KRUS: zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy i składki ubezpieczeniowe w 2021 r.
r e k l a m a
Partnerzy portalu

KRUS: zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy i składki ubezpieczeniowe w 2021 r.

21.01.2021autor: dr Piotr Łuczak

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego podała zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Z artykułu dowiesz się

  • Jakie są zasady pobierania przez KRUS w 2021 r. zaliczek na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne?
  • Jakie będą potrącenia?
  • Jak to możesz sprawdzić na przykładach?
Od stycznia rusza nowy rok podatkowy. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała, że zamierza w 2021 r. pobierać zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających wypłacanych w 2021 r. na takich samych zasadach jak w 2020 r. 
Zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne KRUS pobierze od wypłacanych emerytur, rent, rodzicielskich świadczeń uzupełniających i świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.
Zaliczka wynosi 17% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus 43,76 zł (miesięczna kwota zmniejszająca podatek). 

Potrącenie zaliczki w KRUS

Jeżeli dochód emeryta, rencisty lub osoby uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (sumując świadczenia wypłacone od początku roku) przekroczy 85 528 zł, wówczas od kwoty przekroczenia KRUS rozpocznie potrącenie zaliczki w wysokości 32% dochodu.
Z kolei jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to KRUS pobierze 9% świadczenia, z tym, że 7,75% będzie pokrywane z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% z kwoty netto świadczenia.
Od świadczeń wypłacanych w niskich kwotach, tj. do 260 zł miesięcznie KRUS nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy ani składki na ubezpieczenie zdrowotne.
r e k l a m a

Przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r.

Przykład 1: Świadczeniobiorca uprawniony do renty rolniczej w kwocie równej najniższej emeryturze tj. 1. 00 zł brutto do wypłaty otrzyma 1 025 zł.
Z kwoty brutto renty rolniczej Kasa potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 175 zł (tj. 160,24 zł + 15 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:
1 200 zł (podstawa opodatkowania) x 17% - 43,76 zł = 160,24 zł – zaliczka na podatek dochodowy
1 200 zł x 9% = 108 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne
1 200 zł x 7,75% = 93 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy
108 zł – 93 zł = 15 zł - pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana ze świadczenia rentowego.

Przykład 2: Świadczeniobiorca uprawniony do emerytury rolniczej w kwocie 1 271,95 zł brutto do wypłaty otrzyma emeryturę rolniczą w kwocie 1 083,95 zł.
Z kwoty brutto emerytury rolniczej Kasa potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 188 zł (tj. 172,48 zł + 15,43 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:
1 272,00 zł (podstawa opodatkowania tj. 1.271,95 zł zaokrąglona do pełnego złotego) x 17% - 43,76 zł = 172,48 zł – zaliczka na podatek dochodowy
1 271,95 zł x 9% = 114,48 zł - (po zaokrągleniu 114 zł) - składka na ubezpieczenie zdrowotne
1 271,95 zł x 7,75% = 98,57 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy,
114 zł – 98,57 zł = 15,43 zł - pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana z emerytury.

Na podst. informacji KRUS opr. pł


Podstawa prawna:
  • Art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.)
  • Art. 85 ust. 9 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).
Fot. Pixabay
autor dr Piotr Łuczak

dr Piotr Łuczak

<span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: small;" size="2" face="Calibri,sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><span id="OLK_SRC_BODY_SECTION"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;" size="2"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: PT Sans, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="background-color: #efefef;">Były red. nacz. magazynu Profi, Tygodnika Rolniczego i portalu agrarlex.pl, były zastępca red. nacz. top agrar Polska, ekonomista, specjalista w zakresie ekonomiki rolnictwa</span></span></span></span></span></span></span>

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Czy rolnik musi zapłacić podatek VAT od sprzedanej ziemi?

Jestem właścicielem kilku hektarów gruntów rolnych. W związku z tym, że w planie zagospodarowania przestrzennego część gruntów może być wykorzystywana na cele inne niż rolne, zamierzam sprzedać dwie działki, a w przyszłości kolejne. Czy w takiej sytuacji będę zobowiązany do uiszczenia podatku VAT?

czytaj więcej

Czy gmina ma prawo pobierać wysoki podatek od drogi dojazdowej do pola?

Razem z sąsiadem jesteśmy współwłaścicielami 5 ha gruntów rolnych i drogi, która ją dzieli w połowie. Droga ma 21 arów i stanowi odrębną działkę. W ewidencji gruntów i budynków jest sklasyfikowana jako „dr”. Jest to droga wyłącznie dojazdowa do naszych pól. Od początku istnienia tej działki, czyli około 50 lat, gmina nie pobierała żadnych opłat – zawsze przychodził na nią nakaz zerowy. Od 4 lat gmina nakłada za tę drogę bardzo wysoki podatek. W nakazie podatkowym napisane jest, że jest to podatek od nieruchomości. Czy gmina ma prawo pobierać tak wysoki podatek i oznaczać drogę jako nieruchomość?

czytaj więcej

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym a kredyt i następca

Czy mogę się starać o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym, jeżeli część inwestycji została sfinansowana z kredytu komercyjnego? Jeśli tak, to czy jeśli za kilka lat przekażę gospodarstwo rolne synowi, będzie on mógł korzystać dalej z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)