Zwrot akcyzy na paliwo powinien wzrosnąć do 126 litrów na hektar!
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Zwrot akcyzy na paliwo powinien wzrosnąć do 126 litrów na hektar!

02.08.2021

Producenci zbóż apelują do resortu rolnictwa o zwiększenie zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego do 126 litrów oleju napędowego na hektar. Ich zdaniem ostatnie propozycje rząd w tym zakresie są niewystarczające.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przekazał na ręce wiceministra rolnictwa Ryszarda Bartosika, stanowisko w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. To element konsultacji społecznych nad procedowaną właśnie ustawą, w której rząd zaproponował propozycję wzrost wydatków na ten cel w ramach programu „Polski Ład”.

 

Zbożowcy mają konkretną propozycję

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych chce, aby w trakcie prac legislacyjnych MRiRW zmieniło zapis art.1 ustawy, który powinien otrzymać brzmienie:

1)  W pkt liczbę „100” zastępuje się liczbą „126”.

- Uważamy, że liczba litrów ON objęta zwrotem podatku akcyzowego powinna wynosić 126 litrów ON/ha, a nie 110 l ON/ha, jak jest to proponowane w procedowanym projekcie ustawy. Jest to udokumentowana wyliczeniami ekspertów średnia zużycia ON na 1 ha – napisał Stanisław Kacperczyk prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

 

PZPRZ stwierdził, że docenia nową propozycję resortu rolnictwa. Jednocześnie jednak stanowczo apeluje o urealnienie tej stawki do rzeczywistego średniego zużycia, czyli 126 l ON/ha, gdyż tylko taki limit rekompensuje rolnikom poniesione nakłady na produkcję rolniczą, wobec systematycznego wzrostu cen środków do produkcji rolnej i przyczynia się do poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce.

 

- PZPRZ od lat postuluje o przyjęcie takiej właśnie stawki - 126 1 ON/ha, a także o podniesienie wysokości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego do wysokości rzeczywistej i zmniejszenie biurokracji, która pozwoli obniżyć koszty obsługi prowadzonej przez gminy. Proponowana aktualnie przez resort rolnictwa stawka 110 1 ON/ha jest nadal zbyt niska i nie odzwierciedla realiów pracy w gospodarstwie rolnym – pisze S. Kacperczyk z PZPRZ.  

 

r e k l a m a

Są też dane i obliczenia średniego zużycia paliwa i oleju napędowego

Już w 2007 r. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przeprowadził szczegółowe wyliczenia w oparciu o dostępne publikacje naukowe, sporządzone przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Warszawa, a dotyczące zużycia oleju napędowego na 1 ha, która to analiza już wówczas — czyli 14 lat temu - wykazała, że średnie zużycie jest dużo wyższe od obowiązującego limitu, a także od aktualnej propozycji zawartej w proponowanej ustawie i wynosi wspomniane 126 l ON/ha.

 

Jak wiadomo, przez ostatnie 14 lat nastąpił skokowy wzrost kosztów rolniczej produkcji. Dlatego apelujemy o ustanowienie realnego limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych objętych zwrotem podatku akcyzowego, na poziomie wyliczonym przez niezależnych ekspertów — tj. w wysokości 126 1 ON/ha. Warto podkreślić, że zwiększenie stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze mogłoby chociaż częściowo zniwelować straty jakie rolnicy ponoszą na skutek częstych w ostatnim okresie przymrozków, nawałnic, suszy czy ASF-u i niejednokrotnie produkcji poniżej kosztów.

 

Procedury muszą być prostsze

Jednocześnie PZPRZ wnosi również o uproszczenie w procedurze zwrotu podatku akcyzowego dla gospodarstw posiadających działki rolne na terenie kilku gmin. I tak jeśli producent rolny posiada grunty w kilku gminach to powinien składać wniosek o zwrot akcyzy w jednej gminie, w której ma gospodarstwo rolne, a powierzchnię gruntów własnych i dzierżawionych przekłada z wniosku do ARiMR o płatności obszarowe.

 

Taki zapis pozwoli na obniżenie kosztów obsługi prowadzonej przez gminy, gdyż zmniejszy się ilość wniosków w poszczególnych gminach. A także zmniejszy koszty po stronie rolnika, a także cenny czas, który musi poświęcić dwa razy w roku składając wnioski w kilku gminach.

 

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Aktualności

Organizacje rolnicze: zwrot za paliwo zdecydowanie za niski!

Do Sejmu został wniesiony rządowy projekt ustawy, który zakłada wzrost wydatków na paliwo rolnicze o 160 mln zł rocznie. Organizacje rolnicze chwalą pomysł, ale ich zdaniem limit zwrotu akcyzy powinien być na zdecydowanie wyższym poziomie. 

czytaj więcej
Akcyza

Wydatki na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze jednak bez zmian

Wzrost wydatków o 160 mln zł, a nie jak chciał Senat o 480 mln. Tak będzie w przyszłym roku wyglądał program zwrotu akcyzy zwartej w paliwie rolniczym. Rząd nie wyklucza, że zmiany jeszcze będą, ale najpierw musi znaleźć pieniądze. 

czytaj więcej
Akcyza

Będzie więcej pieniędzy na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Minister rolnictwa rozważa przyjęcie propozycji Senatu dotyczącej znacznego wzrostu wydatków na paliwo rolnicze. Henryk Kowalczyk będzie w tej sprawie rozmawiał z Premierem i ministrem finansów.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)