„Odlesienie” działki leśnej na cele rolnicze
r e k l a m a
Partnerzy portalu

„Odlesienie” działki leśnej na cele rolnicze

16.06.2021autor: adw. Mikołaj Pomin

Liczy się każdy kawałek ziemi, która może rodzić. Czy opłaca się przekształcić działkę leśną na pole uprawne? Jaki jest tego koszt – rolnicy pytają redakcję Agrarlex. 

Z artykułu dowiesz się

 • Ile czasu zajmuje wyłączenie gruntu z produkcji leśnej?
 • Jakie dokumenty złożyć?
 • Jakie ponosi się opłatę od 1m3 wycinanego drzewa?
Tak, istnieje możliwość odlesienia, ale jest to długotrwałe i kłopotliwe, a do tego kosztowne. Łatwiej będzie zalesić grunt rolny, niż pozbawić grunt leśny statusu lasu.
Obowiązujące w Polsce przepisy nie pozwalają na samowolną i dowolną zmianę gruntów z leśnych na inne cele, także rolnicze. Zmiana przeznaczenia, o ile w ogóle jest dopuszczalna przez prawo, wymaga spełnienia szeregu warunków i poniesienia kosztów. 

Definicja lasu

Definicja gruntów leśnych szeroka. Gruntami takimi są lasy. Lasami są grunty o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną, czyli uprawami leśnymi – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawione: 
 • przeznaczone do produkcji leśnej lub
 • stanowiące rezerwat przyrody lub wchodzące w skład parku narodowego albo 
 • wpisane do rejestru zabytków.
Mogą być także związane z gospodarką leśną, zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: 
 • budynki i budowle, 
 • urządzenia melioracji wodnych, 
 • linie podziału przestrzennego lasu, 
 • drogi leśne, 
 • tereny pod liniami energetycznymi, 
 • szkółki leśne, 
 • miejsca składowania drewna, grunty pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych. 
Ochrona gruntów leśnych odbywa się, według założeń ustawodawcy na wielu płaszczyznach. Jednym ze sposobów ochrony jest ograniczanie ich przeznaczania na inne cele, czyli samowolnej, niekontrolowanej i dowolnej wycinki. Obejmuje ona nie tylko grunty „państwowe”, ale też w podobnym zakresie prywatne. 

r e k l a m a

Przekształcenie lasu na cele nieleśne

Zasadniczo przeznaczenie gruntów na cele nieleśne wymaga:
 • uzyskania zgody bądź to marszałka województwa bądź właściwego ministra (gdy chodzi o lasy należących do Skarbu Państwa); taka zmiana może też nastąpić w planie zagospodarowania przestrzennego, 
 • za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej ponosi się opłatę licząc od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji,
 • należność i opłaty naliczane są od jednego hektara powierzchni wyłączanego gruntu, w oparciu o średnią cenę jednego metra sześciennego drewna podawaną przez Główny Urząd Statystyczny, w odniesieniu do różnych typów siedliskowych lasów, czyli mówiąc potocznie jego rodzaju (lasy, lasy, mieszane, bory, bory mieszane),
 • średnia cena sprzedaży drewna, obliczona jest według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa.


A teraz kilka słów o wyjątkach


Obowiązujące przepisy wprowadzają wyjątki od powyższych zasad. Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyręb nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego i do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego. 
Przytoczone wyżej zasady wynikają z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Ustawa o lasach przewiduje natomiast możliwość zmiany lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. Pojęcie „uzasadnionych potrzeb” nie zostało zdefiniowane w ustawie. Oznacza to, że właściwy organ, którym jest właściwy starosta (w odniesieniu do lasów Skarbu Państwa właściwy jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych) posiada pewne pole uznaniowości. Oczywiście, orzecznictwo sądów administracyjnych jest bogate w tym zakresie i zawiera wytyczne dla organów  administracji, jak interpretować to niedookreślone pojęcie. 

Procedura poprzedzająca przeznaczenie gruntów leśnych na inne cele, w tym rolne jest skomplikowana i czasochłonna. Wymaga złożenia wniosku przez właściciela lasu oraz jego uzasadnienia. Zamierzając wystąpić z wnioskiem o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych czy zmianę lasu na użytki rolne warto skorzystać z pomocy prawnej.

Adw. Mikołaj Pomin
Podstawa prawna:
 • Ustawa o lasach – 28 września 1991 r.
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – 3 luty 1995 r.
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor adw. Mikołaj Pomin

adw. Mikołaj Pomin

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Pomin

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Umowy

Współpraca rolnika z zakładem przetwórczym – rozgrywka nierównych partnerów?

Wzmocnienie prawnej i ekonomicznej ochrony interesów producenta rolnego możliwe jest poprzez zawarcie prawidłowo skonstruowanej umowy kontraktacyjnej z zakładem przetwórczym. Umowa sporządzona w oparciu o zasady słuszności i współżycia społecznego oraz przy dochowaniu wartości ogólnie rozumianej uczciwości obrotu gospodarczego ma moc prawną, która zrównuje pozycje kontrahentów.

czytaj więcej
Umowy

Umowa kontraktacji lepsza od umowy sprzedaży

Co lepsze? Umowa sprzedaży czy umowa kontraktacji? Jak korzystniej zabezpieczyć swe interesy? Nowy sezon za pasem – przeczytaj poradę od Agrarlex!

czytaj więcej
Umowy

Doradca ws ARiMR mnie zawiódł: chcę rozwiązać umowę

Zawarłem umowę na wypełnienie wniosków do ARiMR z doradcą, który prowadzi działalność gospodarczą. Chcę przerwać współpracę, bo nie odpowiada on na maile i telefony – informuje redakcję Agrarlex rolnik z Wielkopolski. 

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)