Kiedy rolnikowi przysługuje ulga inwestycyjna?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Kiedy rolnikowi przysługuje ulga inwestycyjna?

26.05.2020autor: Alicja Moroz

Chcę kupić od brata 7 ha ziemi. Dzięki temu powiększymy z żoną posiadane już gospodarstwo do 26 ha. Czy będzie mi przysługiwać ulga w podatku rolnym?

Z artykułu dowiesz się

  • Kiedy rolniki może skorzystać z ulgi inwestycyjnej?
  • Czy każde nabycie gruntów uprawnia do zwolnienia z podatku?
  • Na jaki okres działa zwolnienie z podatku?

Zakup gruntów od rodzeństwa, a ulga w podatku rolnym

Przy zakupie ziemi od brata nabędzie Pan prawo do ulgi w podatku rolnym na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Zgodnie z pierwszym z wymienionych przepisów, zwalnia się od podatku rolnego m.in. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nabyte w drodze umowy sprzedaży.

Kiedy rolniki może skorzystać z ulgi inwestycyjnej?

Aby podatnik mógł skorzystać z tego zwolnienia, muszą być zatem spełnione trzy przesłanki:
  • cel, dla którego podatnik nabył grunt (utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego),
  • powierzchnia nowo utworzonego lub powiększonego gospodarstwa nieprzekraczająca 100 ha,
  • sposób nabycia.
r e k l a m a

Nie każde nabycie gruntów stanowi podstawę do zwolnienia

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że warunkiem uzyskania zwolnienia nie jest każde nabycie, ale jedynie w drodze umowy sprzedaży. Tak orzekł m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 lipca 2008 r. (sygn. akt: II FSK 1606/07).

Ustawa o podatku rolnym nie definiuje pojęcia sprzedaży, dlatego konieczne jest odwołanie się do przepisów Kodeksu cywilnego. 
W myśl art. 535 § 1 k.c., przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Tak więc nabycie gruntów np. na podstawie umowy darowizny, zamiany lub na licytacji nie uprawnia do ulgi w podatku rolnym.
autor Alicja Moroz

Alicja Moroz

Alicja Moroz, prawnik redakcyjny w Tygodniku Poradniku Rolniczym

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Ulgi podatkowe

Ulga termomodernizacyjna na dom- czy może z niej skorzystać rolnik emeryt?

Wiadomość od Czytelnika: Jestem emerytem z KRUS, a żona nauczycielką. Przekazaliśmy synowi gospodarstwo rolne, a dom z ogrodem jest naszą własnością. Czy możemy skorzystać z ulgi termoizolacyjnej? Jakie są zasady jej przyznawania? Chcielibyśmy rozpocząć inwestycję w tym roku, a skończyć w przyszłym.

czytaj więcej
Ulgi podatkowe

Żona rolnika odlicza ulgi na dzieci

Mąż prowadzi gospodarstwo rolne. Ja natomiast od lutego ubiegłego roku pracuję w prywatnej firmie. Posiadamy dwoje małoletnich dzieci. Czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci, rozliczając PIT za ubiegły rok? Jakie są zasady jej udzielania?

czytaj więcej
Ulgi podatkowe

Ulga na powiększenie gospodarstwa

Dzierżawca gruntu w końcu kupił ziemię, którą dzierżawił. Rolnik chciał skorzystać z preferencji podatkowej. W urzędzie jednak usłyszał, że zwolnienie i ulga mu się nie należą, gdyż nabył grunty, które posiadał w dzierżawie.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)