Uznanie spadkobiercy za niegodnego spadku. Kogo i kiedy można wydziedziczyć?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Uznanie spadkobiercy za niegodnego spadku. Kogo i kiedy można wydziedziczyć?

09.02.2021autor: Michał Czubak

Rodzice podzielili ziemię między mnie i brata. Sobie zostawili niecały hektar z działką siedliskową i budynkami. Ojciec umarł w zeszłym roku, mama jest ciężko chora. Tylko ja z żoną opiekowaliśmy się obojgiem rodziców, a teraz mamą. Brat ich odwiedzał raz na rok, a teraz domaga się spadku po ojcu. Czy ma do niego takie samo prawo jak ja? Czy mnie nie należy się większy udział z racji opieki nad rodzicami?

Z artykułu dowiesz się

  • kto ma prawo do spadku?
  • co może być podstawą wydziedziczenia?
  • kto może dokonać uznania spadkobiercy za niegodnego?

Kto ma prawo do spadku?

Prawo do spadku po ojcu ma również Pana mama. Zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego, w pierwszej kolejności powołane są do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, z tym, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Fakt, że to Pan opiekował się ojcem, nie ma wpływu na wielkość przypadającego Panu udziału.

r e k l a m a

Co może być podstawą wydziedziczenia?

Uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych może być natomiast podstawą wydziedziczenia. Stosownie do art. 1008 k.c. polega ono na tym, że spadkodawca w testamencie pozbawia zstępnych, małżonka i rodziców zachowku. Inne przyczyny wydziedziczenia to:

  • uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuszczenie się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci.
Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu. Wydziedziczenia może dokonać tylko spadkodawca za życia.

Co oprócz wydziedziczenia?

Innym sposobem pozbawienia spadkobiercy udziału w spadku jest uznanie go przez sąd za niegodnego dziedziczenia. W myśl art. 928 k.c. może do tego dojść, jeżeli spadkobierca:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadko­dawcy;
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił go albo świadomie skorzystał z testamentu podrobionego lub przerobionego przez inną osobę

Kto może dokonać uznania spadkobiercy za niegodnego?

Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes, a więc także inny spadkobierca. Z żądaniem takim należy wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dana osoba dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od śmierci spadkodawcy.

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

autor Michał Czubak

Michał Czubak

dziennikarz strony internetowej Tygodnika Poradnika Rolniczego

dziennikarz strony internetowej Tygodnika Poradnika Rolniczego

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Rolnik kontra policja

Twoje prawo do protestu cz. 4: sankcje karne

Ja rolnik – jakie mam prawo do protestu? Jakie akty prawne chronią moje prawo obywatelskie do wyrażania publicznie niezadowolenia? Jakie grożą mi kary? Oto pytania, które na kanwie jesiennych protestów z 2020 r. spłynęły do redakcji Agrarlex.

czytaj więcej

Kto dziedziczy gospodarstwo rolne po zmarłym bracie?

Mój brat, który nie miał żony ani dzieci, zmarł. Kto dziedziczy po nim gospodarstwo rolne?

czytaj więcej
Dziedziczenie

Wydziedziczenie, spadek i przebaczenie

Ostatnio dość często kłócę się z ojcem o to, jak powinno się gospodarzyć. Widzę, że nie wykorzystujemy potencjału naszego gospodarstwa, ale Tato jest uparty. Nie docenia kwalifikowanego materiału siewnego, gardzi uprawą bezorkową, nie chce się uczyć nowości. Co rusz krzyczy, że mnie za moje pomysły wydziedziczy – a przecież chcę dobrze dla naszej rodziny. Czy wtedy stracę prawo do ojcowizny? – żali się i pyta redakcję Agrarlex 28-latek spod Jeleniej Góry.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)