Jaka jest pomoc rządu dla rolników ze stref ASF?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Jaka jest pomoc rządu dla rolników ze stref ASF?

13.10.2021

Jak rząd pomaga rolnikom poszkodowanym przez afrykański pomór świń? Lista programów pomocy jest długa. Jednocześnie staramy się o uruchomienie przez Brukselę nadzwyczajnej pomocy finansowej dla producentów świń w Polsce.

Na wniosek opozycji sejmowa komisja rolnictwa zajęła się „Informacją o pomocy skierowanej dla producentów trzody chlewnej poszkodowanych przez wirus Afrykańskiego Pomoru Świń oraz działań zmierzających do zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa oraz powołanie stałej podkomisji ds. zwalczania ASF.”

 

Dramat rolników ze stref ASF

Poseł Zbigniew Ziejewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawił dramatyczną sytuację rolników - hodowców trzody chlewnej, którzy mają problemy ze sprzedażą świń oraz ich niskimi cenami, które ni gwarantują zwrotu kosztów produkcji. Podkreślił potrzebę kontynuowania odstrzału dzików oraz zasygnalizował problem z terminową wypłatą odszkodowań za zlikwidowane stada. 

r e k l a m a

 

Szymon Giżyński wiceminister rolnictwa po raz kolejny wyraził opinię, że za ASF stoi lobby, które zarabia na niskich cenach skupu oraz przemysł utylizacyjny i bioasekuracyjny, które są zainteresowane dalszym trwaniem ASF, gdyż przynosi to im miliardowe zyski.

 

Wnioski zostały przesłane do Brukseli

Z informacji przesłanej posłów MRiRW poinformowało, że Polska od kilku miesięcy podkreśla na forum Komisji Europejskiej bardzo trudną sytuację producentów świń. We wrześniu zwróciliśmy się z wnioskiem do komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego o uruchomienie przez Komisję Europejską, nadzwyczajnej pomocy finansowej dla producentów świń w Polsce prowadzących produkcję na obszarach ASF.

 

We wniosku wskazany został problem spadku opłacalności produkcji świń oraz sprzedaży świń po cenach niższych niż średnie ceny rynkowe oraz ponoszenia przez rolników konsekwencji ograniczeń weterynaryjnych. Podkreślono również, że na rynku wieprzowiny zbiegły się w czasie niekorzystne czynniki związane ze skutkami COVID-19 oraz presją cenową powstałą w następstwie ograniczeń eksportowych dla unijnej wieprzowiny na rynek Chin. Poinformowano także o zauważalnym spadku liczby gospodarstw zajmujących się produkcją wieprzowiny i zagrożeniu rezygnacją z produkcji kolejnych stad w przypadku dalszego pogarszania się marż producentów świń.

 

Program wsparcia krajowego

Równocześnie, mając na uwadze trudną sytuację rolników utrzymujących świnie uruchomiony został Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie.

 

Pomoc na bieżące środki służące bioasekuracji gospodarstw

Hodowcy świń od 6 do 27 sierpnia 2021 r. mogli składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup środków służących bioasekuracji. Wnioski o pomoc złożyło 3940 producentów świń na kwotę 16,9 mln zł.

 

Pomoc na inwestycje w bioasekurację gospodarstw

Wsparcie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem instrumentu jest wspieranie zapobieganiu ryzyku i zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji (do 80%) w przypadku realizacji inwestycji (np. budowa niecki dezynfekcyjnej, przebudowy lub remontu chlewni) oraz dopłat do budowy ogrodzenia chlewni.

 

Do 26 września na operacje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF) złożono 7 680 wniosków o przyznanie pomocy, z czego zakontraktowano 4 655 wniosków na kwotę 217,4 mln zł.

Aktualny nabór wniosków trwa od 28 września do 26 listopada 2021 r.

 

Pomoc dla rolników, którzy zaprzestali produkcji

Producenci świń, którzy zaprzestali produkcji, mogą skorzystać z pomocy finansowej. Kwota pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz (jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu.

Do 1 października pomoc wypłacono 684 producentom rolnym na kwotę 1,7 mln zł.

 

Nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych

Producenci rolni prowadzący chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami, mogą ubiegać się o nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach występowania ASF. Kwota udzielonych pożyczek nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i jest uzależniona od wielkości stada. Pożyczka jest udzielana maksymalnie na 10 lat, a za jej udzielenie Agencja nie pobiera żadnych opłat. Pomocą państwa są nieopłacane przez pożyczkobiorców odsetki od udzielonej pożyczki.

Do 1 października zawarto 74 umowy pożyczki na kwotę 16,2 mln zł.

 

Pomoc na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń

Hodowcy świń ze stref ASF mogą ubiegać się o pomoc na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń w poszczególnych kwartałach od IV kwartału 2020 r. Wnioski można składać do 30 listopada 2021 r., a na realizację powyższej pomocy zostały przewidziane środki w wysokości 150 mln zł.

Do 1 października 2021 r. do ARiMR wpłynęły 673 wnioski o udzielenie powyższej pomocy na kwotę wnioskowana 50,7 mln zł. Natomiast pomoc wypłacono 71 producentom świń na kwotę 8,3 mln zł.

 

Dopłat do oprocentowania kredytów

Producenci świń, którzy w związku z ASF zaprzestali ich produkcji, mogą skorzystać z dopłat przez okres nie dłuższy niż 10 lat udzielanych do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na zakup m.in.: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz, kwalifikowanego materiału siewnego, loszek, knurów i warchlaków, maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni oraz maszyn służących do prowadzenia produkcji świń.

 

Pomoc jest uruchamiana w ramach ogólnej kwoty na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.

 

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

ASF

Od 1 listopada 2021 r. obowiązują nowe przepisy dla hodowców świń!

Plan Bezpieczeństwa Biologicznego oraz ogrodzenie budynków inwentarskich - od listopada te dwa nowe elementy bioasekuracji będą obowiązkowe przy przemieszczaniu świń ze stref ASF.

czytaj więcej
ASF

Będą większe pieniądze na ogrodzenia chroniące przed ASF

Ministerstwo rolnictwa proponuje wyższe stawki za postawienie ogrodzeń chroniących chlewnie przez afrykańskim pomorem świń. Nabór wniosków na takie inwestycje planuje się jeszcze we wrześniu.

czytaj więcej
ASF

Obowiązkowe ogrodzenie i plan bezpieczeństwa biologicznego - Nowe przepisy ASF od 1 listopada

Od 1 listopada wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Rolnicy w strefach ASF (różowej i czerwonej) będą zobowiązani do ogrodzenia swoich budynków inwentarskich oraz stworzenia pisemnego planu bezpieczeństwa biologicznego.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.