Inflacja w Polsce: co przyniesie 2021 rok?
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Prawo do zachowku ważne tylko pięć latZmarł mój ojciec, który całość majątku rodzinnego zapisał w formie testamentu swojej konkubinie. Czy przysługuje mi oraz mojemu rodzeństwu zachowek oraz w jakiej wysokości? Takie pytanie spłynęło od młodego mieszkańca wsi do redakcji Agrarlex.

Inflacja w Polsce: co przyniesie 2021 rok?

12.01.2021autor: dr Piotr Łuczak

Już niedługo poznamy komunikat Rady Polityki Pieniężnej, który przełoży się na podaż pieniądza w Polsce. Mimo to ostatnie wahania kursowe złotego zależą od uwarunkowań gospodarczych, na które nie mamy większego wpływu.

Z artykułu dowiesz się

  • Jakie działania podejmuje Narodowy Bank Polski na rynku kursowym?
  • Jakie dane wstępne przedstawił już Główny Urząd Statystyczny?
  • Jaka będzie inflacja w Polsce w 2021?
Jutro w środę odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Najprawdopodobniej nie przyniesie ono zmian w polityce monetarnej i stopa referencyjna dla złotego zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie (0,10%). 
W ubiegłym tygodniu kurs EUR/PLN spadł do 4,5100, co oznaczało umocnienie złotego o 0,6%. Przez cały ubiegły tydzień kurs EUR/PLN kształtował się w trendzie spadkowym. 

NBP zbija kurs złotego

Od grudnia 2020 r. NBP interweniuje na rynku walutowym w celu osłabienia złotego i wzmocnienia wpływu rozluźnienia polityki pieniężnej przez RPP na polską gospodarkę. 
Eksperci uzależniają dalszą obniżkę stóp procentowych w I kwartale br. od dalszego pogorszenia się perspektyw gospodarczych, ze względu na ewentualną trzecią falę pandemii, które znalazłoby odzwierciedlenie w marcowej projekcji makroekonomicznej NBP. 
W środę poznamy też dane nt. polskiego bilansu płatniczego w listopadzie 2020 r. Specjaliści Credit Agricole oczekują zmniejszenia salda na rachunku obrotów bieżących do 2154 mln EUR, wobec 2241 mln EUR w październiku ub. r., będącego wynikiem przede wszystkim niższego salda obrotów towarowych. Finansiści prognozują, że dynamika polskiego eksportu zwiększyła się w listopadzie do 6,2% r/r, wobec 3,7% w październiku 2020 r., a dynamika importu wzrosła do 3,7% wobec –3,5%. 
Natomiast w piątek 15.01. opublikowane zostaną finalne dane o grudniowej inflacji w Polsce. Zgodnie ze wstępnym szacunkiem inflacja w Polsce obniżyła się w grudniu do 2,3% r/r, wobec 3,0% w listopadzie 2020.
GUS opublikował już częściowe dane nt. struktury inflacji zawierające informacje o tempie wzrostu cen w kategoriach „żywność i napoje bezalkoholowe”, „nośniki energii” oraz „paliwa”. 
W kierunku spadku inflacji oddziaływała niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (0,7% r/r w grudniu wobec 2,0% w listopadzie 2020) oraz nośników energii (4,6% wobec 4,7%), podczas gdy przeciwny wpływ miała wyższa dynamika cen paliw (-8,4% wobec -9,2%). 
Określenie dokładnych przyczyn wyraźnie niższej od naszych oczekiwań inflacji będzie możliwe dopiero wraz z publikacją szczegółowej struktury danych przewidzianą na 15 stycznia. 
Zgodnie ze wstępnym szacunkiem inflacja w strefie euro wg prognozy dla 2021 r. wzrośnie do 1,0%. Niska oczekiwana inflacja w strefie euro będzie czynnikiem ograniczającym presję inflacyjną w Polsce w 2021 r. 
Opr. pł na podstawie informacji Credit Agricole Bank Polska

Fot. Pixabay
autor dr Piotr Łuczak

dr Piotr Łuczak

Redaktor naczelny Agrarlex. Ekonomista. Wcześniej pełnił funkcje red. naczelnego w Profi Technika oraz w Tygodniku Rolniczym (obecnie Tygodnik Poradnik Rolniczy), był też z-cą red. nacz. top agrar Polska.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Akcyza

Zwrot akcyzy za paliwo: wnioski można składać od 1 lutego

Od 1 lutego do 1 marca 2021 r. będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

czytaj więcej
De minimis

De minimis: dlaczego notariusz pobiera podatek PCC przy zakupie gruntów rolnych

Mały i szybko wyczerpujący się limit pomocy de minimis w rolnictwie może być powodem pobrania przez notariusza podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) przy zakupie gruntów rolnych, mimo formalnego zwolnienia z tego podatku. Oto informacja Agrarlex.

czytaj więcej
Przepisy prawne

Sprzedał grunty, a teraz żąda drogi koniecznej od sąsiada

Sąsiad sprzedał część swojego gruntu położonego wzdłuż drogi gminnej, który wcześniej podzielił na działki budowlane. Pozostawił sobie dużą działkę na tyłach sprzedanych działek, nie zapewniwszy sobie dojazdu do niej. Teraz domaga się ode mnie przed sądem ustanowienia drogi koniecznej. Czy ma rację? Na pytanie na łamach Agrarlex odpowiada Wojciech Lignowski  z Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a