Czterech spadkobierców z prawem do wydzierżawionego gruntu
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Jak rozwiązać umowę dzierżawy obwodu łowieckiego?Już dłużej nie wytrzymam z arogancją myśliwych z naszego koła łowieckiego. Zamiast współpracy i dbałości o odstrzał zwierzyny, myśliwi urządzają sobie podchody na moich polach i libacje. A stada jeleni i tabuny dzików tratują moją pszenicę i rzepak. Jak doprowadzić do rozwiązania koła łowieckiego – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Raciborza.

Czterech spadkobierców z prawem do wydzierżawionego gruntu

11.02.2021autor: Wojciech Lignowski

Dzierżawiłem przez lata grunt rolny od osoby, która zmarła, a w jej miejsce wstąpiło czterech spadkobierców. Umowa dzierżawy z czasem wygasła, więc zwróciłem się do spadkobierców z propozycją zawarcia nowej, na co dwóch właścicieli odpowiedziało twierdząco, zaś pozostali nie wyrazili zgody. Czy w tej sytuacji można zawrzeć umowę dzierżawy? Pytanie w Agrarlex od rolnika z Wielkopolski.

Z artykułu dowiesz się

  • Czy stracisz dzierżawę, gdy zmarłego właściciela gruntu zastępują spadkobiercy?
  • Chcąc kontynuować dzierżawę, czy musisz pozyskać zgodę wszystkich spadkobierców?
  • Co robić, jeśli tylko część spadkobierców zgadza się na przedłużenie dzierżawy? 
Z chwilą śmierci właściciela dzierżawionej nieruchomości nastąpiło otwarcie spadku. Spadkobiercy ustawowi odziedziczyli grunt, który od tej chwili stał się przedmiotem ich współwłasności. O ile spadkobiercy nie wnieśli do sądu o zniesienie tej współwłasności, to zastosowanie do niej będą miały przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności ułamkowej.Ustal, kto ile dziedziczy

Należy ustalić, czy udziały spadkobierców są równe w dzierżawionej nieruchomości, czy też występują one w różnej wielkości. Jeżeli od spadkobierców nie uzyskał takiej informacji, to może sprawdzić księgę wieczystą dzierżawionej nieruchomości, czy spadkobiercy są tam już ujawnieni. 
Poza tym, jeżeli rolnik nie wie, kto jest spadkobiercą i nikt nie rości wobec niego pretensji o wydanie gruntu, to może wystąpić do sądu o umożliwienie złożenia czynszu dzierżawnego do depozytu sądowego na podstawie art. 467 pkt 1 Kodeksu cywilnego. Wówczas nie będzie w zwłoce z zapłatą czynszu dzierżawnego.
Zawarcie umowy dzierżawy jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną. Tu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli – art. 199 Kodeksu cywilnego (kc). Uzasadnia to m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego z Poznana z 15.12.2005 r. Stwierdził on, że zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej współwłasność na okres 10 lat i skutkującej wyłączeniem władania przeważającą częścią gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przez osoby uprawnione, na tak długi okres stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd, co oznacza, że do jej dokonania była konieczna zgoda wszystkich współwłaścicieli. 
Brak zgody współwłaścicieli skutkuje nieważnością takiej umowy dzierżawy. 

Jeśli nie wszyscy, to choć większość

r e k l a m a
Gdyby okazało się, że uzyskanie zgody na dzierżawę gruntów przez wszystkich współwłaścicieli jest niemożliwe, można spróbować sprawę załatwić następująco. Współwłaściciele, których udziały w gruncie wynoszą przynajmniej połowę, mogą zwrócić się do sądu, aby zezwolił na wydzierżawienie gruntu rolnego. Wówczas wydane orzeczenie zastępuje niejako zgodę niechętnych umowie współwłaścicieli.

Wojciech Lignowski
Radca prawny
Wielkopolska Izba Rolnicza

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
Podstawa prawna: Kodeks cywilny
autor Wojciech Lignowski

Wojciech Lignowski

Wojciech Lignowski, radca prawny Wielkopolskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Rozwiązanie umowy dzierżawy

Spadkobiercy przejmują dzierżawę: komu płacić czynsz?

Zmarł wieloletni właściciel, od którego dzierżawiłem grunty. Obawiam się, że stracę dzierżawę, bo jego spadkobierców jest kilku. Czy prawo chroni dzierżawcę takiego jak ja? – pyta w Agrarlex rolnik spod Obornik Wielkopolskich.

czytaj więcej
Darowizna

Darowizna: lepiej w naturze czy gotówce?

Mój ojciec chrzestny, a w rzeczywistości daleki wuj – kuzyn od strony matki – chce mi darować siedlisko z 3 ha ziemi. On sam ze względu na wiek nie ma siły gospodarzyć. Jestem młodym rolnikiem, każdy hektar się przyda. Redakcjo Agrarlex, jakie koszty będę musiał ponieść? 

czytaj więcej
Prawo łowieckie

Żądanie zakazu polowania – porada od Agrarlex

Stop! Nie chcę już więcej, by na moim terenie polowali myśliwi. Robią więcej szkód, niż zwierzyna, której mają pilnować – i takie głosy spływają do redakcji Agrarlex. A zatem, jak przygotować zakaz polowania na swym gruncie?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.agrarlex.pl jest zabronione.