Aktualności - portal agrarlex.pl}
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Muszki owocowe w sadachJakie znaczenie gospodarcze dla sadownictwa mają muszki owocowe, zwłaszcza Drosophila suzukii. Jakie są możliwości ich zwalczania?

Aktualności

Kłopoty z wydzierżawieniem gospodarstwa rolnego po zmarłym kuzynie

W 2012 roku kuzyn wydzierżawił mi swoje gospodarstwo na podstawie umowy pisemnej potwierdzonej przez urząd gminy. Kiedy je przejąłem, było bardzo zaniedbane. Doprowadziłem je do wysokiej kultury rolnej. W 2018 roku kuzyn nagle zmarł. Gospodarstwo odziedziczyło troje jego rodzeństwa. Uzgodniliśmy cenę, za jaką miałem kupić grunty. Dwoje z nich zmieniło jednak zdanie i stwierdziło, że ma kupca, który daje znacznie więcej. Trzeci współwłaściciel sprzedał mi swój udział za wcześniej ustaloną kwotę. Nadal uprawiam całą ziemię, ale współwłaściciele zapowiedzieli, że w tym roku mam już nie składać wniosku o dopłaty z ich części. Te osoby nie są rolnikami. Czy mogę przeprowadzić wycenę i sądownie odkupić po rzeczywistej cenie rynkowej ich udziały?

czytaj więcej

Czy dzierżawca musi podpisać nową umowę ze spadkobiercami dzierżawionego gruntu?

Kilka lat temu zmarł mój wuj, który był właścicielem gospodarstwa. Nie miał żony i dzieci, dlatego spadek po nim odziedziczyło rodzeństwo. Ziemię po wuju uprawiał rolnik z sąsiedniej wsi, lecz my nie wiedzieliśmy, na jakiej podstawie. Gdy wezwaliśmy policję, okazało się, że miał podpisaną umowę dzierżawy z wujem. Przez rok nie uiścił czynszu dzierżawnego. We wrześniu 2018 roku wypowiedzieliśmy mu umowę z rocznym terminem wypowiedzenia, jednak jej nie uznał i we wrześniu 2019 roku ponownie obsiał część gruntów. W lutym 2020 roku obsialiśmy resztę pola, a w marcu rolnik wniósł pozew do sądu o naruszenie posiadania. Nasze wątpliwości budzi fakt, że w umowie dzierżawy nie określono czynszu dzierżawnego, tylko wskazano, że będzie płacony w wysokości dopłat bezpośrednich. W umowie zapisano też, że wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej. Czy to nie oznacza, iż gdy wuj umarł, dzierżawca powinien podpisać z nami nową umowę dzierżawy?

czytaj więcej
Rozwiązanie umowy dzierżawy

Czterech spadkobierców z prawem do wydzierżawionego gruntu

Dzierżawiłem przez lata grunt rolny od osoby, która zmarła, a w jej miejsce wstąpiło czterech spadkobierców. Umowa dzierżawy z czasem wygasła, więc zwróciłem się do spadkobierców z propozycją zawarcia nowej, na co dwóch właścicieli odpowiedziało twierdząco, zaś pozostali nie wyrazili zgody. Czy w tej sytuacji można zawrzeć umowę dzierżawy? Pytanie w Agrarlex od rolnika z Wielkopolski.

czytaj więcej

Czy poddzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu ziemi rolnej?

Od wielu lat korzystam z gminnej działki rolnej na podstawie umowy poddzierżawy zawartej z jej dzierżawcą za zgodą gminy. Gmina zamierza wystawić działkę na sprzedaż. Czy przysługuje mi prawo pierwokupu?

czytaj więcej

Kiedy rolnik może uzyskać od gminy obniżenie czynszu dzierżawnego gruntów rolnych?

Rolnik poniósł straty w uprawach powstałe na skutek suszy i gradobicia. Złożył wniosek do urzędu gminy, od którego dzierżawi grunty rolne, o obniżenie czynszu dzierżawnego. Jednak samorząd odmówił rolnikowi. Czy gospodarz ma jeszcze szansę na zmniejszenie czynszu dzierżawnego?

czytaj więcej

Czy umowę dzierżawy państwowych gruntów można przedłużyć?

Od wielu lat jestem dzierżawcą gruntów z Zasobu WRSP. Chciałbym przedłużyć umowę, gdyż obecna wygasa za kilka miesięcy. Czy mogę zrobić to po raz drugi? Na jaki maksymalnie czas zawierana jest umowa oraz jaka jest obecnie procedura przedłużania?

czytaj więcej
r e k l a m a

Jakie są ceny ziemi rolnej i czynsze dzierżawne?

Ile trzeba zapłacić za dzierżawę ziemi rolnej. To zależy od regionu – w najdroższych regionach jest to już niemal 1600 zł/ha. W innych nawet o 900 złotych mniej. Jeszcze bardziej wyraźna jest różnica w cenach ziemi rolnej na sprzedaż. Różnica cen ziemi między województwami może wynosić nawet 35 tys. złotych!

czytaj więcej

Czy właściciel gruntu może odebrać dzierżawę zawartą na kilka lat?

Dzierżawimy grunty rolne od właściciela, który dzięki tej umowie pobiera emeryturę z KRUS. Umowa jest zawarta na 10 lat i została zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków w starostwie powiatowym. Wydzierżawiający wystąpił o ustalenie warunków zabudowy, otrzymał pozytywną decyzję z gminy i znalazł kupca na działki. Zwrócił się do nas, aby rozwiązać umowę za porozumieniem stron, na co nie wyraziliśmy zgody. Wtedy otrzymaliśmy wypowiedzenie umowy z powodu niepłacenia czynszu pomimo wielokrotnych upomnień z jego strony. Rzeczywiście czynsz nie był płacony, ponieważ właściciel gruntów nic nie chciał. Jednak do umowy dzierżawy koniecznie trzeba było wpisać jakiś czynsz i przewiduje ona dostarczanie co roku 50 kg pszenicy. Mam świadków tych ustaleń między nami a właścicielem, od którego nigdy nie dostaliśmy żadnego upomnienia. Wysłaliśmy do właściciela pola pismo z odpowiedzią, że w wypowiedzeniu zawarł nieprawdę oraz z zapytaniem, jak mamy mu dostarczyć pszenicę. Do dzisiaj nie dostaliśmy odpowiedzi. Co mamy robić?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.agrarlex.pl jest zabronione.