Zmiany w Prawie budowlanym. Sąsiad nie zablokuje decyzji o pozwoleniu na budowę
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Zmiany w Prawie budowlanym. Sąsiad nie zablokuje decyzji o pozwoleniu na budowę

24.12.2020autor: Andrzej Polaszek

Rolnicy zamierzający rozbudować obiekty inwentarskie na swych terenach bardzo często skarżyli się na nieprzychylność sąsiadów. Zwłaszcza nowych, którzy z miasta przeprowadzali się na wieś. Agrarlex informuje, jakie zmiany wprowadza nowelizacja Prawa budowlanego. 

Z artykułu dowiesz się

  • Kto, oprócz inwestora, może brać udział w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę?
  • Kto może blokować wydanie pozwolenia na budowę?
  • Co się zmieniło pod tym względem wraz z nowelizacją Prawa budowlanego?
Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną wydawaną na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu postępowania. Prowadzi je organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta). W toku postępowania wydawane są różnego rodzaju postanowienia. 
Stronami postępowania, a zatem osobami, do których kierowana jest korespondencja w sprawie i które mogą składać zażalenia i odwołania są, oprócz inwestora:
  • właściciele,
  • użytkownicy wieczyści lub
  • zarządcy nieruchomości sąsiednich znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
Na terenach wiejskich zauważa się od lat napływ nowych mieszkańców, często z miast, którym przeszkadzają tradycyjne, „wiejskie” zapachy. To oni potrafili nie raz wzywać policję, gdy przez wieś jechał transport obornika, albo gdy pobliski rolnik chciał ruszać z inwestycją w nową oborę czy chlewnię. Teraz jest nadzieja, że grono przeszkadzających znacznie się zmniejszy. 
r e k l a m a

Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania obiektu wyznacza projektant w dokumentacji projektowej. Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie jest jednak związany ustaleniami dokonanymi przez projektanta i może wyznaczyć ten obszar w innych granicach.

Dotychczas za obszar oddziaływania obiektu budowlanego Prawo budowlane uznawało „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.

Zgodnie z tą definicją obszar oddziaływania obiektu sięgał tak daleko, jak daleko docierały różnego rodzaju uciążliwości związane z użytkowaniem tego obiektu: hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby, pozbawienie lub ograniczenie możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności.

W konsekwencji posiadacze gruntów, które nawet nie graniczyły bezpośrednio z działką na której miał zostać wybudowany nowy obiekt, mogli – powołując się na przewidywane uciążliwości –  żądać przyznania im statusu strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. Jako strony postępowania mogli zaskarżać wydawane w nim orzeczenia i blokować uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Nowa definicja obszaru oddziaływania

Nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie w dniu 19 września 2020 r. zmieniła definicję obszaru oddziaływania obiektu, za który obecnie uznaje się „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.”

Dzięki tej zmianie, udział w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę mogą brać tylko posiadacze gruntów sąsiednich, którym wzniesienie obiektu ograniczy możliwości zabudowy ich nieruchomości. Nie będą mogły brać udziału w postępowaniu osoby powołujące się na uciążliwości, jakie generuje inwestycja.

Ta zmiana niewątpliwi przyczyni się do usprawnienia i przyspieszenia postępowań w sprawie pozwolenia na budowę. Ograniczy bowiem możliwości ingerowania w to postępowanie ze strony nieprzychylnych sąsiadów.

Andrzej Polaszek, radca prawny
Podstawa prawna: Prawo budowlane (DzU z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) – art. 3.
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor Andrzej Polaszek

Andrzej Polaszek

Andrzej Polaszek, radca prawny, Kancelaria Polaszek & Rosada

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Covid

Czy rolnik na kwarantannie może się w traktorze przemieszczać przez drogę publiczną?

Rolnicy nie dostali wciąż jasnej odpowiedzi od rządu RP, czy będąc na kwarantannie, mogą wykonywać prace polowe. Wszak rolnik siedząc w kabinie maszyny i do tego na polu – z nikim obcym się nie styka. A robota – nie poczeka. Agrarlex dotarł do ciekawych dokumentów.

czytaj więcej
ARiMR

Wsparcie na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny: wnioski do 24 grudnia br.

Jeszcze do 24 grudnia 2020 r. można składać do ARiMR wnioski o przyznane pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

czytaj więcej
Covid

Konieczna pomoc dla rolników związana z Covid!

Poniżej publikujemy materiał ws pomocy dla rolników związanej z Covid: Przytaczamy stanowisko V Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z 15 grudnia w sprawie uruchomienia pomocy dla rolników w związku z pandemią.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)