Wadliwa brona: żądać zwrotu pieniędzy, czy walczyć ze sprzedawcą?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Wadliwa brona: żądać zwrotu pieniędzy, czy walczyć ze sprzedawcą?

26.01.2021autor: adw. Łukasz Opaliński

Bez względu na to, czy kupujemy sprzęt używany, czy nowy przysługują nam szerokie uprawnienia, aby domagać się przywrócenia towaru do stanu zgodnego z umową bądź zwrotu uiszczonej ceny. Należy jednak postępować zgodnie z obowiązującymi regułami, jak również przestrzegać terminów. Oto porada w Agrarlex.

Z artykułu dowiesz się

 • Czy możesz dochodzić swych praw za wadliwą bronę?
 • Co daje Ci gwarancja, a co rękojmia?
 • Czy załatwiać sprawę reklamacji ustnie, czy lepiej pisemnie?
Zakupiłem w firmie zajmującej się handlem sprzętem rolniczym bronę talerzową. Urządzenie zostało przywiezione do mojego gospodarstwa w częściach, do samodzielnego złożenia. Na fakturze widniało, że brona jest w układzie „V”, a w rzeczywistości (i taką zamawiałem) był układ „X”.
Przy próbie złożenia brony okazało się, że cztery wałki w układzie X nachodzą na siebie. Nie ma możliwości złożenia urządzenia w taki sposób, aby spełniało swoją funkcję. Zgłosiłem reklamację sprzedawcy, jednak on mnie zbywa. Nie odbiera ode mnie telefonu, a jak w końcu udało mi się z nim skontaktować i uznał moje roszczenia za zasadne. Jednak… przysłał elementy brony, które do niczego nie pasowały.
Problem nadal nie został rozwiązany. Nie mam ani sprawnego sprzętu, ani pieniędzy, które na niego wydałem. Co mam zrobić, aby skutecznie dochodzić swoich praw – pyta rolnik z Dolnośląskiego?   

Rękojmia lub gwarancja

Jeśli ktoś zakupił towar wadliwy lub zakupiony towar podczas użytkowania takim się okaże, można skorzystać z ustanowionych instrumentów ochronnych: 
 • rękojmi za wady fizyczne oraz 
 • gwarancji jakości. 
Rękojmia przysługuje z mocy prawa, gwarancja ma charakter umowy zawieranej dobrowolnie między gwarantem a konsumentem. Kupujący ma prawo wyboru między rękojmią a gwarancją. Dokonany wybór jest wiążący tylko w stosunku do konkretnej wady, jeśli pojawi się kolejna wada towaru, klient znowu ma prawo wybrać, co jest dla niego korzystniejsze – rękojmia czy gwarancja.
r e k l a m a

Czym jest rękojmia?

Pod pojęciem rękojmi za wady fizyczne towaru należy rozumieć odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego w sytuacji, gdy rzecz sprzedana:
 • ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, 
 • nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił on kupującego, 
 • rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

Uprawnienia z tytułu rękojmi

Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, to kupujący może: 
 • od umowy odstąpić (odstąpienie od umowy polega na zwrocie tego co strony sobie nawzajem świadczyły – kupujący zwraca rzecz, a sprzedawca zwraca kwotę z tytułu zapłaconej przez kupującego ceny. Wtedy umowę uważa się za nie zawartą, albo
 • żądać obniżenia ceny. 

Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. 

Co ważne, ograniczenie to nie ma zastosowania, jeśli rzecz już była raz wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana (np. gdy raz już naprawiany przez sprzedawcę sprzęt znowu nie działa tak jak powinien), chyba że wady są nieistotne. 

Wybór tego, jakie uprawnienie zostanie zrealizowane (odstąpienie od umowy albo żądanie obniżenia ceny) należy wyłącznie do kupującego. Dopiero jeśli kupujący postanowi odstąpić od umowy, to sprzedający może zaproponować niezwłoczną wymianę rzeczy na nową lub jej naprawę czemu kupujący nie będzie mógł się sprzeciwić (pod warunkiem, że już wcześniej rzecz nie była przez sprzedającego naprawiona lub wymieniona). 

Istotnym warunkiem skorzystania z ww. uprawnień przez kupującego jest to, że nie wiedział on o istnieniu wady w chwili zawarcia umowy. Ustawodawca wyszedł z założenia, że wiedza o wadach kupowanej rzeczy oznacza akceptację kupującego nabycia rzeczy wadliwej. 

Co to jest gwarancja?

Gwarancja jest dobrowolnym, pisemnym zobowiązaniem producenta lub dystrybutora sprzętu do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy. Jej warunki określa gwarant. 
Gwarancja stanowi pewnego rodzaju zapewnienie producenta, iż jego towary będą działały bez zarzutów przez wskazany okres. Na podstawie umowy gwarancji, sprzedawca (lub producent) ma jedynie obowiązek usunąć wadę fizyczną rzeczy lub dostarczyć nowy, wolny od wad produkt, jeśli te defekty ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji, ale już nie obniżyć cenę lub oddać całość pieniędzy. 

Ponadto, gwarant może sformułować umowę gwarancji jakości, w taki sposób, że ograniczy on swoje obowiązki jedynie do naprawy rzeczy i wyłączy możliwość żądania wymiany.
Wybór uprawnień należy do gwaranta, ale nie może to pozbawić kupującego, który wyczerpał drogę przewidzianą w umowie gwarancyjnej, możliwości dochodzenia roszczeń gwarancyjnych na drodze sądowej. 

Reklamację trzeba złożyć na piśmie

W razie niezgodności towaru z umową, bądź w razie ujawnienia się wad uniemożliwiających normalne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie, warto reklamację zgłosić pisemnie. Można to też zrobić w formie elektronicznej. 
Jeżeli sprzedawca nie reaguje na prośby naprawy bądź wymiany towaru na wolny od wad lub dokonuje napraw w sposób nieudolny, kupującemu zostaje już tylko skorzystanie z uprawnień wynikających z rękojmi: 
 • żąda obniżenia ceny (w przypadku wady nieistotnej), albo
 • żąda odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy (w przypadku wady istotnej). 
W naszym przypadku z broną, rolnik powinien wystosować do sprzedawcy pismo, że odstępuje od umowy, albowiem sprzedawca – pomimo wielokrotnych zgłoszeń – nie usunął wady, a brona przez to nie nadaje się do użytku. 
Jednocześnie powinien wezwać sprzedawcę do zwrotu ceny. Jeżeli dobrowolnie nie zapłaci, kupujący uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową z pozwem o zapłatę. Jak to zrobić? Kliknij.
Adw. Łukasz Opaliński
Dolnośląska Izba Rolnicza
Podstawa prawna: Kodeks cywilny – ustawa z 17 listopada 1964 r.

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor adw. Łukasz Opaliński

adw. Łukasz Opaliński

Łukasz Opaliński, adwokat, prawnik Dolnośląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Reklamacja

Reklamacja materiału siewnego: zabezpiecz dowody

Pytanie: Na jesieni 2020 kupiłem materiał siewny pszenicy ozimej. Siew wykonałem w terminie, ale pomimo dobrej do wschodów pogody i opadów, zauważyłem kiepskie wschody, zwłaszcza na jednym, piętnastohektarowym polu. Wiem, że tam siewnik był zasypany na nowo ziarnem – może w tej partii nasiona były gorszej jakości? Zgłosiłem ten kłopot sprzedawcy i  dostarczył mi na to pole nową partię materiału siewnego. Wschody po przesianiu były dobre. Zaprocentowały dobre kontakty z handlowcem, ale zapaliła mi się przysłowiowa „czerwona lampka”. Redakcjo Agrarlex: co robić, by na przyszłość mieć argumenty do rozmowy ze sprzedawcą materiału siewnego? – pyta rolnik spod Gniezna, Wielkopolska.

czytaj więcej
Reklamacja

Rękojmia: chroni Twoje prawa przy wadzie produktu cz. 2

Jeżeli nabyty przez Ciebie sprzęt zawiera wady ukryte, możesz domagać się zadośćuczynienia z rękojmi, w tym obniżenia ceny. Oto dalszy ciąg porady Agrarlex. Dodajmy, że dotyczy kłopotów u rolnika z Kujaw, który w nowo zamówionym zbiorniku z przenośnikami do ziarna stwierdził awarię elektroniki i korozję. Część druga.

czytaj więcej
Reklamacja

Rękojmia: chroni Twoje prawa przy wadzie produktu cz. 1

Pytanie do Agrarlex: Zamówiłem wraz z montażem dwa zbiorniki stalowe do ziarna oraz system transportu pionowego. Niestety, przenośnik kubełkowy ciągle się psuje – elektronika działa niewłaściwe. Do tego już po tej zimie zauważyłem pierwsze wżery korozji na pancerzu zbiornika. Reklamować produkt na gwarancji, czy występować z rękojmi? Kazimierz P. z Kujawsko-Pomorskiego.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)