Ważne informacje dla rolników VAT-owców
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Ważne informacje dla rolników VAT-owców

28.06.2022autor: Magdalena Szymańska

Trwają prace nad ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa ta ma za zadanie głównie pomóc kredytobiorcom, którzy spłacają kredyty mieszkaniowe w złotówkach.

Tarcza antyinflacyjna wydłużona

Zawiera również przepisy, które wydłużają działanie tarcz antyinflacyjnych o kolejne 3 miesiące, czyli do 31 października 2022 r. Ustawa została uchwalona 9 czerwca br. przez sejm i znajduje się obecnie w senacie. Jeśli proces legislacyjny zakończy się pomyślnie – a przepisy dotyczące przedłużenia tarczy antyinflacyjnej nie budzą jak na razie wątpliwości – od 1 sierpnia do 31 października 2022 r. będzie stosowana zerowa stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe oraz towary wykorzystywane do produkcji rolnej. Stawka VAT na paliwa wyniesie 8%, na prąd i ciepło – 5%, a na gaz 0%. Do tego dochodzi jeszcze stosowanie zerowej stawki na podstawowe produkty żywnościowe i na nawozy oraz wybrane środki produkcji rolniczej. Przedłużono także obowiązywanie obniżki akcyzy na prąd, zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na paliwa silnikowe oraz sprzedaż detaliczną paliw silnikowych bez podatku od sprzedaży detalicznej.

r e k l a m a

Powrót na ryczałt?

Przedłużenie działania tarczy antyinflacyjnej może skłonić niektórych rolników rozliczających VAT na zasadach ogólnych do powrotu na ryczałt. Trzeba jednak dokładnie przeliczyć, czy to się opłaca, zwłaszcza gdy skorzystało się z odliczenia podatku VAT i nie minął jeszcze wymagany przepisami okres amortyzacji dla przedmiotów, dla których dokonano odliczenia. W przypadku środków trwałych o wartości początkowej wyższej od 15 tys. zł podlegających amortyzacji jest to 5 lat. Natomiast w przypadku nieruchomości 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Szybsze przejście na ryczałt łączy się z rocznymi korektami VAT (odpowiednio 1/5 lub 1/10).

W przypadku środków trwałych bądź wyposażenia, których wartość początkowa nie przekracza 15 tys. zł, okres korekty wynosi 12 miesięcy, licząc od końca roku, w którym składniki te zostały oddane do używania. Dokonuje się wówczas jednorazowego odpisu całego podatku odliczonego. Taki sam okres korekty dotyczy również inwentarza żywego będącego środkiem trwałym, czyli krów i buhajów.

Kiedy rolnik może powrócić z VAT-u na ryczałt?

Trzeba także mieć na uwadze, iż rolnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT może powrócić do statusu rolnika ryczałtowego dopiero po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia. Ronicy rozliczający się w systemie miesięcznym o rezygnacji z bycia vatowcem powinni zawiadomić urząd skarbowy przed początkiem miesiąca, w którym ma nastąpić ponowne korzystanie ze zwolnienia, a rozliczający się kwartalnie – przed początkiem kwartału. w terminie do siedmiu dni od daty rezygnacji z VAT trzeba też wysłać deklarację VAT-R z aktualizacją danych.

Magdalena Szymńska
fot. arch. red.

autor Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska

Redaktorka w dziale Ekonomia i Rynki

Ekspert w dziedzinie dopłat bezpośrednich, dotacji z PROW i wydarzeń rynkowych

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Centrala nasienna zostawiła rolnika z trzema tonami trawy. "Odsyłali jeden do drugiego"

Rolnik z Nowej Wsi w pow. lipskim opowiada, jak Centrala Nasienna „Kalnas” zostawiła go na lodzie. Nie odebrali nasion w termie, ani po terminie. - Zrobili sobie u mnie darmową przechowalnię towaru nie pytając mnie o zdanie – mówi Mariusz Walczyk. 

czytaj więcej
VAT

Ulgi z VAT w zamian za wywłaszczenie nieruchomości rolnej?

Izby rolnicze chcą zmian w podatku, który muszą płacić rolnicy VAT-owcy, którzy otrzymali odszkodowanie za wywłaszczenie ziemi. - Nie dość, że rolnicy zostali pozbawieni własnych gruntów rolniczych, to jeszcze pozbawia się ich części odszkodowania - wskazuje KRIR. Czy rząd pójdzie rolnikom na rękę?

czytaj więcej

Rolnicy dostaną dopłaty do silosów zbożowych. Stawki, terminy, warunki

ARiMR będzie przyznawać rolnikom dopłaty na zakup silosów zbożowych. Ma to pomóc w zwiększaniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy na rynkach rolnych. Jakie będą stawki dotacji do silosów? Kto i na jakich warunkach może otrzymać wsparcie?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)