Specustawa dla rolników: szansa na przywrócenie płynności gospodarstw rolnych
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Specustawa dla rolników: szansa na przywrócenie płynności gospodarstw rolnych

16.12.2020autor: Maria Borycka-Mróz

Ci spośród rolników, którzy borykają się z problemami zadłużenia gospodarstwa, mogą ochronić je przed wierzycielami i komornikiem. Pozwala na to specustawa Tarcza 4.0. Oto porada w serwisie Agrarlex.

Z artykułu dowiesz się

  • Jak zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed wierzycielami?
  • Na czym zyskuje rolnik w uruchomieniu postępowania restrukturyzacyjnego?
  • Co daje rolnikowi Tarcza 4.0?
  • Jaki jest okres ochronny dla gospodarstwa w tej procedurze?
Rolnicy podają jako przyczyny problemów finansowych niskie stawki za mleko, choroby bydła, trwające od kilku lat susze i inne czynniki, które często powodują utratę płynności.
Wielu zastanawia się, jak może uratować swoje gospodarstwa i próbuje podjąć działania mające na celu zabezpieczenie dorobku, ale mało kto kieruje swoje kroki w kierunku prawnika, nie zdając sobie sprawy, jak szeroki wachlarz rozwiązań może mu zaproponować. 

Restrukturyzacja ratuje dorobek

Jednym z rozwiązań jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Umożliwia ono rolnikom natychmiastowe podjęcie działań i zabezpieczenie dotychczas prowadzonej działalności. 
Rolnik indywidualny uczestniczący w obrocie gospodarczym poprzez obrót produktami rolnymi w zakresie prowadzonej działalności wytwórczej w rolnictwie – jest przedsiębiorcą.
W związku z tym przysługuje mu uprawnienie do skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które:
  • umożliwia mu zarówno spłatę zobowiązań, 
  • zabezpieczenie swojego gospodarstwa przed wierzycielami.
Procedura została uregulowana Ustawą z 19.06.2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zwana specustawą i Tarczą 4.0 
r e k l a m a

Szybko, sprawnie i tanio

Cel przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w zakresie gospodarstwa rolnego – to jego ochrona przed bankructwem i upadłością. Ustawa zakłada, że ma być to działanie szybkie, sprawne i niedrogie. 

Szybkość i sprawne działanie wiążą się z samym rozwiązaniem, które odbywa się głównie pozasądowo:
  • postępowanie można rozpocząć poprzez zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz 
  • obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Koszt takiej publikacji to 500 złotych. 
Z tego rozwiązania można skorzystać tylko raz.
Uproszczona procedura restrukturyzacyjna daje osobom prowadzącym gospodarstwo rolne okres ochronny na 4 miesiące. W tym czasie:
  • doradca restrukturyzacyjny działający w imieniu dłużnika układa plan restrukturyzacyjny;
  • prowadzi negocjacje z wierzycielami w zakresie dalszej spłaty zobowiązań. 
Ważne, aby wypracowane porozumienia uwzględniały interes zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. 

Działanie wstrzymuje prowadzone postępowania egzekucyjne, a tym samym umożliwia zwolnienie zajęć komorniczych i odblokowanie kont. 

Gospodarstwo rolne zostaje zabezpieczone przed działaniem wierzycieli i ewentualnym zaspokojeniem z majątku. Rolnik jest również zabezpieczony przed wypowiedzeniem kluczowych umów, np. kredytowych, pożyczki leasingowej lub leasingu, najmu czy dzierżawy.
Przykład
Rolnik Jarosław K. spod Łowicza zajmuje się hodowlą krów mlecznych. Planował rozbudowę stada i obory, ale wygląda, że przeinwestował. Do tego doszły susze od kilku lat, przez co musi dokupywać pasz objętościowych, spadła też cena na mleko. Rolnik stanął na skraju utraty płynności finansowej, zwiastującej bankructwo.
Firma budowlana, której zalegał z płatnościami, zaczęła go straszyć komornikiem. Doszedł strach przed utratą gospodarstwa. Obawiał się również wypowiedzenia umów pożyczki leasingowej nowego ciągnika 150 KM, bez którego byłby „ugotowany”.
Posiłkował się kredytami. Największe kredyty rolnik zabezpieczył na hipotece gospodarstwa i własnym domu. Odsetki i koszty rosły z dnia na dzień, Jarosław K. potrzebował co najmniej roku na ustabilizowanie sytuacji finansowej. 

Zgłosił się po pomoc do prawnika, który zaproponował mu uproszczoną procedurę restrukturyzacyjną. Rolnik udowodnił, że jest w stanie kontynuować swoją działalność i chce uratować dorobek życia. 

Dzięki otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego udało mu się uzyskać ochronę prawną, odroczyć płatności, wstrzymać postępowanie egzekucyjne oraz zabezpieczyć umowy z kontrahentami.

Wspólnie z doradcą restrukturyzacyjnym opracował plan spłaty wierzycieli zakładający również częściowe umorzenie zobowiązania. Zaplanował rozłożenie zobowiązania na raty zgodnie z posiadanymi możliwościami finansowymi. Dzięki temu rozwiązaniu obecnie może dalej prowadzić gospodarstwo rolne bez obawy o konieczność ogłaszania upadłości.

Maria Borycka-Mróz, 
Kancelaria Prawna Biznes na Plus


Podstawa prawna:
Ustawa z 19.06.2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 
* * * 

Pomagamy rolnikom w pandemii

Przypomnijmy, że kancelaria prawna Biznes na Plus prowadzi akcję "Pomagamy rolnikom w pandemii". Prawnikom przyświeca misja „Masz tyle praw, ile znasz”. 
– Rolnicy mają prawo do ochrony własnych gospodarstw – mówi Maria Borycka-Mróz, prezes Biznes na Plus. – W ramach akcji mogą bezpłatnie skonsultować swoją sytuację, a nawet wstępnie zaplanować strategię działania.
Rolnicy mogą, wspólnie z prawnikami, przeprowadzić restrukturyzację swojego gospodarstwa, jeśli sytuacja tego wymaga. Ma ona prowadzić do oddłużenia i zabezpieczenia gospodarstw oraz spłaty posiadanego zobowiązania. Działania restrukturyzacyjne dają drugą szansę gospodarstwom do funkcjonowania bez narastającej spirali pożyczek i kredytów.
autor Maria Borycka-Mróz

Maria Borycka-Mróz

Maria Borycka-Mróz, Kancelaria Prawna Biznes na Plus

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Covid

Konieczna pomoc dla rolników związana z Covid!

Poniżej publikujemy materiał ws pomocy dla rolników związanej z Covid: Przytaczamy stanowisko V Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z 15 grudnia w sprawie uruchomienia pomocy dla rolników w związku z pandemią.

czytaj więcej
Ryczałt VAT

Jak odliczyć cały VAT?

Od kilku lat prowadzę gospodarstwo rolne nastawione na produkcję mleka. W celu ograniczenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej zdecydowałem się w ubiegłym miesiącu na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku inwentarskim. Gospodarstwo i dom mieszkalny korzystają z jednego licznika energii elektrycznej w taryfie C12A. Z urzędem skarbowym rozliczam się na zasadach ogólnych. Czy w takim przypadku należy mi się zwrot całego podatku VAT od przeprowadzonej inwestycji?

czytaj więcej
Covid

Absurd z KRUS: rolnik z koronawirusem podwójnie poszkodowany

Ledwie 15 zł dziennie i tylko przez 10 dni – na tyle z zasiłku  mogą liczyć rolnicy zarażeni koronawirusem. Tymczasem osoby zdrowe, zobowiązane do poddania się kwarantannie, w związku z potencjalnym narażeniem na zakażenie, mogą uzyskać z KRUS większe pieniądze. Ile? Czytaj w Agrarlex.  

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)