Dotacje ARiMR: na nawadnianie i rozwój usług rolniczych
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Jak rozwiązać umowę dzierżawy obwodu łowieckiego?Już dłużej nie wytrzymam z arogancją myśliwych z naszego koła łowieckiego. Zamiast współpracy i dbałości o odstrzał zwierzyny, myśliwi urządzają sobie podchody na moich polach i libacje. A stada jeleni i tabuny dzików tratują moją pszenicę i rzepak. Jak doprowadzić do rozwiązania koła łowieckiego – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Raciborza.

Dotacje ARiMR: na nawadnianie i rozwój usług rolniczych

30.11.2020autor: dr Piotr Łuczak

W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

Z artykułu dowiesz się

 • Jakie pieniądze na nawadnianie są z programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”?
 • Ile możesz zainkasować za pomoc w ramach „Rozwoju przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”?
 • Do kiedy trwają nabory w ARiMR?
O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” może wystąpić rolnik:
 • posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, 
 • który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł,
 • konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Cele dotacji

Wsparcie jest przyznawane na:
 • realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, 
 • powiększających obszar nawadniania lub 
 • jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. 


Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: 
 • budowę studni i zbiorników; 
 • zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody;
 • instalacji nawadniających i systemów
 • do sterowania nawadnianiem. 


r e k l a m a
Limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc.
w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż
15 tys. zł.

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych: tu propozycja adresowana jest do przedsiębiorców, którzy pracują już na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świadczonych po zbiorach.
O dofinansowanie może ubiegać się:
 • osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
 • która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych,
 • czas świadczenia usług to okres co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Wymagane jest prowadzenie działalności w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 
 • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 
 • 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 
 • 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.
Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in.:
koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, 
 • także aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług,
 • pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta. 
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. 
Dokumenty o przyznanie pomocy na rozwój usług rolniczych Agencja przyjmuje do 13 stycznia 2021 r., na inwestycje
w nawadnianie gospodarstw – do 28 stycznia przyszłego roku.
Opr. pł na podstawie ARiMR
autor dr Piotr Łuczak

dr Piotr Łuczak

Były redaktor naczelny Agrarlex. Ekonomista. Wcześniej pełnił funkcje red. naczelnego w Profi Technika oraz w Tygodniku Rolniczym (obecnie Tygodnik Poradnik Rolniczy), był też z-cą red. nacz. top agrar Polska.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Będą dotacje dla rolników hodujących świnie w cyklu otwartym

Minister rolnictwa, Grzegorz Puda zapowiedział 4 grudnia uruchomienie pomocy covidowej dla producentów świń w cyklu otwartym. Ma to być wsparcie w ramach pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19, o które do 7 października mogli wnioskować utrzymujący trzodę w cyklu zamkniętym.

czytaj więcej
PROW i prawo

Plan strategiczny WPR: Ardanowski nie odpuszcza

Pracujesz na roli i żyjesz z niej? Czekamy na Twój głos. Prześlij uwagi do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej Polski! Link znajdziesz na Agrarlex.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.agrarlex.pl jest zabronione.