Zmniejszenie gospodarstwa do 300 ha
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Zmniejszenie gospodarstwa do 300 ha

17.12.2020autor: dr Aneta Suchoń

Czy w przetargu na dzierżawę może uczestniczyć osoba, która krótko przed jego zorganizowaniem darowała członkowi bliskiej rodziny grunty i w ten sposób zmniejszyła swoje gospodarstwo poniżej 300 ha? Co w takiej sytuacji z osobistym prowadzeniem gospodarstwa przez 5 lat?

Z artykułu dowiesz się

  • Od kiedy liczony jest pięcioletni termin prowadzenia gospodarstwa?
  • Jak ma się osobiste prowadzenie gospodarstwa a przetarg w KOWR?

Osobiste prowadzenia gospodarstwa a przetarg na grunty KOWR

Do podobnej kwestii odniósł się Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w wyroku z 20 września 2018 r. (sygn. akt: IV CSK 455/17). Orzekł, że osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego oznacza, że osoba fizyczna pracuje w nim i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie, którego łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

Od kiedy liczony jest pięcioletni termin prowadzenia gospodarstwa?

W rozpatrywanej sprawie rolnik tuż przed przetargiem dokonał darowizny na rzecz swojej żony, co doprowadziło do zmniejszenia powierzchni posiadanych nieruchomości rolnych poniżej 300 ha. Sąd uznał, iż dopiero od tego dnia rozpoczął się dla niego bieg pięcioletniego terminu prowadzenia gospodarstwa rolnego nieprzekraczającego 300 ha.

Inne warianty nie wchodził w grę i byłby sprzeczne z ustawą

Przyjęcie odmiennego zapatrywania prowadziłoby bowiem do niedającego się zaakceptować – z punktu widzenia celów ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – wniosku, że możliwe jest pomniejszenie wielkości rodzinnego gospodarstwa po to, aby następnie powiększyć je na preferencyjnych zasadach.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.

fot. Pixabay
autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Technologie

Zmiana systemu doświetlania na LED to decyzja ogrodnika

Prowadzę uprawy pod osłonami, niektóre z nich doświetlam. Czy przejście na inny systemu doświetlania wymaga zgłoszenia do jakiejś instytucji kontrolnej rolnictwa? Czy muszą też to zgłaszać pod względem zgodności z przepisami Prawa budowlanego? – pyta czytelnik Agrarlex spod Śmigla w Wielkopolsce.

czytaj więcej
Covid

Konieczna pomoc dla rolników związana z Covid!

Poniżej publikujemy materiał ws pomocy dla rolników związanej z Covid: Przytaczamy stanowisko V Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z 15 grudnia w sprawie uruchomienia pomocy dla rolników w związku z pandemią.

czytaj więcej
Prawo cywilne

Kiedy małżonkowie mogą kupić i sprzedać grunt rolny?

Chcemy kupić z żoną grunty rolne. Nasze gospodarstwo jest objęte wspólnotą majątkową, ale żona nie jest rolnikiem indywidualny. Co teraz? Ponadto, czy możemy przekazać w darowiźnie grunt rolny o powierzchni 0,6 ha z domem mojej siostrze z naszego wspólnego majątku? Siostra też nie jest rolnikiem indywidualnym, a tylko ja jestem jej osobą bliską.  

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)