Rękojmia: chroni Twoje prawa przy wadzie produktu cz. 2
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Rękojmia: chroni Twoje prawa przy wadzie produktu cz. 2

04.01.2021autor: adw. Mikołaj Pomin

Jeżeli nabyty przez Ciebie sprzęt zawiera wady ukryte, możesz domagać się zadośćuczynienia z rękojmi, w tym obniżenia ceny. Oto dalszy ciąg porady Agrarlex. Dodajmy, że dotyczy kłopotów u rolnika z Kujaw, który w nowo zamówionym zbiorniku z przenośnikami do ziarna stwierdził awarię elektroniki i korozję. Część druga.

Z artykułu dowiesz się

 • Co oznacza rękojmia?
 • Co to jest wada fizyczna a prawna?
 • Czy rękojmia dotyczy też rzeczy używanych?
 • Czy możesz żądać obniżenia ceny z tytułu rękojmi?
 • Jak długo obowiązuje rękojmia za rzeczy ruchome i za nieruchomości?
Obniżona cena za wadę produktu, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. W praktyce może to jednak rodzić spory, a ostateczne ustalenie może wymagać opinii rzeczoznawcy. Strony mogą oczywiście ustalić tę obniżkę w dowolny sposób, w drodze umowy. 


Zażądaj obniżenia ceny

Zamiast odstępować od umowy bądź żądać obniżenia ceny, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo jej usunięcia. Sprzedawca jest wtedy zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. 

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli:
 • doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo 
 • w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
Odmowa spełnienia żądań kupującego przez sprzedawcę nie powoduje całkowitego wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi. W takiej sytuacji kupujący będzie mógł skorzystać z pozostałych przysługujących mu uprawnień (odstąpić od umowy czy żądać obniżenia ceny).

r e k l a m a

Reklamacja w ramach rękojmi

Reklamacja w ramach rękojmi odbywać się powinna w ten sposób, że kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Kupujący jest zobowiązany udostępnić rzecz w miejscu, w którym się ona znajduje wtedy, gdy ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione.

Koszty naprawy – po czyjej stronie?

Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmują one  koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 
Sprzedawca natomiast jest obowiązany przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy. 
Uwaga, kodeks cywilny przyzwala, że jeżeli kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

Rolnik – przedsiębiorca a rękojmia

Uwaga – zasady rękojmi obowiązują Ciebie, gdy jesteś klientem końcowym – konsumentem, nabywającym ów towar.
Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej, ale tylko gdy kupującym jest przedsiębiorca. 

Kiedy rolnik może potencjalnie utracić szansę na wymianę/naprawę wadliwej rzeczy z tytułu rękojmi?
Przy sprzedaży między przedsiębiorcami (za takiego może zostać uznany również rolnik) kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli:
 • nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju (dlatego sprawdź np. jakość kupionej paszy otwierając worki) i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie;
 • gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu (gdy np. nowo kupiony ciągnik ma za słabą moc w czasie orki). 
Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie (a nie doręczenie) przed jego upływem zawiadomienia o wadzie. 
Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie nastąpi pomimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją. 

Odszkodowanie za poniesione koszty

Co w sytuacji, gdy nowy traktor szwankuje, a Ty musisz wykonać prace polowe? Wynajmujesz sprawną maszynę z SKR-u lub od sąsiada i kończysz zaczętą pracę, ale poniosłeś dodatkowe koszty. Czy możesz żądać ich zwrotu? Tak!
Kupujący, który otrzymał rzecz wolną od wad, bądź gdy usunięto wadę, czy wreszcie, który złożył o oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może także żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady. 
Chodzi tu o zwrot kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrot dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim kupujący nie odniósł korzyści z tych nakładów.

Sprzedawca odmawia

Zdarza się, że po zgłoszeniu wady sprzedawca uchyla się od ciążących na nim obowiązków i nie odbiera od nabywcy wadliwej rzeczy. W takim przypadku kupujący może odesłać ją na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Uwaga na terminy!
Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest bowiem ograniczona czasowo. Zgodnie z art. 568 § 1 kodeksu cywilnego sprzedawca odpowiada, jeżeli:
 • wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, 
 • gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. 
Adw. Mikołaj Pomin

Rękojmia cz. 1 - czytaj tutaj.


Podstawa prawna: Kodeks cywilny art. 577
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor adw. Mikołaj Pomin

adw. Mikołaj Pomin

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Pomin

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Reklamacja

Rękojmia: chroni Twoje prawa przy wadzie produktu cz. 1

Pytanie do Agrarlex: Zamówiłem wraz z montażem dwa zbiorniki stalowe do ziarna oraz system transportu pionowego. Niestety, przenośnik kubełkowy ciągle się psuje – elektronika działa niewłaściwe. Do tego już po tej zimie zauważyłem pierwsze wżery korozji na pancerzu zbiornika. Reklamować produkt na gwarancji, czy występować z rękojmi? Kazimierz P. z Kujawsko-Pomorskiego.

czytaj więcej
ARiMR

Wsparcie na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny: wnioski do 24 grudnia br.

Jeszcze do 24 grudnia 2020 r. można składać do ARiMR wnioski o przyznane pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

czytaj więcej
Reklamacja

Reklamacja materiału siewnego: zabezpiecz dowody

Pytanie: Na jesieni 2020 kupiłem materiał siewny pszenicy ozimej. Siew wykonałem w terminie, ale pomimo dobrej do wschodów pogody i opadów, zauważyłem kiepskie wschody, zwłaszcza na jednym, piętnastohektarowym polu. Wiem, że tam siewnik był zasypany na nowo ziarnem – może w tej partii nasiona były gorszej jakości? Zgłosiłem ten kłopot sprzedawcy i  dostarczył mi na to pole nową partię materiału siewnego. Wschody po przesianiu były dobre. Zaprocentowały dobre kontakty z handlowcem, ale zapaliła mi się przysłowiowa „czerwona lampka”. Redakcjo Agrarlex: co robić, by na przyszłość mieć argumenty do rozmowy ze sprzedawcą materiału siewnego? – pyta rolnik spod Gniezna, Wielkopolska.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)