Spadkobiercy przejmują dzierżawę: komu płacić czynsz?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Spadkobiercy przejmują dzierżawę: komu płacić czynsz?

02.07.2021autor: Wojciech Lignowski

Zmarł wieloletni właściciel, od którego dzierżawiłem grunty. Obawiam się, że stracę dzierżawę, bo jego spadkobierców jest kilku. Czy prawo chroni dzierżawcę takiego jak ja? – pyta w Agrarlex rolnik spod Obornik Wielkopolskich.

Z artykułu dowiesz się

  • Czy przepisy chronią dzierżawcę w chwili śmierci właściciela gruntu?
  • Jakie prawa nabywają spadkobiercy do gruntu obciążonego dzierżawą?
  • Jakie elementy umowy dzierżawy stanowią o jej sile prawnej?
Zgodnie z prawem, śmierć osoby oddającej nieruchomość rolną w dzierżawę nie powoduje rozwiązania umowy. Mowa jest o sytuacji, w której umowa:
  • jest zawarta na czas oznaczony (np. 10 lat), 
  • bez możliwości jej wcześniejszego rozwiązania z przyczyn przewidzianych w umowie, 
  • posiada datę pewną oraz 
  • przedmiot dzierżawy został już wydany i jest we władaniu dzierżawcy. 
W tym stanie rzeczy spadkobiercy zmarłej wydzierżawiającej osoby nie mają podstaw prawnych do wypowiedzenia umowy. Sam zgon osoby wydzierżawiającej nie powoduje wygaśnięcia dzierżawy. 
Dzierżawa jako stosunek zobowiązaniowy wchodzi w skład spadku i wiąże spadkobierców. Innymi słowy, spadkobiercy wchodząc na miejsce zmarłego właściciela nabywają te same prawa i obowiązki z tytułu umowy dzierżawy, co osoba zmarła.

Kilku spadkobierców – komu płacić czynsz?

Problem może pojawić się, gdy jest kilku spadkobierców i nie wiadomo komu uiszczać czynsz dzierżawny. W tym celu warto wysłać pismo do znanych spadkobierców, aby w określonym terminie podali, kto jest uprawniony do spadku i ewentualnie przedłożyli kopię postanowienia sądu o dziedziczeniu lub odpowiednie zaświadczenie od notariusza. 
Jeżeli sprawa spadkowa jest w toku i nie ma pewności, komu należy się czynsz dzierżawny, to wówczas dzierżawca winien wystąpić do sądu o umożliwienie złożenia czynszu do depozytu sądowego.

Wojciech Lignowski
Radca prawny
Wielkopolska Izba Rolnicza
Podstawa prawna: Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r.
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor Wojciech Lignowski

Wojciech Lignowski

Wojciech Lignowski, radca prawny Wielkopolskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Rozwiązanie umowy dzierżawy

Czterech spadkobierców z prawem do wydzierżawionego gruntu

Dzierżawiłem przez lata grunt rolny od osoby, która zmarła, a w jej miejsce wstąpiło czterech spadkobierców. Umowa dzierżawy z czasem wygasła, więc zwróciłem się do spadkobierców z propozycją zawarcia nowej, na co dwóch właścicieli odpowiedziało twierdząco, zaś pozostali nie wyrazili zgody. Czy w tej sytuacji można zawrzeć umowę dzierżawy? Pytanie w Agrarlex od rolnika z Wielkopolski.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)