Będą większe pieniądze na ogrodzenia chroniące przed ASF
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Będą większe pieniądze na ogrodzenia chroniące przed ASF

14.09.2021

Ministerstwo rolnictwa proponuje wyższe stawki za postawienie ogrodzeń chroniących chlewnie przez afrykańskim pomorem świń. Nabór wniosków na takie inwestycje planuje się jeszcze we wrześniu.

Do konsultacji społecznych zostało skierowane rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stawki na ogrodzenia będą wyższe

Jedną z zaproponowanych zmian jest podwyższenie wysokości standardowych stawek jednostkowych na wykonanie ogrodzenia chlewni wraz z terenem koniecznym do obsługi świń. Biorąc pod uwagę, że pierwotnie stawki za wykonanie ogrodzenia były ustalone według danych za rok 2018 dokonano ich aktualizacji, na podstawie zmian poziomu cen poszczególnych robót budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzenia oraz określono nowe ceny za poszczególne jego elementy (powtarzalnego przęsła, bramy i furtki) z uwagi na zmianę cen rynkowych. 

Ile będzie na to pieniędzy?

r e k l a m a
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku ogrodzenia, standardowe stawki jednostkowe wynoszą za wykonanie: 1 metra bieżącego ogrodzenia – 200 zł, bramy – 1820 zł lub furtki – 610 zł. W projekcie rozporządzenia zmienia się wysokość stawek za wykonanie: 1 metra bieżącego ogrodzenia – 230 zł, bramy –2100 zł, furtki – 710 zł.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na budowę ogrodzenia

We wrześniu planowany jest nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. MRiRW proponuje więc, aby jeszcze przed planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy, rolnicy mogli otrzymać wyższą pomoc na inwestycje dotyczące wykonania ogrodzenia, które chroni gospodarstwo przed afrykańskim pomorem świń.
Wyższe standardowe stawki jednostkowe będą obowiązywały od naboru wniosków o przyznanie pomocy planowanego we wrześniu 2021 r. W sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi zawarciem umowy o przyznaniu pomocy do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będzie stosować się przepisy dotychczasowego rozporządzenia. 

Budżet na realizację operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” wynosi 99,4 mln euro środków publicznych ogółem.
WK
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Modernizacja gospodarstw rolnych 2021 – rolnicy złożyli wnioski na ponad 1 mld złotych

Do 20 września rolnicy mogli ubiegać się o dotację na modernizację gospodarstw rolnych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje wstępne podsumowanie naboru. Ilu z rolników skorzystało z takiej możliwości i w jakich obszarach można było ubiegać się o dotację?

czytaj więcej

Kto zarabia na ASF?

Według Polskiego Związku Łowieckiego dzików prawie nie ma, a w opinii rolników brakuje rzeczywistej redukcji populacji tych zwierząt i stąd biorą się problemy gospodarzy. Wciąż winą za wysyp ognisk ASF w stadach producenci świń obarczają mało skuteczny odstrzał, którego skutki ostatecznie doprowadzają ich na skraj upadłości.

czytaj więcej
ASF

Jaka jest pomoc rządu dla rolników ze stref ASF?

Jak rząd pomaga rolnikom poszkodowanym przez afrykański pomór świń? Lista programów pomocy jest długa. Jednocześnie staramy się o uruchomienie przez Brukselę nadzwyczajnej pomocy finansowej dla producentów świń w Polsce.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.