Jak odliczyć cały VAT?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Jak odliczyć cały VAT?

13.12.2020autor: Alicja Moroz

Od kilku lat prowadzę gospodarstwo rolne nastawione na produkcję mleka. W celu ograniczenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej zdecydowałem się w ubiegłym miesiącu na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku inwentarskim. Gospodarstwo i dom mieszkalny korzystają z jednego licznika energii elektrycznej w taryfie C12A. Z urzędem skarbowym rozliczam się na zasadach ogólnych. Czy w takim przypadku należy mi się zwrot całego podatku VAT od przeprowadzonej inwestycji?

Z artykułu dowiesz się

  • Kiedy możliwy jest zwrot VAT w całości?
  • W jakich sytuacjach podatnik VAT może obniżyć kwotę podatku?

Kiedy możliwy jest zwrot VAT-u w całości?

Jeżeli energia elektryczna uzyskiwana z instalacji fotowoltaicznej jest wykorzystywana zarówno na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, jak i na zaopatrzenie w prąd gospodarstwa domowego rolnika, nie jest możliwy zwrot podatku VAT w całości. Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje bowiem rolnikowi tylko w takim stopniu, w jakim wykorzystuje zakup na potrzeby dotyczące gospodarstwa.

W jakich sytuacjach podatnik VAT może obniżyć kwotę podatku?

Zgodnie z art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czynny podatnik VAT, nabywając towary i usługi, ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z zakupu, pod warunkiem że zakupione towary czy usługi służą wykonywaniu czynności opodatkowanych. W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Tak wskazuje art. 90 ustawy o VAT.

r e k l a m a
Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części tych kwot, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Wyznaczenie proporcji: co na potrzeby gospodarstwa rolnego a co na potrzeby gospodarstwa domowego

Innymi słowy, należy określić proporcję, w jakiej instalacja fotowoltaiczna, a także energia z niej pochodząca służyć będzie na potrzeby gospodarstwa rolnego, a w jakiej na potrzeby gospodarstwa domowego podatnika.

Kto powinien ustalić proporcje rozdziału wydatków?

Ciężar rzetelnego rozdziału wydatków dotyczących wykorzystania energii elektrycznej oraz ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb produkcji rolniczej i części wykorzystanej dla potrzeb gospodarstwa domowego (potrzeby osobiste) spoczywa zawsze na podatniku. Jeżeli więc poniesione wydatki na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych zostały udokumentowane jedną fakturą dotyczącą zarówno prowadzonej przez rolnika działalności, jak i jego prywatnym celom, to prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje (będzie przysługiwało) w części, która dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej (rolniczej). Tylko ta część może pomniejszać podatek należny.

Takie stanowisko zajmują organy skarbowe, m.in. wyraził je Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 30 maja 2019 r. (0113-KDIPT1-3.4012.157.2019.2.MJ).
Alicja Moroz

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.

fot. Pixabay
autor Alicja Moroz

Alicja Moroz

Alicja Moroz, prawnik redakcyjny w Tygodniku Poradniku Rolniczym

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Nasza córka przez ostatni rok pracowała na pół etatu. Zarabiała 1900 zł brutto. Obecnie jest bezrobotna. Urząd pracy odmówił jej przyznania zasiłku dla bezrobotnych z uwagi na to, że była zatrudniona w niepełnym wymiarze. Czy to zgodne z przepisami?

czytaj więcej
Covid

Specustawa dla rolników: szansa na przywrócenie płynności gospodarstw rolnych

Ci spośród rolników, którzy borykają się z problemami zadłużenia gospodarstwa, mogą ochronić je przed wierzycielami i komornikiem. Pozwala na to specustawa Tarcza 4.0. Oto porada w serwisie Agrarlex.

czytaj więcej
Ryczałt VAT

Jak odliczyć cały VAT?

Od kilku lat prowadzę gospodarstwo rolne nastawione na produkcję mleka. W celu ograniczenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej zdecydowałem się w ubiegłym miesiącu na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku inwentarskim. Gospodarstwo i dom mieszkalny korzystają z jednego licznika energii elektrycznej w taryfie C12A. Z urzędem skarbowym rozliczam się na zasadach ogólnych. Czy w takim przypadku należy mi się zwrot całego podatku VAT od przeprowadzonej inwestycji?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)