Żona rolnika odlicza ulgi na dzieci
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Muszki owocowe w sadachJakie znaczenie gospodarcze dla sadownictwa mają muszki owocowe, zwłaszcza Drosophila suzukii. Jakie są możliwości ich zwalczania?

Żona rolnika odlicza ulgi na dzieci

26.03.2020autor: dr Aneta Suchoń

Mąż prowadzi gospodarstwo rolne. Ja natomiast od lutego ubiegłego roku pracuję w prywatnej firmie. Posiadamy dwoje małoletnich dzieci. Czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci, rozliczając PIT za ubiegły rok? Jakie są zasady jej udzielania?

Z artykułu dowiesz się

  • Komu przysługuje odliczenie od podatku dochodowego na dziecko?
  • Kiedy można skorzystać z ulgi na dzieci?
  • O jakich kwotach jest mowa?

Odliczenie od podatku dochodowego kwoty na dziecko

Jako podatnik sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem ma Pani prawo odliczyć od podatku dochodowego stosowną kwotę. Tak wskazuje art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczeniu za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, podlega w stosunku do:
  • jednego małoletniego dziecka – 92,67 zł,
  • dwojga małoletnich dzieci – 92,67 zł na każde dziecko,
  • trojga i więcej małoletnich dzieci – 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko oraz 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.
Przy czym w przypadku jednego dziecka odliczenie jest obwarowane limitem dochodu. Dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie mogą przekroczyć w tym roku 112 000 zł (ten limit dotyczy również podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko). Natomiast niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego – nie mogą przekroczyć w roku podatkowym 56 000 zł.

Komu przysługuje odliczenie?

Odliczenie przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do więcej niż jednego dziecka. Z kolei nie należy się ono, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
  • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
  • wstąpiło w związek małżeński.

Kto może odliczyć tę kwotę?

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, oraz osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
 
prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay
autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Gospodarstwo

Zmniejszenie gospodarstwa do 300 ha

Czy w przetargu na dzierżawę może uczestniczyć osoba, która krótko przed jego zorganizowaniem darowała członkowi bliskiej rodziny grunty i w ten sposób zmniejszyła swoje gospodarstwo poniżej 300 ha? Co w takiej sytuacji z osobistym prowadzeniem gospodarstwa przez 5 lat?

czytaj więcej
Przekazanie gospodarstwa

Kiedy można rozwiązać umowę przekazania gospodarstwa?

Teściowa przekazała synowi i synowej gospodarstwo przed 1990 rokiem. Syn zmarł, a synowa się nie opiekuje teściową, wyprowadziła się do innej miejscowości. Musieliśmy z żoną zabrać ją do siebie. Czy synowa powinna łożyć na opiekę teściowej?

czytaj więcej
Ryczałt VAT

Jak odliczyć cały VAT?

Od kilku lat prowadzę gospodarstwo rolne nastawione na produkcję mleka. W celu ograniczenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej zdecydowałem się w ubiegłym miesiącu na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku inwentarskim. Gospodarstwo i dom mieszkalny korzystają z jednego licznika energii elektrycznej w taryfie C12A. Z urzędem skarbowym rozliczam się na zasadach ogólnych. Czy w takim przypadku należy mi się zwrot całego podatku VAT od przeprowadzonej inwestycji?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.agrarlex.pl jest zabronione.