Producent rolny – przydatna definicja
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Producent rolny – przydatna definicja

12.02.2021autor: adw. Mikołaj Pomin

Producent rolny to ważne określenie prawne, które podkreśla pozycję rolnika. Redakcja Agrarlex podkreśla, że zwłaszcza w zawieraniu kontraktów, a konkretnie umowy kontraktacji. 

Z artykułu dowiesz się

 • Czy producent rolny może być osobą fizyczną lub prawną?
 • Czy w definicji producenta rolnego liczy się bardziej posiadanie/dzierżawa gospodarstwa rolnego czy praca na roli?
 • Jaka jest definicja rolnika w rozumieniu przepisów Parlamentu Europejskiego?
Producentem rolnym jest osoba, która prowadzi GOSPODARSTWO ROLNE. Nie ma znaczenia, czy:
 •  jest właścicielem gospodarstwa;
 •  jest użytkownikiem wieczystym;
 •  pracuje na dzierżawionym areale.
Uzyskanie statusu producenta rolnego nie wymaga zatem posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego, w którym produkty te mają być wytworzone, wystarczające jest faktyczne dysponowanie środkami i infrastrukturą do produkcji rolnej. 

Kodeks bez definicji producenta rolnego

W przepisach kodeksu cywilnego jest brak definicji producenta rolnego, jednak sądy w razie potrzeby odwołują się do definicji zawartej w art. 3 pkt 3 ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 
Według tego przepisu określenie „producent rolny” oznacza:
 • osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
 • będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego, 
 • posiadaczem zwierzęcia albo 
 • rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 608 ze zm.). 
Producent rolny to ważne określenie prawne, które podkreśla pozycję rolnika. Zwłaszcza w zawieraniu kontraktów, a konkretnie umowy kontraktacji. Przeczytasz o tym – kliknij tutaj.
Adw. Mikołaj Pomin
Podstawa prawna:
 • Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity Dz. U. 2020.1206 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 608 ze zm.).
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor adw. Mikołaj Pomin

adw. Mikołaj Pomin

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Pomin

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Przepisy prawne

Obowiązkowa od 2023 roku definicja rolnika aktywnego

Od przyszłego roku w życie wejdzie obowiązkowa definicja rolnika aktywnego zawodowo, dzięki której możliwe będzie staranie się o dopłaty bezpośrednie. Rząd wraz z UE dąży w ten sposób do zlikwidowania finansowania dużych podmiotów będących w posiadaniu ziemi, lecz które nie zajmują się produkcją rolną.

czytaj więcej
Przepisy prawne

NGO- co się zmieni w ich funkcjonowaniu?

Zobowiązanie organizacji pozarządowych do podawania do wiadomości informacji dotyczących wsparcia zdobytego z zagranicy to założenie projektu ustawy, którego przygotowaniem obecnie zajmują się posłowie Solidarnej Polski. W sytuacji, gdyby informacje te nie zostały przekazane, kary finansowe będą nałożone na organizacje, a w sytuacji ostatecznej- dany podmiot zostanie zlikwidowany.

czytaj więcej
Przepisy prawne

KE zdecydowała - w 2022 r. można produkować na ugorach!

Rolnicy będą mogli w roku 2022 prowadzić na ugorach produkcję w ramach zazielenienia. Na wniosek Polski i innych państw członkowskich Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji umożliwiającej rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)