Ciągnik siodłowy w gospodarstwie: płacić podatek?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Ciągnik siodłowy w gospodarstwie: płacić podatek?

10.04.2020autor: Alicja Moroz

Czytelnik Tygodnika Poradnika Rolniczego ma wątpliwości w sprawie, w której gmina obciąża go podatkiem od środków transportowych, ponieważ posiada ciągnik siodłowy, który wykorzystuje w pracach w przydomowym gospodarstwie. Czy gmina ma takie prawo?

Z artykułu dowiesz się

  • Kiedy gmina może nałożyć podatek od środków transportowych?
  • Jaka jest wysokość takiego podatku?
Od kilku lat posiadam ciągnik siodłowy i naczepę. Nie mam zarejestrowanego transportu i nie wykonuję usług. Sprzęt wykorzystuję we własnym gospodarstwie rolnym do przewozu płodów rolnych i nawozów. Od momentu kiedy posiadam ten sprzęt, burmistrz wydaje mi decyzję w sprawie opłaty podatku od środków transportu. Czy jako rolnik mogę być zwolniony z płacenia tego podatku? Tym bardziej że ciągnik siodłowy wraz z naczepą pracuje tylko w moim gospodarstwie i nie przynosi mi dochodu.

Prawo leży po stronie gminy

Przepisy ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie dają podstaw do takiego zwolnienia, jeśli chodzi o ciągnik siodłowy. Zwolniona z podatku powinna być natomiast naczepa.

Zgodnie z art. 8 wymienionej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.:
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
r e k l a m a

Ciągnik siodłowy podlega opodatkowaniu

Z treści tego przepisu wynika zatem, że niezależnie od sposobu wykorzystania ciągnika siodłowego podlega on opodatkowaniu. Nie są natomiast opodatkowane przyczepy i naczepy będące własnością rolnika (podatnika podatku rolnego) związane wyłącznie z prowadzoną przez niego działalnością rolniczą.

Zasady ustalania wysokości podatku od środków transportowych

Stosownie do art. 10 ustawy, wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy w drodze uchwały, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć maksymalnych stawek określonych przez ministra finansów. I tak, w przypadku ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton podatek może wynosić maksymalnie 1979,77 zł. Przy określaniu stawki podatku za tego rodzaju ciągnik rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne oraz rok produkcji.

Dla ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton maksymalna wysokość podatku zależy od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i wynosi do 36 ton włącznie – 2502,96 zł, a powyżej 36 ton – 3238,26 zł.

Przy powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych znaczenie ma fakt zarejestrowania środka transportowego. Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od faktycznego użytkowania pojazdu ani też od sposobu, w jaki jest wykorzystywany. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych, m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 19 września 2017 r.

Alicja Moroz

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.

fot. Pixabay
autor Alicja Moroz

Alicja Moroz

Alicja Moroz, prawnik redakcyjny w Tygodniku Poradniku Rolniczym

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

ARiMR

Wsparcie na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny: wnioski do 24 grudnia br.

Jeszcze do 24 grudnia 2020 r. można składać do ARiMR wnioski o przyznane pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

czytaj więcej
Środki transportowe

Pożegnanie z węglem: witaj OZE i atomie

Cele neutralności klimatycznej, perspektywa współpracy UE-USA w zakresie energii oraz sprawiedliwa transformacja energetyczna to tematy dyskusji pn. „Nowe spojrzenie na transatlantyckie relacje w dziedzinie energii i klimatu”, zorganizowanej przez Atlantic Council w ramach V. Globalnego Forum Energii. W spotkaniu online, które odbyło się 20 stycznia 2021 r., uczestniczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)