Dotacja do systemu ubezpieczeń wyniesie ponad 1,4 mld złotych
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Dotacja do systemu ubezpieczeń wyniesie ponad 1,4 mld złotych

26.10.2021

Zasady ubezpieczeń bez zmian, ale dotacja do systemu rośnie do kwoty ponad 1,4 mld złotych. Rząd potwierdził swoje obietnice dotyczące skali zaangażowania w program ubezpieczeń rolniczych na przyszły rok.

Dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia.

 

12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw

W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. Po przekroczeniu tych stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.

 

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.

 

r e k l a m a

Co rolnik może ubezpieczyć?

W projekcie rozporządzenia przewiduje się udzielanie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia przez producentów rolnych z zakładami ubezpieczeń umów ubezpieczenia:

  • upraw rolnych (zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych - od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne - w wysokości 65% składki do 1 ha uprawy;
  • zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności - w wysokości 65% składki do 1 sztuki.

 

Skąd pieniądze?

Wprawdzie prace nad projektem budżet na 2022 dopiero się rozpoczęły w Sejmie, ale MRiRW w Ocenie Skutków Regulacji pisze: „W projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana kwota 920 504 tys. zł w ramach części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa, oraz kwota 500 000 tys. w ramach rezerwy - Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich”.

 

Jeszcze dzisiaj nad projektem ustawy budżetowej na 2022 r. pochyli się sejmowa komisja finansów publicznych.

 

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

500+ na nowych zasadach. Co się zmieni?

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o 500+. Nowe regulacje już niedługo wejdą w życie. Co dokładnie zmieni się w przepisach? Komu będzie przysługiwało świadczenie 500+? Co zrobić, by go nie stracić?

czytaj więcej
Ubezpieczenia upraw

Będzie 500 mln zł więcej na ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich!

Zdaniem ministerstwa rolnictwa kwota ta wystarczy na ruszającą niedługo jesienną rundę sprzedaży polis.  W przyszłym roku rząd deklaruje na ten cel 1 mld 420 mln zł. 

czytaj więcej
Ubezpieczenia upraw

Ubezpieczenia upraw z dopłatą

Niektórzy ubezpieczyciele zapewniają, że wciąż rolnicy mogą ubezpieczać uprawy z dopłatą. Z kolei ministerstwo rolnictwa zapewnia, że w tym roku przekaże jeszcze 150 mln złotych na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)