Podwyżka stóp procentowych silniejsza niż oczekiwano. Kiedy inflacja spadnie? Są prognozy
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Podwyżka stóp procentowych silniejsza niż oczekiwano. Kiedy inflacja spadnie? Są prognozy

09.03.2022autor: Aleksandra Galus

Rada Polityki Pieniężnej podjęła we wtorek (8 marca) decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wzrosła z 2,75% do aż 3,50%. Zmiany te mają też bezpośredni wpływ na kredyty obrotowe, zaciągane przez rolników. Istotnym czynnikiem jest tutaj także inflacja, która w najbliższym czasie będzie dalej rosła. Analitycy oceniają jednak jak oba te czynniki będą kształtowały się do 2025 r.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła we wtorek (8 marca) decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wzrosła z 2,75% do aż 3,50%. Tym samym, skala podwyżki stóp o 75 pb była wyższa od naszej prognozy (50 pb). 

Co jest przyczyną wzrostu stóp procentowych?

W komunikacie po posiedzeniu Rada odnotowała, że agresja zbrojna Rosji na Ukrainę przyczyniła się do ponownego wzrostu cen gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla i części surowców rolnych, a w konsekwencji dalszego zwiększenia presji inflacyjnej. Jest to czynnik, który częściowo wyjaśnia, dlaczego Rada zdecydowała się na podwyżkę stóp w skali większej niż w poprzednich trzech miesiącach – czytamy w Makro Puls, Credit Agricole.

 

W ocenie ekonomistów, drugim czynnikiem wyjaśniającym relatywnie dużą skalę podwyżki stopy referencyjnej NBP było znaczące osłabienie kursu złotego po inwazji Rosji na Ukrainę. Osłabienie to postępowało w ostatnich dniach mimo podjętych przez NBP interwencji walutowych. Szybszy wzrost krajowych stóp procentowych i związana z tym rosnąca różnica stóp pomiędzy Polską i zagranicą będzie ograniczać presję na osłabienie kursu złotego. W warunkach nasilających się działań wojennych w Ukrainie, skuteczność przeciwdziałania dalszej deprecjacji kursu złotego będzie jednak zależeć głównie od docelowego (po zakończeniu cyklu zacieśniania polityki pieniężnej) poziomu stóp procentowych. Więcej światła na ten problem rzuci zapewne dzisiejsza (9 maraca) konferencja prezesa NBP.

r e k l a m a

 

Osłabienie kursu złotego tylko przejściowe

Warto również odnotować, że Rada postrzega osłabienie kursu złotego jako przejściowe. Jej zdaniem „obserwowana w ostatnim okresie rynkowa presja na osłabienie złotego nie ma uzasadnienia w fundamentach gospodarczych Polski”. Zdaniem Rady niewielki udział eksportu do Rosji i Ukrainy w polskim eksporcie wskazuje, że w kolejnych kwartałach korzystna krajowa koniunktura utrzyma się. Rada zadeklarowała również, że NBP będzie podejmował niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym interwencje walutowe. W sumie zatem treść komunikatu wskazuje, że w warunkach powracającej presji na osłabienie kursu złotego wysoce prawdopodobne są kolejne interwencje walutowe, których celem – jak dotychczas - nie będzie obrona konkretnego poziomu kursu, lecz przeciwdziałanie jego nadmiernym wahaniom.

 

Optymistyczna projekcja inflacji NBP

Zgodnie z marcową prognozą NBP – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 7 marca 2022 r. – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 9,3–12,2% w 2022 r. (wobec 5,1–6,5% w projekcji z listopada 2021 r.), 7,0–11,0% w 2023 r. (2,7–4,6%) oraz 2,8–5,7% w 2024 r. Oznacza to, że zgodnie z przewidywaniami średnioroczna inflacja ukształtuje się w latach 2022-2024 wyraźnie powyżej górnej granicy dopuszczalnej odchyleń od celu inflacyjnego RPP (3,5%).

 

Czy wojna będzie miała dłuższy wpływ na aktywność gospodarczą w Polsce?

Z kolei oczekiwane w dotychczasowych ocenach tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,4–5,3% w 2022 r. (wobec 3,8–5,9% w listopadowej projekcji), 1,9–4,1% w 2023 r. (3,8–6,1%) oraz 1,4-4,0% w 2024 r. Taki kształt prognoz sugeruje, że krótkookresowy wpływ wojny w Ukrainie na aktywność gospodarczą w Polsce nie będzie znaczący. Zaskoczeniem jest jednak silne obniżenie oczekiwanej dynamiki PKB w 2023 r., co zdaniem analityków związane jest ze znaczącym wzrostem spodziewanej przez NBP inflacji w 2023 r., która będzie czynnikiem ograniczającym konsumpcję.

 

Kiedy inflacja spadnie?

Warto również podkreślić, że przewidywana w prognozach przekraczająca 10% inflacja w 2022 r. oraz jej nieznaczny spadek w 2023 r. nie uwzględniają prognozowanego przez ekonomistów wydłużenia Tarczy Antyinflacyjnej do końca 2023 r. Wydłużenie to przyczyni się do obniżenia inflacji w tym okresie i jej zwiększenia w 2024 r. W konsekwencji, inflacja powróci do celu inflacyjnego dopiero w 2025 r.

 

Będą kolejne podwyżki stóp procentowych

Rada zadeklarowała, że „dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę”. Treść komunikatu po posiedzeniu RPP, a także wyniki marcowej projekcji inflacji NBP, stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym Rada będzie kontynuowała cykl zacieśniania polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach. Analitycy dostrzegają jednak rosnące prawdopodobieństwo, że dalszy wzrost cen surowców energetycznych i żywnościowych, będący efektem wprowadzonego dziś przez Stany Zjednoczone embarga na rosyjską ropę, skłonią Radę do zakończenia cyklu podwyżek stopy referencyjnej na poziomie wyższym niż przewidywany w obecnej prognozie (4,25%).

 

Treść komunikatu po posiedzeniu Rady z 8 marca jest ogólnie, zdaniem ekonomistów, lekko pozytywna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

 

 

Oprac. AG, źródło: Makro Puls, Credit Agricole

autor Aleksandra Galus

Aleksandra Galus

redaktor, specjalista ds. automatyzacji treści

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Inflacja uderza rolników podwójnie. O ile wzrosły koszty produkcji rolniczej?

– Inflacja będzie rosła, a jeśli chodzi o rolników, dotyka ich na dwóch płaszczyznach – jako producenci żywności ponoszą wyższe koszty jej produkcji, a jako konsumenci wyższe koszty jej zakupu. Wbrew powszechnemu mniemaniu nie każde bowiem gospodarstwo jest samowystarczalne – mówił dr hab. Piotr Gołasa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego podczas kongresu Polska Wieś XXI, który odbywał się 27 i 28 kwietnia  br. w Warszawie.

czytaj więcej
Finanse

Co będzie z waloryzacją emerytur?

Obecnie odbywają się prace nad nowymi zasadami, które dotyczą waloryzacji emerytur rolniczych. Duża grupa zarówno organizacji rolniczych jak i parlamentarzystów nalega na to, aby rząd podjął działania w tym kierunku. Zdaniem tych grup, aktualnie obowiązujące regulacje nie są sprawiedliwe. 

czytaj więcej
Finanse

Rolnicy z coraz większym zadłużeniem. Prawdziwe uderzenie dopiero nastąpi

Wprawdzie liczba rolników wpisanych na koniec ub.r. do Krajowego Rejestru Długów spadła o prawie 3,7% rdr. i o 0,2% w ciągu 2 lat, to jednak w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie informacji kredytowych BIK przybyło dłużników z kategorii uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając w to działalność usługową. A prawdziwa katastrofa ma dopiero nadejść i to już niebawem.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)