Wynajmujesz komuś sprzęt? Jaki musisz zapłacić podatek? Cz. 2.
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Wynajmujesz komuś sprzęt? Jaki musisz zapłacić podatek? Cz. 2.

21.01.2021autor: Jakub Boberski

W dobrosąsiedzkich relacjach nieraz użyczamy sobie sprzętu. Niektórzy rolnicy regularnie wynajmują na wynagrodzeniem też niektóre swe maszyny. W obu przypadkach trzeba liczyć się z zapłatą podatku. Część 2 tekstu – czytaj w Agrarlex.

Z artykułu dowiesz się

 • Co podlega opodatkowaniu w wynajmie sprzętu?
 • Jaka jest definicja działalności gospodarczej?
 • Co się bardziej opłaca: opodatkowanie ryczałtem czy według zasad ogólnych?
 • Czy opodatkowaniu podlega użyczenie sprzętu sąsiadowi i rodzinie?
   W poprzedniej części omówiliśmy zasady opodatkowania wynajmu sprzętu - ryczałtem lub na zasadach ogólnych. Co się bardziej opłaca?

   Co się bardziej opłaca?

   Co się bardziej opłaca? To zależy, jeżeli ponosimy jakieś koszty związane z najmem:
   • czy ubezpieczamy sprzęt?
   • czy wynajmujemy nieruchomość, w której przechowywany jest sprzęt?
   • czy płacimy odsetki od pożyczki, którą zaciągnęliśmy na zakup sprzętu?
   Bardziej opłacalnym może okazać się zasada ogólna, czyli podatek od dochodu. Jak od kwoty przychodu odejmiemy koszty, może się okazać, że pojawi się strata lub dochód będzie bardzo niski i tym samym też niski będzie podatek.

   Zwrócić też należy uwagę, że podatek przy zasadach ogólnych wynosi 17% tylko do kwoty dochodu rocznie 85 528 zł. Gdy przekroczysz tą kwotę, zapłacisz 32% podatku.

   Do sumy dochodów z najmu doliczamy też wynagrodzenie z umowy o pracę, umowy zlecenia (dzieło) czy umowy w ramach praw autorskich. Te źródła na koniec roku się sumują.

   Przykład: Jeżeli z umowy o pracę zarobisz w ciągu roku 60 tys. zł, a z najmu 30 tys. zł, wówczas suma to 90 tys. zł. Z tej sumy do kwoty łącznej wartości dochodu 85 528 zł opodatkowanie wyniesie stawką 17%, ale już nadwyżka uzyska stawkę 32%. 
   Przychody tego rodzaju należy ująć w deklaracji rocznej PIT 36. 

   r e k l a m a

   Opodatkowanie ryczałtem

   Przy wybraniu ryczałtu nie liczymy żadnych kosztów, a podatek płaci się od przychodu w wysokości 8,5%.

   W sytuacji, gdy w trakcie roku kwota przychodu przekroczy 100 tys. zł podatek wynosi 12,5%. Tu na koniec roku składamy PIT -28. 
   Ryczałt od przychodów z najmu nie zabiera ulg. Opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych w ramach najmu „prywatnego" podatnik nie pozbawia się prawa do ulg podatkowych w PIT od innych przychodów, jak również wspólnego rozliczenia w PIT dochodów małżonków (opodatkowanych według skali).

   Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie niesie za sobą żadnych negatywnych skutków w PIT. Jeżeli do tego dopowiemy, że stawka ryczałtu wynosi 8,5% do kwoty 100 tys. zł rocznie, to w zasadzie odpowiedź na pytanie ryczałt czy zwykły podatek może wydawać się oczywista wobec 17, 32, 19 proc. PIT (ten ostatni tylko wówczas gdy najem jest wykonywany w ramach działalności gospodarczej, do której podatnik stosuje podatek liniowy).

   Moment powstania przychodu 

   Jeszcze ważna kwestia, to odpowiedź na pytanie w którym momencie powstaje przychód z najmu ? Bo dopiero wtedy, gdy powstanie – mamy obowiązek jego opodatkowania. 
   W sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania w ramach działalności przychodów z najmu, przychód będzie powstawał na zasadzie tzw. przychodu należnego.

   Za przychód z pozarolniczej działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane – a zatem – w momencie wyświadczenia usługi najmu. Zatem nawet jeśli nie otrzymamy zapłaty musimy wykazać przychód podatkowy i odpowiednio w zależności od sposobu opodatkowania (stawka liniowa, stawka progresywna) go opodatkować. 

   Natomiast w przypadku, gdy osiągamy przychód z najmu, przychód powstaje na zasadzie tzw. kasowej, tj. w momencie otrzymania wynagrodzenia. Zatem w sytuacji w której wynajmujemy sprzęt, mamy podpisaną umowę, a wynajmujący (wydzierżawiający) nie płaci nam za najem, nie wykazujemy tego do opodatkowania tak długo, aż nie otrzymamy zapłaty. 

   Za darmo też z ryzykiem (podatkiem) 

   Co w sytuacji, gdy wynajmiemy sprzęt rolniczy lub inny bezpłatnie – ot, z dobroci serca? Taka czynność bez pobrania wynagrodzenia – to forma użyczenia.
   Ale nie oznacza to, że nie ma w tym przypadku żadnych skutków, konsekwencji podatkowych. 

   Przychodem w podatku dochodowym są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o PIT).

   W sytuacji, w której zdecydujemy się bezpłatnie użyczyć sprzęt rolniczy lub inny na rzecz innej osoby narażamy ją na uzyskanie korzyści – a to w oczach fiskusa jest dochodem.  Z czego to wynika? To, czego ta osoba nie musiała zapłacić za najem, jest jej dochodem. 

   Po naszej stronie jako użyczającego jest poinformować, że jeśli pożyczasz kombajn sąsiadowi na dokończenie żniw, musi się liczyć z tym, że uzyska korzyść. I z tej korzyści – jeśli o tym dowie się urząd skarbowy – będzie musiał się rozliczyć. 

   Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, użyczający darmowo sprzęt na rzecz osoby fizycznej, która takiej działalności nie prowadzi, musi przekazać do urzędu skarbowego informację o użyczeniu sprzętu.

   Natomiast w sytuacji w której nie prowadzimy działalności gospodarczej i jedynie prywatnie oddajemy rzeczy innym osobom fizycznym, nie jesteśmy zobligowani do przekazywania żadnej informacji fiskusowi, ale powinna to zrobić osoba, która otrzymała od nas sprzęt.

   Zwolnienie podatkowe

   Co w przypadku, gdy bezpłatnie użyczamy sprzęt czy inne rzeczy ruchome na rzecz najbliższej rodziny? Czy po ich stronie też powstaje przychód. Otóż – nie.

   Art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT wskazuje, że wolna od podatku jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.
   O grupach podatkowych i darowiźnie – czytaj tutaj.

   A zatem, jak pożyczać traktor, to tylko szwagrowi! 
   Jakub Boberski 
   Tax Advisors Group sp. z o.o.
   Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.

   Fot. Pixabay
   autor Jakub Boberski

   Jakub Boberski

   Jakub Boberski, Tax Advisors Group sp. z o.o.

   przeczytaj inne artykuły tego autora
   r e k l a m a
   r e k l a m a

   Przeczytaj także

   Sprzedaż gruntów dziedziczonych, a podatek od sprzedaży

   W ubiegłym roku przeprowadzono dział spadku po rodzicach pomiędzy mną i moimi dwiema siostrami. Jedna z sióstr chciałaby jednak zrezygnować z posiadania gruntów rolnych, w związku z czym ja wraz z drugą siostrą chciałybyśmy od niej je odkupić. Czy w tej sytuacji siostra sprzedająca grunty będzie musiała zapłacić podatek od sprzedaży, jeżeli od działu spadku nie upłynęło 5 lat? Czy w grę wchodzi jakiś inny podatek?

   czytaj więcej

   Jak zaskarżyć przetarg na grunty rolne organizowany przez gminę?

   Brałem udział w przetargu na sprzedaż gruntów rolnych organizowanym przez gminę. Uważam, że niektóre czynności zostały przeprowadzone niezgodnie z prawem. Czy mogę się odwołać i gdzie?

   czytaj więcej
   Podatki w rolnictwie

   Kasa fiskalna w rolnictwie: kiedy konieczna, a kiedy nie?

   Każda osoba lub firma prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o ustawie o VAT – a za taką uznawana jest również działalność rolnicza – powinna ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej.

   czytaj więcej
   r e k l a m a
   Pytania i regulaminy
   Kategorie
   Produkty Agrarsklep
   Przydatne linki
   Social Media

   Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
   Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.