Koniec z obniżaniem należności za towar? Jest lista zakazanych praktyk kontraktowych!
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Koniec z obniżaniem należności za towar? Jest lista zakazanych praktyk kontraktowych!

22.09.2021

Zwiększenie kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wprowadzenie listy czarnych praktyk, które będą całkowicie zakazane. Do Sejmu trafiła rządowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik przekazał posłom, że w stosunku do obowiązujących przepisów projekt ustawy wprowadza szerszy zakres kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki rozszerzeniu definicji produktów rolnych i spożywczych będą mogły być również badane relacje dotyczące skupu m.in. pasz, zwierząt żywych, nasion, owoców oleistych będących przedmiotem produkcji rolników.

 

UOKiK będzie miał większe kompetencje

Postępowania w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie wszczynał z urzędu, co daje ochronę przed identyfikacją zgłaszającego zawiadomienie. Ustawa zapewnia więc anonimowość skarżącej stronie.

 

Przepisy projektowanej ustawy umożliwiają przeprowadzenie postępowania przez prezesa UOKiK nie tylko w przypadku stosowania nieuczciwych praktyk wskazanych wprost w ustawie, ale również w sytuacjach, gdy zidentyfikowana praktyka mająca znamiona wykorzystywania przewagi kontraktowej jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes.

r e k l a m a

Jednocześnie w ustawie określono kary za stosowanie nieuczciwych praktyk wykorzystujących przewagę kontraktową, za utrudnianie prowadzenia postępowania oraz za niewykonywanie decyzji nakładającej karę.

 

Co będzie zakazane?

W projektowanej ustawie wprowadzano przepisy wychodzące poza zakres unijnej dyrektywy. Dodatkową zakazaną, nieuczciwą praktyką jest nieuzasadnione obniżenie należności z tytułu dostarczenia produktów po ich przyjęciu, w szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu.

 

Ustawa wyodrębnia 16 nieuczciwych praktyk, z których 10 będzie całkowicie zakazanych. To tzw. praktyki czarne. Poza tym jest 6 tzw. praktyk szarych, które są dozwolone, ale pod warunkiem, że zostaną one przed ich stosowaniem jasno i jednoznacznie uzgodnione w umowie między nabywcą a dostawcą.

 

- Projektowana ustawa jest jedną z szeregu inicjatyw zmierzających do zwiększenia przejrzystości i poprawy funkcjonowania łańcucha rynkowego w sektorze rolno-spożywczym oraz wzmocnienia pozycji przetargowej rolników w sytuacji szybkiej koncentracji handlu i przetwórstwa tak, aby zapewnić sprawiedliwy podział korzyści związanych m.in. z rosnącym eksportem polskich produktów – podsumował wiceminister Ryszard Bartosik.

 

Dyskusja w sejmie

Kluby opozycyjne zadeklarowały poparcie ustawy. – Można liczyć na nasze pełne wsparcie, bo interes rolników i producentów jest w tym zakresie najważniejszy – mówił poseł Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej. Podobne stanowisko przedstawiła Lewica.

 

Ludowcy przypomnieli pikietę przed siedzibą Biedronki sprzed kilku dni, która odbyła się pod hasłem „Stop łobuzerce w handlu jabłkami”. - Otóż praktyki są takie, że dostawca w zasadzie nie jest partnerem w procesie uzgadniania warunków dostawy i sieci, wykorzystując swoją przewagę kontraktową na rynku, a więc swoją wielką siłę monopolistyczną albo paramonopolistyczną, wymuszają na dostawcach niekorzystne warunki przede wszystkim w postaci niskich cen dostarczenia. Niskie ceny dostarczenia przekładają się następnie na rolników, którzy jako ostatnie ogniwo tego łańcucha, najsłabsze ogniwo, ponoszą koszty łobuzerskiej działalności wielu sieci handlowych w Polsce – mówił poseł Mirosław Maliszewski z PSL i prezes Związku Sadowników RP, który zapowiedział podczas prac parlamentarnych zgłoszenie  poprawek, których celem będzie zwiększenie katalogu czynów zabronionych na etapie negocjacji umowy.

 

Sejm po odbyciu pierwszego czytania zdecydował o skierowaniu ustawy do dalszych prac w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Umowy

Współpraca rolnika z zakładem przetwórczym – rozgrywka nierównych partnerów?

Wzmocnienie prawnej i ekonomicznej ochrony interesów producenta rolnego możliwe jest poprzez zawarcie prawidłowo skonstruowanej umowy kontraktacyjnej z zakładem przetwórczym. Umowa sporządzona w oparciu o zasady słuszności i współżycia społecznego oraz przy dochowaniu wartości ogólnie rozumianej uczciwości obrotu gospodarczego ma moc prawną, która zrównuje pozycje kontrahentów.

czytaj więcej
Sprzedaż płodów rolnych

PZPRZ apeluje do Premiera o interwencje w sprawie wysokich cen nawozów

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych apeluje do Premiera pilną interwencję w sprawie wysokich cen nawozów i środków ochrony roślin. Obecna sytuacja powoduje bowiem, że rolnicy nie mają co liczyć na jakiekolwiek zyski z produkcji. W efekcie ograniczą stosowanie nawozów.

czytaj więcej
Sprzedaż płodów rolnych

Czy spółdzielnia w Bielmleku wznowi produkcję? Były Prezes ma plan

Takie plany ma jej były prezes, który zwrócił się z apelem do premiera Mateusza Morawickiego z apelem o pomoc. Problemem są oczywiście długi spółdzielni, które Tadeusz Romańczuk chce spłacić pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.