Czy rolnik musi zapłacić podatek od ziemi podarowanej przez wujka?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Czy rolnik musi zapłacić podatek od ziemi podarowanej przez wujka?

05.03.2021autor: Michał Czubak

Rodzice mają zamiar przekazać mi w darowiźnie 3 ha gruntów rolnych. Poza tym brat taty chce przejść na emeryturę i darować mi gospodarstwo rolne z domem. Czy będę musiał płacić w tych przypadkach podatek? Jakie są zasady zwolnienia z tej daniny?

Z artykułu dowiesz się

  • czy darowizna od rodziców zwolniona jest z podatku?
  • czy darowizna od wuja zwolniona jest z podatku?
  • kiedy można skorzystać z ulgi podatkowej?

Czy darowizna od rodziców zwolniona jest z podatku?

Jeżeli chodzi o grunty rolne otrzymane w darowiźnie od rodziców, to taka czynność jest zwolniona z podatku od spadków na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Według tego aktu prawnego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest zwolnione z podatku pod warunkiem zgłoszenia tego faktu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku.

W momencie spisywania aktu notarialnego notariusz zaznacza, że dana osoba jest zwolniona z podatku na podstawie art. 4a, a następnie przesyła ten akt do urzędu skarbowego.

Czy darowizna od wuja zwolniona jest z podatku?

Jeżeli chodzi o darowiznę od srtyja (rodzeństwo rodziców), to należy on do II grupy podatkowej. Od takiego nabycia płaci się podatek w wysokości 7%, jeśli wartość darowizny wynosi do 10 278 zł, jeśli jest większa i nie wyższa od 20 556 zł – podatek wynosi 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł. Gdy wartość darowizny od wuja przekroczy 20 556 zł, podatek wyniesie 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

r e k l a m a

Kiedy można skorzystać z ulgi podatkowej?

Warto jednak zaznaczyć, iż może Pan skorzystać ze zwolnienia dotyczącego nabycia gospodarstw rolnych. Według art. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od tego podatku nabycie własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami. W wyniku nabycia musi jednak zostać utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, którego powierzchnia jest nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha. Gospodarstwo to musi być ponadto prowadzone przez nabywcę przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie. Problem polega jednak na tym, że limit tej pomocy został już wykorzystany prawie w 80%, co oznacza, iż prawdopodobnie w kwietniu lub maju się wyczerpie. Warto więc pospieszyć się z darowizną od wuja.

Co z darowizną maszyn rolniczych?

Gdy przedmiotem darowizny będą pojazdy i maszyny rolnicze oraz części do nich, to według art. 4 pkt 12 takie nabycie przez rolnika jest zwolnione z podatku. Nie może jednak ich Pan w ciągu 3 lat od daty otrzymania sprzedać lub darować osobom trzecim. Niedotrzymanie tego warunku powoduje bowiem utratę zwolnienia.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

autor Michał Czubak

Michał Czubak

dziennikarz strony internetowej Tygodnika Poradnika Rolniczego

dziennikarz strony internetowej Tygodnika Poradnika Rolniczego

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Sprzedaż bezpośrednia produktów zwierzęcych. Kiedy bez rejestracji i bez podatku?

Chciałbym zająć się sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego. Jakie są zasady jej wykonywania bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej i płacenia podatków?

czytaj więcej

Rolnicy nie kupią państwowej ziemi rolnej. Zakaz sprzedaży ziemi wydłużony

Wkrótce miał przestać obowiązywać zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej. Teraz okazało się, że rząd chce zakaz sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wydłużyć na kolejne lata. Do kiedy rolnicy nie kupią ziemi z KOWR?

czytaj więcej

Czy rolnik musi zapłacić podatek VAT od sprzedanej ziemi?

Jestem właścicielem kilku hektarów gruntów rolnych. W związku z tym, że w planie zagospodarowania przestrzennego część gruntów może być wykorzystywana na cele inne niż rolne, zamierzam sprzedać dwie działki, a w przyszłości kolejne. Czy w takiej sytuacji będę zobowiązany do uiszczenia podatku VAT?

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)