Wsparcie na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny: wnioski do 24 grudnia br.
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Wsparcie na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny: wnioski do 24 grudnia br.

17.12.2020autor: dr Piotr Łuczak

Jeszcze do 24 grudnia 2020 r. można składać do ARiMR wnioski o przyznane pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Z artykułu dowiesz się

 • Do kiedy trwa nabór na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój?
 • Kto może być beneficjentem naboru? 
 • Jakie trwają jeszcze nabory w ARiMR? 
Jeszcze do 24 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznane pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Ten nabór pierwotnie miał się zakończyć 24 listopada br., ale wydłużono go o miesiąc.


Przedłużony nabór

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Ponieważ 24 grudnia 2020 r. placówki ARiMR (biura powiatowe; oddziały regionalne, centrala) są nieczynne,
 zainteresowani złożeniem tego dnia wniosku o przyznanie pomocy, mogą to zrobić za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej nadanej w oddziale Poczty Polskiej.

Oferta pomocy, finansowana z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.
Grupa I
Pierwszą grupę stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić
przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. złotych.

Grupa II
Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).
W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. złotych.
Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących:
 • przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków,
 • przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy
 • zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.
Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in.
 • budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej;
 • zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń
do przetwarzania i magazynowania;
 • zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;
 • inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących
 do przechowywania produktów żywnościowych oraz
 • zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska
r e k l a m a

Uwaga: trwają jeszcze nabory wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014 - 2020:

 • na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 – do 30 grudnia 2020 r.
 • na modernizację gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie – do 28 stycznia 2021 r.
 • na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – do 31 grudnia 2020 r.
 • na pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF) – do 31 grudnia 2020 r.
 • na wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej – nabór do 13 stycznia 2021 r.
A od 29 grudnia 2020 do 26 lutego 2021 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

opr. pł
autor dr Piotr Łuczak

dr Piotr Łuczak

<span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: small;" size="2" face="Calibri,sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><span id="OLK_SRC_BODY_SECTION"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;" size="2"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: PT Sans, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="background-color: #efefef;">Były red. nacz. magazynu Profi, Tygodnika Rolniczego i portalu agrarlex.pl, były zastępca red. nacz. top agrar Polska, ekonomista, specjalista w zakresie ekonomiki rolnictwa</span></span></span></span></span></span></span>

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Reklamacja

Rękojmia: chroni Twoje prawa przy wadzie produktu cz. 2

Jeżeli nabyty przez Ciebie sprzęt zawiera wady ukryte, możesz domagać się zadośćuczynienia z rękojmi, w tym obniżenia ceny. Oto dalszy ciąg porady Agrarlex. Dodajmy, że dotyczy kłopotów u rolnika z Kujaw, który w nowo zamówionym zbiorniku z przenośnikami do ziarna stwierdził awarię elektroniki i korozję. Część druga.

czytaj więcej
Przepisy prawne

Zmiany w Prawie budowlanym. Sąsiad nie zablokuje decyzji o pozwoleniu na budowę

Rolnicy zamierzający rozbudować obiekty inwentarskie na swych terenach bardzo często skarżyli się na nieprzychylność sąsiadów. Zwłaszcza nowych, którzy z miasta przeprowadzali się na wieś. Agrarlex informuje, jakie zmiany wprowadza nowelizacja Prawa budowlanego. 

czytaj więcej
Umowa dzierżawy

KOWR: zawsze przetargi na dzierżawę

Dzierżawiłem od KOWR grunty, które teraz zostały wystawione do dzierżawy w przetargu nieograniczonym. Zastanawia mnie, dlaczego nie został zorganizowany przetarg ofert pisemnych. Jakie są zasady przeprowadzania takiego przetargu?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)