Powiększenie areału o dzierżawę a zwrot akcyzy
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Powiększenie areału o dzierżawę a zwrot akcyzy

30.03.2020autor: Alicja Moroz

Rolnik zawarł z KOWR umowę dzierżawy. Zwrócił się do gminy o zwrotu akcyzy za paliwo do tych gruntów. Otrzymał decyzję odmowną. Odwołał się do SKO, które podtrzymało decyzję urzędników z gminy. Jest więc sens składać skargę do WSA?

Z artykułu dowiesz się

  • Na jakiej zasadzie przyznaje się dopłaty do paliwa rolniczego?
  • Czym jest limit i jak się go określa?
  • Co w tej sytuacji powinien zrobić rolnik?
W kwietniu 2019 roku zawarłem z KOWR umowę dzierżawy, powiększając gospodarstwo. Urząd gminy odmówił mi zwrotu akcyzy za paliwo do tych gruntów. Stwierdzono, że wykorzystałem już limit na ubiegły rok ustalony według powierzchni posiadanej na dzień 1 lutego. Odwołałem się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało ją w mocy. Czy jest sens wnosić skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? - pyta Czytelnik "Tygodnika Poradnika Rolniczego".

Skargę do WSA zawsze można wnieść

Orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii nie jest jednolite, ale można wnieść skargę, powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 grudnia 2010 r. (sygn. akt: I FSK 115/10).

Jakie są limity kwoty zwrotu podatku?

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako sumę:
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Takie zasady wynikają z obecnego brzmienia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. 2019.2188).
r e k l a m a

Czym jest ten limit?

Wyrok NSA został wydany w odniesieniu do poprzedniego brzmienia art. 4 ust. 2 ww. ustawy. Według niego, limit ustalało się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku. Nie przewidywano wówczas zwiększenia limitu w związku z posiadaniem bydła, jednak dla Pana kluczowe jest sformułowanie dotyczące liczby hektarów będących w posiadaniu producenta rolnego. Brzmi ono niemal identycznie, tyle że poprzednio była mowa o stanie na dzień 1 kwietnia danego roku, a obecnie przepis mówi o stanie na dzień 1 lutego. Dlatego ww. wyrok jest aktualny.

Wykładnia językowa ma tu ogromne znaczenie

W wyroku tym NSA stwierdził, że: „analizując art. 4 ust. 2 ustawy z punktu widzenia wykładni językowej, należy zauważyć, że ustawodawca użył wyraz »określonej « w liczbie pojedynczej, co sugeruje odniesienie do »użytków rolnych« oraz »powierzchni«. Gdyby użyto zwrotu »określonych«, z pewnością należałoby to odnosić nie tylko do »powierzchni użytków rolnych«, ale do stanu posiadania lub współposiadania producenta rolnego. Można zatem stwierdzić, że zwrot »określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku« użyty w art. 4 ust. 2 przedmiotowej ustawy, odnosi się wyłącznie do rodzaju (użytków rolnych) i powierzchni gruntów”.

Najwyższy Sąd Administracyjny podkreślił, że definicja producenta rolnego zawarta w art. 3 ustawy odwołuje się do każdego podmiotu będącego posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W tym unormowaniu zaś nie odwołano się do posiadania na dzień 1 kwietnia (obecnie 1 lutego) jako warunku niezbędnego do zwrotu. Powyższa data ma zastosowanie odnośnie do limitu zwrotu, który przysługuje w skali roku w stosunku do określonych użytków rolnych. Powierzchnia użytków rolnych, określona w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku, służy obliczeniu rocznego limitu zwrotu, w ramach którego producentom rolnym przysługuje zwrot podatku. Natomiast bez znaczenia dla prawa producenta rolnego jest to, czy był posiadaczem gospodarstwa rolnego o określonej powierzchni na dzień 1 kwietnia.

Tożsamy przypadek NSA rozpatrzyło inaczej

Sprawa rozpatrywana wówczas przez NSA była bardzo podobna do Pana przypadku. Rolnik wydzierżawił grunty po dniu 1 kwietnia danego roku, a kiedy złożył wniosek o zwrot podatku akcyzowego w drugim terminie, organ gminy odmówił zwrotu. Stało się tak dlatego, że wyczerpał roczny limit obliczony na podstawie hektarów będących w jego posiadaniu w dniu 1 kwietnia. Decyzję tę utrzymało w mocy SKO. Także wyrok sądu wydany w pierwszej instancji był niekorzystny dla rolnika. NSA uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do WSA do ponownego rozpoznania

Alicja Moroz

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.

Fot. Pixabay
autor Alicja Moroz

Alicja Moroz

Alicja Moroz, prawnik redakcyjny w Tygodniku Poradniku Rolniczym

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Akcyza

Wydatki na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze jednak bez zmian

Wzrost wydatków o 160 mln zł, a nie jak chciał Senat o 480 mln. Tak będzie w przyszłym roku wyglądał program zwrotu akcyzy zwartej w paliwie rolniczym. Rząd nie wyklucza, że zmiany jeszcze będą, ale najpierw musi znaleźć pieniądze. 

czytaj więcej
Akcyza

Będzie więcej pieniędzy na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Minister rolnictwa rozważa przyjęcie propozycji Senatu dotyczącej znacznego wzrostu wydatków na paliwo rolnicze. Henryk Kowalczyk będzie w tej sprawie rozmawiał z Premierem i ministrem finansów.

czytaj więcej
Akcyza

Zwrot akcyzy na paliwo powinien wzrosnąć do 126 litrów na hektar!

Producenci zbóż apelują do resortu rolnictwa o zwiększenie zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego do 126 litrów oleju napędowego na hektar. Ich zdaniem ostatnie propozycje rząd w tym zakresie są niewystarczające.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)