Co będzie z waloryzacją emerytur?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Co będzie z waloryzacją emerytur?

19.05.2022autor: wk

Obecnie odbywają się prace nad nowymi zasadami, które dotyczą waloryzacji emerytur rolniczych. Duża grupa zarówno organizacji rolniczych jak i parlamentarzystów nalega na to, aby rząd podjął działania w tym kierunku. Zdaniem tych grup, aktualnie obowiązujące regulacje nie są sprawiedliwe. 

Teresa Hałas - przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” w piśmie skierowanym do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa Henryka Kowalczyka piszę, że w przeciągu ostatnich tygodni coraz większa liczba rolników podaje do wiadomości w swoich wnioskach przekazywanych Związkowi, że po waloryzacji, której wskaźnik w bieżącym roku ustalono na 7%, rolnicy w ostatecznym rozrachunku nie otrzymują emerytur wyższych o 7%. Zdaniem rolników,  jest to efekt błędnych kalkulacji ze strony KRUS.

Twarde prawo, ale prawo

Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego, bo w myśl aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w przypadku emerytur rolniczych waloryzacji podlega kwota emerytury podstawowej (od której za sprawą indywidualnych współczynników wylicza się rzeczywistą emeryturę brutto),a nie kwota brutto dotychczasowej emerytury, jak ma to miejsce w przypadku emerytur w ZUS. - Obecnie w systemie powszechnym waloryzacja emerytury polega na podwyższeniu otrzymywanej przez emeryta emerytury brutto o określony wskaźnik waloryzacji, natomiast w systemie ubezpieczenia rolniczego KRUS waloryzacja odbywa się w bardziej skomplikowany sposób. Wyliczenie kwoty brutto emerytury zwaloryzowanej odbywa się poprzez przemnożenie podstawowej emerytury rolniczej poprzez wskaźnik waloryzacji, a następnie poprzez wskaźniki wymiaru świadczenia odpowiednie dla części składkowej i uzupełniającej. Części te są natomiast ustalane odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. W związku z tym faktycznie w przypadku emerytury rolniczej waloryzowana jest jedynie kwota emerytury podstawowej, a nie kwota brutto fizycznie otrzymywanej emerytury przez rolnika. W praktyce oznacza to, że finalny wzrost kwoty emerytury brutto znaczącej liczby przypadków jest niższy niż tegoroczny wskaźnik waloryzacji czyli 7%, co stale podnoszą rolnicy w przedkładanych nam wnioskach – zaakcentowała w treści pisma Teresa Hałas-Przewodnicząca Związku.

Niezasłużone konsekwencje dla rolnika

Jednocześnie w sytuacji, kiedy emerytura rolnicza zbiegnie się z emeryturą z systemu powszechnego, gdzie emeryt uzyska łączną emeryturę z wcześniej wymienionych dwóch źródeł wyższą niż najniższa emerytura pracownicza, nie odbywa się waloryzacja kwoty emerytury rolniczej. Właśnie ten aspekt według rolniczej „Solidarności” stanowi następny przykład na niesprawiedliwe dla rolników przepisy.

- Mając na względzie całą powyższą argumentację, zwracam się jak na wstępie z wnioskiem o pilne podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą przepisów w zakresie waloryzacji emerytur rolniczych, tak by jeszcze w tym roku rolnicy mogli otrzymać zwaloryzowaną emeryturę w oparciu o nowe sprawiedliwsze i bardziej przejrzyste zasady – zaznaczyła Przewodnicząca Związku Teresa Hałas.

Próba interwencji

Ze zbieżnymi wnioskami wystąpiło ostatnio do resortu rolnictwa kilkoro parlamentarzystów. -  Docierają do mnie sygnały od zaniepokojonych świadczeniobiorców, którzy otrzymali różne kwoty waloryzacji, a które to kwoty zdają się nie odpowiadać wspomnianemu wskaźnikowi wynoszącemu 7% - napisał poseł Paweł Szramka.

- Czy ministerstwo zamierza podjąć lub podejmuje jakiekolwiek prace nad zmianą przepisów w zakresie waloryzacji emerytur rolniczych, tak by jeszcze w tym roku rolnicy mogli otrzymać zwaloryzowaną emeryturę w oparciu o nowe, bardziej sprawiedliwe i bardziej przejrzyste zasady -zapytał poseł Borys Budka.

Prace w toku

Resort rolnictwa w reakcji na opisane działania napisał, że aktualnie mają miejsce analizy w kontekście modernizacji zasad waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. - Kwestia waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych jest złożonym zagadnieniem. Obecnie analizujemy kwestię możliwości zmiany zasad ustalania waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Należy jednak podkreślić, że ewentualne zmiany zasad jej przeprowadzania, wymagają przed rozpoczęciem procesu legislacyjnego, pogłębionych prac analityczno-studialnych. Trzeba pamiętać, że składki na ubezpieczenie emerytalnorentowe tylko w niewielkim procencie pokrywają wydatki na świadczenia z ubezpieczenia, a samo rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe w ponad 90 % składa się z dotacji z budżetu państwa – czytamy w wypowiedzi wiceminister rolnictwa Anny Gembickiej.

r e k l a m a
WK

 

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Finanse

Podwyżka stóp procentowych silniejsza niż oczekiwano. Kiedy inflacja spadnie? Są prognozy

Rada Polityki Pieniężnej podjęła we wtorek (8 marca) decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wzrosła z 2,75% do aż 3,50%. Zmiany te mają też bezpośredni wpływ na kredyty obrotowe, zaciągane przez rolników. Istotnym czynnikiem jest tutaj także inflacja, która w najbliższym czasie będzie dalej rosła. Analitycy oceniają jednak jak oba te czynniki będą kształtowały się do 2025 r.

czytaj więcej
Finanse

Rolnicy z coraz większym zadłużeniem. Prawdziwe uderzenie dopiero nastąpi

Wprawdzie liczba rolników wpisanych na koniec ub.r. do Krajowego Rejestru Długów spadła o prawie 3,7% rdr. i o 0,2% w ciągu 2 lat, to jednak w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie informacji kredytowych BIK przybyło dłużników z kategorii uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając w to działalność usługową. A prawdziwa katastrofa ma dopiero nadejść i to już niebawem.

czytaj więcej
Finanse

Jest nowelizacja ustawy w sprawie kredytów dla rolników!

Parlament naprawia swój błąd i szybko nowelizuje ustawę, która spowodowała kłopoty z finansowaniem działalności rolniczej. Projekt nowelizacji poparły wszystkie klubu parlamentarne.  

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)