Modernizacja gospodarstw rolnych 2021 – rolnicy złożyli wnioski na ponad 1 mld złotych
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Modernizacja gospodarstw rolnych 2021 – rolnicy złożyli wnioski na ponad 1 mld złotych

21.09.2021autor: Michał Czubak

Do 20 września rolnicy mogli ubiegać się o dotację na modernizację gospodarstw rolnych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje wstępne podsumowanie naboru. Ilu z rolników skorzystało z takiej możliwości i w jakich obszarach można było ubiegać się o dotację?

Dotacje na modernizację gospodarstw rolnych w 2021 roku w pięciu obszarach pomocy

Tegoroczny nabór wniosków na modernizację gospodarstw rozpoczął się 21 czerwca i na wniosek samych zainteresowanych, czyli rolników, którym zależy na usprawnieniu funkcjonowania gospodarstwa oraz polepszeniu bytu zwierząt w nim hodowanych, został wydłużony o miesiąc.

W tym roku także po raz pierwszy producenci rolni mieli możliwość ubiegania się wsparcie dotyczące wszystkich pięciu obszarów pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” w tym samym czasie, czyli:

  • obszar A – rozwój produkcji prosiąt;
  • obszar B – rozwój produkcji mleka krowiego;
  • obszar C – rozwój produkcji bydła mięsnego;
  • obszar D – inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu;
  • nawadnianie w gospodarstwie.

Ile wniosków do ARiMR o dofinansowanie modernizacji gospodarstw złożyli rolnicy w 2021 roku?

r e k l a m a

Według wstępnych danych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło blisko 6 tys. wniosków na kwotę ponad 1,145 mld zł. Największą popularnością cieszyły się wnioski dotyczące obszaru D, czyli te związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Najwięcej wniosków do Agencji wpływało od rolników z Mazowsza, Wielkopolski, Podlasia oraz Lubelszczyzny.

Jak podaje Agencja na ostatecznie kwoty trzeba jeszcze poczekać, bowiem nie każdy zainteresowany korzystał z elektronicznych formularzy. Część z rolników dokumenty do placówek Agencji wysyłała również drogą pocztową.

Jakie są limity wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych?

W tegorocznym naborze „Modernizacji gospodarstw rolnych” maksymalne kwoty pomocy finansowej wyniosły:

  • obszar A –rozwój produkcji prosiąt – 900 tys. zł;
  • obszar B –rozwój produkcji mleka krowiego – 500 tys. zł;
  • obszar C –rozwój produkcji bydła mięsnego – 500 tys. zł;
  • obszar D –inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu– 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł;
  • nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Michał Czubak
Fot. pixabay

autor Michał Czubak

Michał Czubak

dziennikarz strony internetowej Tygodnika Poradnika Rolniczego

dziennikarz strony internetowej Tygodnika Poradnika Rolniczego

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

ASF

Będą większe pieniądze na ogrodzenia chroniące przed ASF

Ministerstwo rolnictwa proponuje wyższe stawki za postawienie ogrodzeń chroniących chlewnie przez afrykańskim pomorem świń. Nabór wniosków na takie inwestycje planuje się jeszcze we wrześniu.

czytaj więcej

Dotacje rolno-środowiskowo-klimatyczne na nowych zasadach. Za co będą pieniądze?

Jeszcze tylko do 15 września rolnicy mogą zgłaszać uwagi do Planu Strategicznego, na bazie którego będzie realizowana Wspólna Polityka Rolna od 2023 roku. Jakie działania rolno-środowiskowo-klimatyczne zaplanowano w nim z II filaru? Ile są warte?

czytaj więcej

Zaliczki dopłat bezpośrednich 2021 - terminy, stawki, dla kogo?

Zaliczki na dopłaty bezpośrednie będą wypłacone na poziomie 70%, a płatności obszarowe z PROW – 85%, czyli na maksymalnym poziomie dopuszczonym unijnymi przepisami. Tak wynika z projektów rozporządzeń regulujących ich wypłatę. W obu dokumentach napisano, iż decyzja o wypłacie zaliczek w 2021 roku na maksymalnym poziomie jest spowodowana trudnościami finansowymi, z jakimi boryka się większość gospodarstw. Jako główne przyczyny wymienia się COVID-19 i suszę.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)