Modernizacja gospodarstw rolnych 2021 – rolnicy złożyli wnioski na ponad 1 mld złotych
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Modernizacja gospodarstw rolnych 2021 – rolnicy złożyli wnioski na ponad 1 mld złotych

21.09.2021

Do 20 września rolnicy mogli ubiegać się o dotację na modernizację gospodarstw rolnych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje wstępne podsumowanie naboru. Ilu z rolników skorzystało z takiej możliwości i w jakich obszarach można było ubiegać się o dotację?

Dotacje na modernizację gospodarstw rolnych w 2021 roku w pięciu obszarach pomocy

Tegoroczny nabór wniosków na modernizację gospodarstw rozpoczął się 21 czerwca i na wniosek samych zainteresowanych, czyli rolników, którym zależy na usprawnieniu funkcjonowania gospodarstwa oraz polepszeniu bytu zwierząt w nim hodowanych, został wydłużony o miesiąc.

W tym roku także po raz pierwszy producenci rolni mieli możliwość ubiegania się wsparcie dotyczące wszystkich pięciu obszarów pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” w tym samym czasie, czyli:

  • obszar A – rozwój produkcji prosiąt;
  • obszar B – rozwój produkcji mleka krowiego;
  • obszar C – rozwój produkcji bydła mięsnego;
  • obszar D – inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu;
  • nawadnianie w gospodarstwie.

Ile wniosków do ARiMR o dofinansowanie modernizacji gospodarstw złożyli rolnicy w 2021 roku?

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ W www.tygodnik-rolniczy.pl
r e k l a m a

Ulgi z VAT w zamian za wywłaszczenie nieruchomości rolnej?

20.06.2022

Izby rolnicze chcą zmian w podatku, który muszą płacić rolnicy VAT-owcy, którzy otrzymali odszkodowanie za wywłaszczenie ziemi. - Nie dość, że rolnicy zostali pozbawieni własnych gruntów rolniczych, to jeszcze pozbawia się ich części odszkodowania - wskazuje KRIR. Czy rząd pójdzie rolnikom na rękę?

KRIR: Przepisy podatkowe niesprawiedliwe dla rolników wywłaszczonych z ziemi

Krajowa Rada Izb Rolniczych wniosła do Prezesa Rady Ministrów postulat o podjęcie działań w celu zniesienia obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług od odszkodowań przyznanych w zamian za wywłaszczone nieruchomości rolne. W praktyce skutkiem regulacji jest to, że przyznawane odszkodowanie nie jest powiększane w podatek od towarów i usług. Właściciele dotychczasowi nie są tylko pozbawiani swojej własności, ale i części odszkodowania. KRIR zwróciła się do Premiera o zainicjowanie zmian w prawie, żeby odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości było faktyczną rekompensatą za przejęte prawo własności.

Kiedy rolnik ma obowiązek uiszczenia podatku za odszkodowanie od wywłaszczenia?

W treści odpowiedzi wymienione zostały definicje wielu pojęć, które przewijają się w temacie podatku. Wskazano, że odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju podlega opodatkowaniu. Warte podkreślenia jest to, że czynności te podlegają opodatkowaniu w przypadku, kiedy wykonywane są przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

CZYTAJ ARTYKUŁ
r e k l a m a

Od 2027 zakaz hodowli futerkowych?

08.06.2022

Zakaz hodowli zwierząt w celu produkcji futer- ustawa wprowadzająca taki stan rzeczy od początku 2027 roku została przedstawiona w Sejmie. Jej treść zakłada system stopniowego wprowadzania w celu obniżenia sum odszkodowań dla rolników, jak i odpraw dla pracowników. Takie założenia zostały przedstawione w tekście przez Partię Zielonych.

- Jako partia Zieloni z dumą prezentujemy projekt ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra. Liczymy, że w polskim Sejmie znajdzie się wiele posłów i posłanek, którzy ten projekt poprą. Jest to wyjątkowa szansa, aby 1 stycznia 2027 r. odesłać futra do historii. – powiedziała w trakcie trwania konferencji prasowej w Sejmie posłanka z Partii Zielonych Małgorzata Tracz.

Wypłacanie rekompensat

Autorzy ustawy zgodnie twierdzą, że projekt zakłada kompromis pomiędzy stronami, który bierze pod uwagę potrzeby i przedsięwzięcia wszystkich zaangażowanych w hodowlę zwierząt futerkowych. Właśnie z tego powodu pomyślano o wypłaceniu odszkodowań dla hodowców. Procent średniego rocznego przychodu co roku będzie się zmniejszał, zaczynając na 50% a kończąc na 10%. Autorzy projektu przewidują również wypłaty odpraw dla wszystkich pracowników ferm, które będą wynosiły 6 pensji miesięcznych.

Skąd będą pieniądze na odszkodowania? Otóż na wniosek rolnika lub podmiotu, który prowadzi fermę zwierząt futerkowych wpłynie z budżetu państwa. W terminie trzech miesięcy Rząd wyda decyzję, a strona która nie będzie z niej zadowolona będzie miała możliwość odwołania do sądu. Co ważne i o czym należy pamiętać, nie będzie to stopowało wypłaty środków, które były przyznane przez Rząd.

CZYTAJ ARTYKUŁ

Wielki zwrot w polowaniach

03.06.2022

Wystosowane zostały propozycje poprawek w treści przepisów odnoszących się do polowań przez posłów opozycji. Zgodnie z ich opinią, konieczne jest uszczegółowienie terminu odstrzału sanitarnego, jak i upoważnienie organizacji społecznych do kontroli bioasekuracji polowań.  Sugerowane jest również wrócenie do ochrony dzików poza obszarami ASF i zniwelowanie kar dla osób, które umyślnie komplikują polowania.

Ustawa, której autorką jest posłanka Małgorzata Tracz, pojawiła się w Sejmie z kilkudziesięcioma podpisami posłów klubu Koalicji Obywatelskiej Lewicy. Ustawa dotyczy niezwłocznej konieczności ułożenia przepisów prawnych, które dotyczą zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń. Projekt przekazano do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania.

Odstrzał sanitarny- co to właściwie znaczy?

Autorzy ustawy uważają, że wskazana jest nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw z powodu tego, że z aktualnie działających regulacji prawnych nie wynikają zdecydowane granice, które wskazują jak rozumieć odstrzał sanitarny.
Skutkiem takiej sytuacji jest niezbędność wprowadzenia definicji odstrzału sanitarnego” jak i reguł jego prowadzenia, w głównej mierze w kontekście:
  • Terenów, na których może być prowadzony, 
  • zakazu wykonywania polowania na inne zwierzęta (nieobjęte nakazami powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody w związku ze zwalczeniem chorób zakaźnych zwierząt) w czasie odstrzału sanitarnego 
  • wymogów jego zgłaszania mając na uwadze fakt, że może on mieć miejsce na zasadach polowania zbiorowego albo indywidualnego
Treść projektu zawiera inicjatywę do tego, aby odstrzał sanitarny prowadzony na zasadach polowania zbiorowego podlegał zgłoszeniu. Odstrzał sanitarny z kolei, który będzie przebiegał zgodnie z zasadami polowania indywidualnego powinien podlegać zadaniu otrzymania upoważnienia indywidualnego.

Polowanie pod kontrolą

CZYTAJ ARTYKUŁ

Przeczytaj także

ASF

Będą większe pieniądze na ogrodzenia chroniące przed ASF

Ministerstwo rolnictwa proponuje wyższe stawki za postawienie ogrodzeń chroniących chlewnie przez afrykańskim pomorem świń. Nabór wniosków na takie inwestycje planuje się jeszcze we wrześniu.

czytaj więcej

Dotacje rolno-środowiskowo-klimatyczne na nowych zasadach. Za co będą pieniądze?

Jeszcze tylko do 15 września rolnicy mogą zgłaszać uwagi do Planu Strategicznego, na bazie którego będzie realizowana Wspólna Polityka Rolna od 2023 roku. Jakie działania rolno-środowiskowo-klimatyczne zaplanowano w nim z II filaru? Ile są warte?

czytaj więcej

Zaliczki dopłat bezpośrednich 2021 - terminy, stawki, dla kogo?

Zaliczki na dopłaty bezpośrednie będą wypłacone na poziomie 70%, a płatności obszarowe z PROW – 85%, czyli na maksymalnym poziomie dopuszczonym unijnymi przepisami. Tak wynika z projektów rozporządzeń regulujących ich wypłatę. W obu dokumentach napisano, iż decyzja o wypłacie zaliczek w 2021 roku na maksymalnym poziomie jest spowodowana trudnościami finansowymi, z jakimi boryka się większość gospodarstw. Jako główne przyczyny wymienia się COVID-19 i suszę.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)