Doradca ws ARiMR mnie zawiódł: chcę rozwiązać umowę
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Doradca ws ARiMR mnie zawiódł: chcę rozwiązać umowę

06.02.2021autor: Wojciech Lignowski

Zawarłem umowę na wypełnienie wniosków do ARiMR z doradcą, który prowadzi działalność gospodarczą. Chcę przerwać współpracę, bo nie odpowiada on na maile i telefony – informuje redakcję Agrarlex rolnik z Wielkopolski. 

Z artykułu dowiesz się

  • Czy i kiedy możesz zerwać umowę zlecenia z doradcą?
  • Co może być skutecznym uzasadnieniem zerwania współpracy?
  • Czy i kiedy doradcy należy się odszkodowanie za zerwanie umowy?
  • Czy trzeba informować ARiMR?
Dodajmy, że w umowie z doradcą rolnik nie ma zapisu, który mówiłby o możliwości jej wypowiedzenia, jest jedynie możliwość odstąpienia od umowy w kilku rażących przypadkach.

Zasadą jest, że umowy zlecenia – bo wspomniana umowa jest zleceniem – można wypowiadać w każdym czasie, o ile strony nie wyłączą tej możliwości w umowie poprzez wyraźne zastrzeżenie. Poza tym, nie można utożsamiać odstąpienia od umowy od jej wypowiedzenia na gruncie Kodeksu cywilnego (kc). 

O odstąpieniu stanowi m.in. art. 395 kc, według którego można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Dzieje się to przez oświadczenie dla drugiej strony, wtedy sama umowa uważana jest za nie zawartą. Zatem wszystko to, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi, a za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. 

Wypowiedzenie umowy

Co do wypowiedzenia, to zgodnie z art. 746 kc dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, a w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom. 
Obowiązek wykazania podjęcia jakichkolwiek czynności w sprawie spoczywa tutaj na przyjmującym zlecenie. 
W sytuacji, kiedy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniobiorcy należy się odszkodowanie. 
W przedstawionej sytuacji można wypowiedzieć umowę uzasadniając tę czynność utratą zaufania do zleceniobiorcy. Należy uznać, że brak odpowiedzi lub reakcji zleceniobiorcy na pisma i próby kontaktu ze strony rolnika dającego zlecenie uzasadnia utratę zaufania.
Takie wypowiedzenie nie będzie rodziło konieczności naprawienia jakiejkolwiek szkody zleceniobiorcy. Wypowiedzenie uzasadnione utratą zaufania jest skuteczne z chwilą doręczenia go zleceniobiorcy, co oznacza, że umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.
Wypowiedzenie najlepiej wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany w umowie. W razie jego braku – na adres doradcy wskazany przez niego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

r e k l a m a
W razie zawarcia umowy zlecenia „na odległość” poprzez skrzynkę elektroniczną, wystarczające będzie wysłanie wypowiedzenia również w formie maila. Istotnym jest również, aby informację o wypowiedzeniu zlecenia i wygaśnięciu ewentualnego pełnomocnictwa wysłać również do ARiMR, o ile oczywiście takie pełnomocnictwo zostało tam wcześniej zgłoszone.

Wojciech Lignowski
Radca prawny
Wielkopolska Izba Rolnicza
Podstawa prawna: Kodeks cywilny 
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor Wojciech Lignowski

Wojciech Lignowski

Wojciech Lignowski, radca prawny Wielkopolskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Umowy

Współpraca rolnika z zakładem przetwórczym – rozgrywka nierównych partnerów?

Wzmocnienie prawnej i ekonomicznej ochrony interesów producenta rolnego możliwe jest poprzez zawarcie prawidłowo skonstruowanej umowy kontraktacyjnej z zakładem przetwórczym. Umowa sporządzona w oparciu o zasady słuszności i współżycia społecznego oraz przy dochowaniu wartości ogólnie rozumianej uczciwości obrotu gospodarczego ma moc prawną, która zrównuje pozycje kontrahentów.

czytaj więcej
Umowy

Umowa kontraktacji lepsza od umowy sprzedaży

Co lepsze? Umowa sprzedaży czy umowa kontraktacji? Jak korzystniej zabezpieczyć swe interesy? Nowy sezon za pasem – przeczytaj poradę od Agrarlex!

czytaj więcej
Umowy

„Odlesienie” działki leśnej na cele rolnicze

Liczy się każdy kawałek ziemi, która może rodzić. Czy opłaca się przekształcić działkę leśną na pole uprawne? Jaki jest tego koszt – rolnicy pytają redakcję Agrarlex. 

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)