Kto zarabia na ASF?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Kto zarabia na ASF?

16.09.2021

Według Polskiego Związku Łowieckiego dzików prawie nie ma, a w opinii rolników brakuje rzeczywistej redukcji populacji tych zwierząt i stąd biorą się problemy gospodarzy. Wciąż winą za wysyp ognisk ASF w stadach producenci świń obarczają mało skuteczny odstrzał, którego skutki ostatecznie doprowadzają ich na skraj upadłości.

Podnoszona już wcześniej przez rolników kwestia zakupu wieprzowiny ze stref ASF na potrzeby żywnościowych rezerw strategicznych wybrzmiała również podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Chorobom Zakaźnym Zwierząt, które odbyło się 8 września. Nie uzyskali oni odpowiedzi na ten temat w Sejmie, ale w piśmie przesłanym przez ministerstwo rolnictwa 2 września do Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyjaśniono, że zgodnie z ustawą tworzeniem rezerw strategicznych nie powinno się regulować popytu i podaży na rynku ani też wyrównywać cen produktów. Są one tworzone na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa. Można więc wnioskować, że producenci trzody chlewnej nie mają co liczyć na skup w celu stworzenia rezerw strategicznych.

Czy firmy z kapitałem zagranicznym żerują na ASF?

Podczas posiedzenia zespołu pojawił się też temat odstrzału dzików i współpracy z myśliwymi. Wskazano na przypadki braku takiej współpracy, a przecież dziki nadal pozostają głównym rezerwuarem wirusa w środowisku. Zbliżające się żniwa kukurydziane mogą tylko nasilić ten problem. Łowczy Krajowy Paweł Lisiak, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, zapewniał, że jesteśmy w Europie najefektywniejsi w pozyskiwaniu dzików w przeliczeniu na jednego myśliwego. Myśliwi wychodzili na polowania 1,4 mln razy, co przy średnim czasie przeznaczonym na polowanie wynoszącym 4 godziny daje 5,6 mln godzin spędzonych na odstrzale.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ W www.tygodnik-rolniczy.pl
r e k l a m a

Ulgi z VAT w zamian za wywłaszczenie nieruchomości rolnej?

20.06.2022

Izby rolnicze chcą zmian w podatku, który muszą płacić rolnicy VAT-owcy, którzy otrzymali odszkodowanie za wywłaszczenie ziemi. - Nie dość, że rolnicy zostali pozbawieni własnych gruntów rolniczych, to jeszcze pozbawia się ich części odszkodowania - wskazuje KRIR. Czy rząd pójdzie rolnikom na rękę?

KRIR: Przepisy podatkowe niesprawiedliwe dla rolników wywłaszczonych z ziemi

Krajowa Rada Izb Rolniczych wniosła do Prezesa Rady Ministrów postulat o podjęcie działań w celu zniesienia obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług od odszkodowań przyznanych w zamian za wywłaszczone nieruchomości rolne. W praktyce skutkiem regulacji jest to, że przyznawane odszkodowanie nie jest powiększane w podatek od towarów i usług. Właściciele dotychczasowi nie są tylko pozbawiani swojej własności, ale i części odszkodowania. KRIR zwróciła się do Premiera o zainicjowanie zmian w prawie, żeby odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości było faktyczną rekompensatą za przejęte prawo własności.

Kiedy rolnik ma obowiązek uiszczenia podatku za odszkodowanie od wywłaszczenia?

W treści odpowiedzi wymienione zostały definicje wielu pojęć, które przewijają się w temacie podatku. Wskazano, że odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju podlega opodatkowaniu. Warte podkreślenia jest to, że czynności te podlegają opodatkowaniu w przypadku, kiedy wykonywane są przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

CZYTAJ ARTYKUŁ
r e k l a m a

Od 2027 zakaz hodowli futerkowych?

08.06.2022

Zakaz hodowli zwierząt w celu produkcji futer- ustawa wprowadzająca taki stan rzeczy od początku 2027 roku została przedstawiona w Sejmie. Jej treść zakłada system stopniowego wprowadzania w celu obniżenia sum odszkodowań dla rolników, jak i odpraw dla pracowników. Takie założenia zostały przedstawione w tekście przez Partię Zielonych.

- Jako partia Zieloni z dumą prezentujemy projekt ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra. Liczymy, że w polskim Sejmie znajdzie się wiele posłów i posłanek, którzy ten projekt poprą. Jest to wyjątkowa szansa, aby 1 stycznia 2027 r. odesłać futra do historii. – powiedziała w trakcie trwania konferencji prasowej w Sejmie posłanka z Partii Zielonych Małgorzata Tracz.

Wypłacanie rekompensat

Autorzy ustawy zgodnie twierdzą, że projekt zakłada kompromis pomiędzy stronami, który bierze pod uwagę potrzeby i przedsięwzięcia wszystkich zaangażowanych w hodowlę zwierząt futerkowych. Właśnie z tego powodu pomyślano o wypłaceniu odszkodowań dla hodowców. Procent średniego rocznego przychodu co roku będzie się zmniejszał, zaczynając na 50% a kończąc na 10%. Autorzy projektu przewidują również wypłaty odpraw dla wszystkich pracowników ferm, które będą wynosiły 6 pensji miesięcznych.

Skąd będą pieniądze na odszkodowania? Otóż na wniosek rolnika lub podmiotu, który prowadzi fermę zwierząt futerkowych wpłynie z budżetu państwa. W terminie trzech miesięcy Rząd wyda decyzję, a strona która nie będzie z niej zadowolona będzie miała możliwość odwołania do sądu. Co ważne i o czym należy pamiętać, nie będzie to stopowało wypłaty środków, które były przyznane przez Rząd.

CZYTAJ ARTYKUŁ

Wielki zwrot w polowaniach

03.06.2022

Wystosowane zostały propozycje poprawek w treści przepisów odnoszących się do polowań przez posłów opozycji. Zgodnie z ich opinią, konieczne jest uszczegółowienie terminu odstrzału sanitarnego, jak i upoważnienie organizacji społecznych do kontroli bioasekuracji polowań.  Sugerowane jest również wrócenie do ochrony dzików poza obszarami ASF i zniwelowanie kar dla osób, które umyślnie komplikują polowania.

Ustawa, której autorką jest posłanka Małgorzata Tracz, pojawiła się w Sejmie z kilkudziesięcioma podpisami posłów klubu Koalicji Obywatelskiej Lewicy. Ustawa dotyczy niezwłocznej konieczności ułożenia przepisów prawnych, które dotyczą zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń. Projekt przekazano do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania.

Odstrzał sanitarny- co to właściwie znaczy?

Autorzy ustawy uważają, że wskazana jest nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw z powodu tego, że z aktualnie działających regulacji prawnych nie wynikają zdecydowane granice, które wskazują jak rozumieć odstrzał sanitarny.
Skutkiem takiej sytuacji jest niezbędność wprowadzenia definicji odstrzału sanitarnego” jak i reguł jego prowadzenia, w głównej mierze w kontekście:
  • Terenów, na których może być prowadzony, 
  • zakazu wykonywania polowania na inne zwierzęta (nieobjęte nakazami powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody w związku ze zwalczeniem chorób zakaźnych zwierząt) w czasie odstrzału sanitarnego 
  • wymogów jego zgłaszania mając na uwadze fakt, że może on mieć miejsce na zasadach polowania zbiorowego albo indywidualnego
Treść projektu zawiera inicjatywę do tego, aby odstrzał sanitarny prowadzony na zasadach polowania zbiorowego podlegał zgłoszeniu. Odstrzał sanitarny z kolei, który będzie przebiegał zgodnie z zasadami polowania indywidualnego powinien podlegać zadaniu otrzymania upoważnienia indywidualnego.

Polowanie pod kontrolą

CZYTAJ ARTYKUŁ

Przeczytaj także

Katastrofa. ASF w zagłębiu trzody w Wielkopolsce. 70 tys. świń w strefie

W powiecie rawickim w Wielkopolsce zagrożonych jest 525 gospodarstw. Powód? Za chwilę znajdą się w strefie ASF, gdyż w regionie wykryto ognisko choroby. Dramat jest tym większy, bo w tych gospodarstwach łącznie jest 70 tysięcy świń! Jak sytuację komentują rolnicy i inspekcja weterynaryjna?

czytaj więcej

Jak odchować nadliczbowe prosięta?

Chcemy uzyskiwać coraz liczniejsze mioty, ale jednocześnie musimy wziąć pod uwagę wszystkie utrudnienia w odchowie prosiąt pochodzących z dużych miotów. Aby zoptymalizować liczbę prosiąt odsadzonych od wysokowydajnych macior, potrzebne są odpowiednie strategie wykorzystujące lochy mamki.

czytaj więcej

Ciągle nie udaje się zapanować nad ASF

Liczba zachorowań na afrykański pomór świń zarówno u dzików, jak i u świń w chlewniach wzrasta z każdym miesiącem i przekracza poziomy z 2020 roku. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku u dzików w Unii Europejskiej potwierdzono 8885 przypadków, co jest liczbą wyższą niż w tym samym okresie poprzedniego roku, kiedy potwierdzono 8567 ognisk. U świń natomiast wystąpiło 1208 ognisk, znacznie przekraczając liczbę 862 w tym samym okresie 2020 roku.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)