Wielki zwrot w polowaniach
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Wielki zwrot w polowaniach

03.06.2022autor: wk

Wystosowane zostały propozycje poprawek w treści przepisów odnoszących się do polowań przez posłów opozycji. Zgodnie z ich opinią, konieczne jest uszczegółowienie terminu odstrzału sanitarnego, jak i upoważnienie organizacji społecznych do kontroli bioasekuracji polowań.  Sugerowane jest również wrócenie do ochrony dzików poza obszarami ASF i zniwelowanie kar dla osób, które umyślnie komplikują polowania.

Ustawa, której autorką jest posłanka Małgorzata Tracz, pojawiła się w Sejmie z kilkudziesięcioma podpisami posłów klubu Koalicji Obywatelskiej Lewicy. Ustawa dotyczy niezwłocznej konieczności ułożenia przepisów prawnych, które dotyczą zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń. Projekt przekazano do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania.

Odstrzał sanitarny- co to właściwie znaczy?

Autorzy ustawy uważają, że wskazana jest nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw z powodu tego, że z aktualnie działających regulacji prawnych nie wynikają zdecydowane granice, które wskazują jak rozumieć odstrzał sanitarny.
Skutkiem takiej sytuacji jest niezbędność wprowadzenia definicji odstrzału sanitarnego” jak i reguł jego prowadzenia, w głównej mierze w kontekście:
  • Terenów, na których może być prowadzony, 
  • zakazu wykonywania polowania na inne zwierzęta (nieobjęte nakazami powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody w związku ze zwalczeniem chorób zakaźnych zwierząt) w czasie odstrzału sanitarnego 
  • wymogów jego zgłaszania mając na uwadze fakt, że może on mieć miejsce na zasadach polowania zbiorowego albo indywidualnego
Treść projektu zawiera inicjatywę do tego, aby odstrzał sanitarny prowadzony na zasadach polowania zbiorowego podlegał zgłoszeniu. Odstrzał sanitarny z kolei, który będzie przebiegał zgodnie z zasadami polowania indywidualnego powinien podlegać zadaniu otrzymania upoważnienia indywidualnego.
r e k l a m a

Polowanie pod kontrolą

Akt prawny przewiduje też uszczegółowienie przepisów dotyczących przestrzegania reguł bioasekuracji w trakcie trwania polowań oraz odstrzałów sanitarnych, w tym procedur kontroli tych zasad. Inspekcja Weterynaryjna to podmiot, który powinien objąć to zadanie, tworząc etat, który będzie zadedykowany sprawowaniu kontroli zasad bioasekuracji związanych z ASF.

Uprawnienie do tego, aby móc składać wniosek o przeprowadzenie kontroli zasad bioasekuracji w trakcie polowań i odstrzałów sanitarnych powinno być należne:
  • zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich, 
  • jednostkom samorządu terytorialnego 
  • organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt lub ochrona przyrody 
  • organizacjom społecznym, których statutowym celem jest wspieranie rolnictwa. 
- Z uwagi na wagę problemu ASF (zarówno w odniesieniu do sytuacji rolników, jak i zabijanych zwierząt w związku z epidemią) ważne jest, by zapewnić także udział strony społecznej w zakresie procesu kontrolowania przestrzegania zasad bioasekuracji. Wiadomo, że jest to kwestia strategiczna w zakresie walki z wirusem, w związku z tym również organizacje społeczne powinny mieć prawo do wnioskowania do IW o przeprowadzenia takiej kontroli.  Sprawozdania z działalności IW w tym zakresie powinny stanowić informację publiczną – czytamy w treści dokumentu argumentującego projekt.

Surowe zasady bioasekuracji

Projekt ustawy przewiduje również zakaz patroszenia dzików w łowiskach, zaś transport potencjalnie zarażonych ASF tusz z łowiska do lokalizacji, w której się je skupuje lub utylizuje powinien zostać poddany rygorystycznym regułom bioasekuracji. Również zasady dotyczące utylizacji nie żyjących dzików powinny zostać zmodyfikowane. Aktualnie dobór spółki zajmującej się utylizacją ma miejsce tylko na podstawie  wymogów cenowych, co może czasem prowadzić do sytuacji, że martwe, potencjalnie zakażone wirusem ASF dziki są przewożone na ogromne dystanse, które osiągają czasami kilkaset kilometrów, co może skutkować przenoszeniem w inne miejsca na terenie kraju oraz pojawienie się nowych ognisk, czego można by było uniknąć.
Bardzo ważne jest zaimplementowanie reguł dotyczących ewidencji zranionej, ale nieodnalezionej zwierzyny, w tym obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii kiedy nastąpi przypadek postrzału, lecz zwierzyna która jest objęta obowiązkiem odstrzału sanitarnego pozostaje nieodnaleziona.

Sankcja za przestępstwo

Zgodnie z opinią posłów opozycji, niezbędna jest też rewolucja w treści regulacji dotyczących utrudniania polowań. - Nie do zaakceptowania jest ściganie karne jako przestępstwo osób, które „celowo utrudniają polowania” -dowiadujemy się z treści  uzasadnieniu. Przestępstwo z kolei należy rozumieć jako nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji i prowadzenie odstrzałów sanitarnych. 
Sankcją za popełnione przestępstwo trzeba też objąć wykonywanie odstrzału zwierząt bez posiadania zgłoszenia, które jest wymagane prawem (brak upoważnienia indywidualnego, brak zgłoszenia do urzędu formy zbiorowej), jak również bez wpisu do elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu. Obowiązkowe powinno być prowadzenie elektronicznej książki polowań.

Następne reformy

Projektodawca wyszedł z propozycją, aby stworzyć i wprowadzić system pomocy dla rolników, którzy prowadzą tzw. małe gospodarstwa (posiadających do 50 świń w hodowli). Dobrze by było, gdyby podlegali oni systemowi rekompensat w ramach implementacji reguł bioasekuracji w prowadzonych przez nich gospodarstwach. Modyfikacje są również potrzebne w kwestii nakazu zamykania przejść dla zwierząt oraz budowy innych ogrodzeń, które dadzą możliwość migracji zwierząt. Zaproponowano, żeby przejścia dla zwierząt mogły być zamykane tylko podczas trwania odstrzału sanitarnego.

Proponuje się także wprowadzenie zakazu dokarmiania, nęcenia zwierzyny, tworzenia pasów zaporowych i innych form wykładania karmy za wyjątkiem sytuacji drastycznego niedoboru żeru naturalnego w zimie, po określeniu i uzgodnieniu ilości, rodzaju i sposobu wykładania karmy. 

Kolejną z rzędu propozycją ze strony projektodawcy jest wprowadzenie zakazu dokarmiania, nęcenia zwierzyny, tworzenia pasów zaporowych i innych rodzajów
wykładania karmy za wyjątkiem przypadku drastycznego niedoboru żeru naturalnego w zimie, po nazwaniu i uzgodnieniu sumy, formy i techniki wykładania karmy. 

Treść ustawy przewiduje również wznowienie działania okresów ochronnych dzików poza zainfekowanymi strefami.


WK
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

ASF

Zwalczanie ASF. Lubuskie pod lupą kontroli NIK

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia zwalczanie afrykańskiego pomoru świń w województwie lubuskim. Zauważa jednak, że braki kadrowe w Inspekcji Weterynaryjnej nie pozwoliły na wykonanie wszystkich obowiązków. Jednocześnie mimo wysiłków wirus nadal się rozprzestrzenia.

czytaj więcej
ASF

Kto nie otrzymuje odszkodowania za ASF. I co może zrobić?

 W zeszłym roku 31 gospodarstw rolnych hodujących trzodę chlewną nie otrzymało odszkodowań z tytułu wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń. Przypominamy w jakich sytuacjach Inspekcja Weterynaryjna może odmówić wypłaty pieniędzy.

czytaj więcej
ASF

Myśliwi ostro zareagowali na słowa wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego

Nie będziemy eksterminatorami dzików i zawodowymi ochroniarzami płodów rolnych - tak zareagowali myśliwi na słowa wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego, który przedstawił swoje pomysły na walkę z afrykańskim pomorem świń. Zdaniem łowczych propozycje te są także niezgodne z prawem i etyką.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)