Czy za radio w ciągniku trzeba płacić abonament RTV?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Czy za radio w ciągniku trzeba płacić abonament RTV?

23.08.2021autor: Aleksandra Galus

Słuchanie radia w kabinie ciągnika niewątpliwie umila, często całodniową, pracę w polu. Czy jednak rolnik słuchający radia w ciągniku musi płacić abonament radiowo-telewizyjny? Czy są od tego jakieś wyjątki? Czy za radio w każdym z ciągników należy płacić oddzielny abonament?

Kwestia konieczności opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego budzi w społeczeństwie wiele kontrowersji. Niezależnie od wszystkiego, dość często pojawia się jednocześnie pytanie i wątpliwość, czy rolnik słuchający radia w ciągniku także musi opłacać abonament? A jeśli tak, to jeden ogólny abonament, czy za każde urządzenie RTV w gospodarstwie osobno?

 

Jak to często bywa, odpowiedź brzmi „to zależy”. Podstawowa odpowiedź brzmi: tak, rolnik również jest zobowiązany do opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego za posiadane odbiorniki radiowe lub telewizyjne, niezależnie od tego, jakich stacji słucha czy jakie ogląda.

 

Ale to nie wszystko. Trzeba rozróżnić, czy mowa jest o rolniku jako osobie fizycznej, czy jako podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą. Od tego zależy, czy jest zobowiązany płacić jeden stały abonament, czy za każde posiadane w gospodarstwie urządzenie RTV.

r e k l a m a

 

Rolnik fizyczny płaci jeden ogólny abonament RTV

Rolnik jako osoba fizyczna płaci zatem jeden, ogólny abonament RTV dla całego gospodarstwa. Jest to zgodne z art. 2 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych mówiącym: „Niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez:

1) osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność,

2) publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji – uiszcza się tylko jedną z opłat, o której mowa w art. 3 ust. 1.”.

 

Warto dodać, że gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.

 

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą musi płacić abonament za każde urządzenie RTV?

Natomiast rolnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany płacić abonament radiowo-telewizyjny za każde posiadane w gospodarstwie urządzenie RTV. Zgodnie z art. 2 ust. 4 w/w ustawy „Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5”.

 

Firmy uiszczają opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z odbiornikami radiofonicznymi w samochodach służbowych włącznie. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych ustaliła dwie opłaty:

    1.    za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego oraz 


    2.    za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego. 


Za każdą parę odbiorników (radiofoniczny i telewizyjny) wnosi się jedną opłatę ujednoliconą tzw. radiowo-telewizyjną. Gdy liczba odbiorników radiofonicznych przewyższa liczbę odbiorników telewizyjnych, wówczas za odbiorniki radiofoniczne przewyższające liczbę odbiorników telewizyjnych wnosi się opłaty jak za używanie odbiornika radiofonicznego.

 

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

 • osoby, które ukończyły 75 rok życia,

 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
 • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. 

 • osoby, które które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB)
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

 

Ile wynosi opłata za abonament RTV dla odbiorników radiowych?

W 2021 roku opłata abonamentowa dla radia wynosi odpowiednio:

 • 7,50 zł za 1 miesiąc
 • 14,60 zł za 2 miesiące

 • 21,60 zł za 3 miesiące

 • 29,10 zł za 4 miesiące
 • 36,20 zł za 5 miesięcy
 • 42,80 zł za pół roku

 • 50,30 zł za 7 miesięcy
 • 57,40 zł za 8 miesięcy
 • 64,40 zł za 9 miesięcy

 • 71,90 zł za 10 miesięcy
 • 79,00 zł za 11 miesięcy
 • 81,00 zł za rok


 

Ile wynosi opłata za abonament RTV dla odbiorników telewizyjnych i radiowych?

 • 47,50 zł za 2 miesiące
 • 70,60 zł za 3 miesiące
 • 95,10 za 4 miesiące
 • 118,10 zł za 5 miesięcy
 • 139,70 zł za poł roku
 • 164,20 zł za 7 miesięcy
 • 187,20 zł za 8 miesięcy
 • 210,30 zł za 9 miesięcy
 • 234,80 zł za 10 miesięcy
 • 257,80 zł za 11 miesięcy
 • 264,60 zł za cały rok

Płatności należy dokonywać najpóźniej do 25. dnia danego miesiąca.

 

Ile będzie wynosiła opłata abonamentu RTV w 2022 roku?

W roku 2022 opłata za radio będzie wynosiła:

 • 7,50 zł za 1 miesiąc

 • 14,60 zł za 2 miesiące

 • 21,60 zł za 3 miesiące

 • 42,80 zł za pół roku

 • 64,40 zł za 9 miesięcy

 • 81,00 zł za rok


Abonament za telewizor i radio wynosić będzie:

 • 24,50 zł za 1 miesiąc

 • 47,50 zł za 2 miesiące

 • 70,60 zł za 3 miesiące

 • 139,70 zł za pół roku

 • 210,30 zł za 9 miesięcy

 • 264,60 zł za rok


Zwolnienia z konieczności płacenia abonamentu RTV oraz ulgi w 2022 roku pozostaną bez zmian.

 

Jak i gdzie można zapłacić abonament RTV?

Abonament RTV można opłacić na trzy sposoby:

 • w placówce pocztowej, 

 • na Platformie Płatności Poczty Polskiej S.A., 

 • zwykłym przelewem elektronicznym


 

 

 

 

 

 

 

 

 

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Agro Show 2021 w Bedanrach – kiedy, wstęp, atrakcje dla rolników

Agro Show 2021 to jedne z największych targów rolniczych. W tym roku odbędą się pod koniec września. Sprawdziliśmy jakie atrakcje czekają na rolników podczas wystawy, jak można dostać się na imprezę oraz jakie maszyny rolnicze będzie można zobaczyć.

czytaj więcej
Finanse

Uzupełniająca płatność obszarowa powraca

Rząd przywraca uzupełniającą płatność obszarową. Na lata 2022-2023 przeznaczy na ten cel 400 mln zł, które mają zmniejszyć różnice w średnim wsparciu bezpośrednim w Polsce i w Unii Europejskiej.

czytaj więcej
Finanse

37,4 mld euro na rolnictwo i rozwój wsi w latach 2023-2027

37,4 mld euro zostanie przeznczone na rolnictwo i rozwój wsi w latach 2023-2027. Ministerstwo rolnictwa zapowiada także kontynuację większości programów pomocowych z budżetu krajowego w przyszłym roku.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.