Koniec z obniżaniem należności za towar? Jest lista zakazanych praktyk kontraktowych!
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Koniec z obniżaniem należności za towar? Jest lista zakazanych praktyk kontraktowych!

22.09.2021

Zwiększenie kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wprowadzenie listy czarnych praktyk, które będą całkowicie zakazane. Do Sejmu trafiła rządowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik przekazał posłom, że w stosunku do obowiązujących przepisów projekt ustawy wprowadza szerszy zakres kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki rozszerzeniu definicji produktów rolnych i spożywczych będą mogły być również badane relacje dotyczące skupu m.in. pasz, zwierząt żywych, nasion, owoców oleistych będących przedmiotem produkcji rolników.

 

UOKiK będzie miał większe kompetencje

Postępowania w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie wszczynał z urzędu, co daje ochronę przed identyfikacją zgłaszającego zawiadomienie. Ustawa zapewnia więc anonimowość skarżącej stronie.

 

Przepisy projektowanej ustawy umożliwiają przeprowadzenie postępowania przez prezesa UOKiK nie tylko w przypadku stosowania nieuczciwych praktyk wskazanych wprost w ustawie, ale również w sytuacjach, gdy zidentyfikowana praktyka mająca znamiona wykorzystywania przewagi kontraktowej jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes.

r e k l a m a

Jednocześnie w ustawie określono kary za stosowanie nieuczciwych praktyk wykorzystujących przewagę kontraktową, za utrudnianie prowadzenia postępowania oraz za niewykonywanie decyzji nakładającej karę.

 

Co będzie zakazane?

W projektowanej ustawie wprowadzano przepisy wychodzące poza zakres unijnej dyrektywy. Dodatkową zakazaną, nieuczciwą praktyką jest nieuzasadnione obniżenie należności z tytułu dostarczenia produktów po ich przyjęciu, w szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu.

 

Ustawa wyodrębnia 16 nieuczciwych praktyk, z których 10 będzie całkowicie zakazanych. To tzw. praktyki czarne. Poza tym jest 6 tzw. praktyk szarych, które są dozwolone, ale pod warunkiem, że zostaną one przed ich stosowaniem jasno i jednoznacznie uzgodnione w umowie między nabywcą a dostawcą.

 

- Projektowana ustawa jest jedną z szeregu inicjatyw zmierzających do zwiększenia przejrzystości i poprawy funkcjonowania łańcucha rynkowego w sektorze rolno-spożywczym oraz wzmocnienia pozycji przetargowej rolników w sytuacji szybkiej koncentracji handlu i przetwórstwa tak, aby zapewnić sprawiedliwy podział korzyści związanych m.in. z rosnącym eksportem polskich produktów – podsumował wiceminister Ryszard Bartosik.

 

Dyskusja w sejmie

Kluby opozycyjne zadeklarowały poparcie ustawy. – Można liczyć na nasze pełne wsparcie, bo interes rolników i producentów jest w tym zakresie najważniejszy – mówił poseł Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej. Podobne stanowisko przedstawiła Lewica.

 

Ludowcy przypomnieli pikietę przed siedzibą Biedronki sprzed kilku dni, która odbyła się pod hasłem „Stop łobuzerce w handlu jabłkami”. - Otóż praktyki są takie, że dostawca w zasadzie nie jest partnerem w procesie uzgadniania warunków dostawy i sieci, wykorzystując swoją przewagę kontraktową na rynku, a więc swoją wielką siłę monopolistyczną albo paramonopolistyczną, wymuszają na dostawcach niekorzystne warunki przede wszystkim w postaci niskich cen dostarczenia. Niskie ceny dostarczenia przekładają się następnie na rolników, którzy jako ostatnie ogniwo tego łańcucha, najsłabsze ogniwo, ponoszą koszty łobuzerskiej działalności wielu sieci handlowych w Polsce – mówił poseł Mirosław Maliszewski z PSL i prezes Związku Sadowników RP, który zapowiedział podczas prac parlamentarnych zgłoszenie  poprawek, których celem będzie zwiększenie katalogu czynów zabronionych na etapie negocjacji umowy.

 

Sejm po odbyciu pierwszego czytania zdecydował o skierowaniu ustawy do dalszych prac w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Sprzedaż płodów rolnych

Punkt skupujący zboża źle ocenił wilgotność ziarna. Co można zrobić?

Jednym z problemów, z jakimi muszą mierzyć się producenci zbóż jest to, czy podmioty skupujące zboża okażą się wiarygodne w zakresie oceny pomiarów wilgotności ziarna. Oczywiście szkodę w tej sytuacji zazwyczaj ponosi rolnik. Co zatem może pomóc w uzyskaniu kompetentnej i właściwej oceny?

czytaj więcej
Sprzedaż płodów rolnych

Jurgiel apeluje o wprowadzenie w Polsce przepisów zwalczających przewagę kontraktową

Krzysztof Jurgiel apeluje do rządu o wprowadzeni do polskich przepisów rozwiązań jakie funkcjonują w Hiszpanii. Tamtejsze prawo mówi, że cena jaką otrzymuje rolnik musi być w każdym przypadku wyższa niż całkowite koszty produkcji. Ma to chronić przed wykorzystywaniem przewagi kontaktowej przez dużych odbiorców.

czytaj więcej
Sprzedaż płodów rolnych

Ustawa rozszerzająca działalność RHD przegłosowana jednomyślnie!

Za przyjęciem ustawy rozszerzającej działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego zagłosował cały Sejm. Ale wcześniej na żądanie Komisji Europejskiej musiał wprowadzić znaczącą dla rolników zmianę.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)