Żona rolnika odlicza ulgi na dzieci
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Żona rolnika odlicza ulgi na dzieci

26.03.2020autor: dr Aneta Suchoń

Mąż prowadzi gospodarstwo rolne. Ja natomiast od lutego ubiegłego roku pracuję w prywatnej firmie. Posiadamy dwoje małoletnich dzieci. Czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci, rozliczając PIT za ubiegły rok? Jakie są zasady jej udzielania?

Z artykułu dowiesz się

  • Komu przysługuje odliczenie od podatku dochodowego na dziecko?
  • Kiedy można skorzystać z ulgi na dzieci?
  • O jakich kwotach jest mowa?

Odliczenie od podatku dochodowego kwoty na dziecko

Jako podatnik sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem ma Pani prawo odliczyć od podatku dochodowego stosowną kwotę. Tak wskazuje art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczeniu za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, podlega w stosunku do:
  • jednego małoletniego dziecka – 92,67 zł,
  • dwojga małoletnich dzieci – 92,67 zł na każde dziecko,
  • trojga i więcej małoletnich dzieci – 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko oraz 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.
Przy czym w przypadku jednego dziecka odliczenie jest obwarowane limitem dochodu. Dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie mogą przekroczyć w tym roku 112 000 zł (ten limit dotyczy również podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko). Natomiast niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego – nie mogą przekroczyć w roku podatkowym 56 000 zł.

Komu przysługuje odliczenie?

Odliczenie przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do więcej niż jednego dziecka. Z kolei nie należy się ono, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
  • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
  • wstąpiło w związek małżeński.

Kto może odliczyć tę kwotę?

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, oraz osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
 
prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay
autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Gospodarstwo

Zmniejszenie gospodarstwa do 300 ha

Czy w przetargu na dzierżawę może uczestniczyć osoba, która krótko przed jego zorganizowaniem darowała członkowi bliskiej rodziny grunty i w ten sposób zmniejszyła swoje gospodarstwo poniżej 300 ha? Co w takiej sytuacji z osobistym prowadzeniem gospodarstwa przez 5 lat?

czytaj więcej
Ulgi podatkowe

Ulga termomodernizacyjna na dom- czy może z niej skorzystać rolnik emeryt?

Wiadomość od Czytelnika: Jestem emerytem z KRUS, a żona nauczycielką. Przekazaliśmy synowi gospodarstwo rolne, a dom z ogrodem jest naszą własnością. Czy możemy skorzystać z ulgi termoizolacyjnej? Jakie są zasady jej przyznawania? Chcielibyśmy rozpocząć inwestycję w tym roku, a skończyć w przyszłym.

czytaj więcej
Ulgi podatkowe

Kiedy rolnikowi przysługuje ulga inwestycyjna?

Chcę kupić od brata 7 ha ziemi. Dzięki temu powiększymy z żoną posiadane już gospodarstwo do 26 ha. Czy będzie mi przysługiwać ulga w podatku rolnym?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)