Producent rolny – przydatna definicja
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Producent rolny – przydatna definicja

12.02.2021autor: adw. Mikołaj Pomin

Producent rolny to ważne określenie prawne, które podkreśla pozycję rolnika. Redakcja Agrarlex podkreśla, że zwłaszcza w zawieraniu kontraktów, a konkretnie umowy kontraktacji. 

Z artykułu dowiesz się

 • Czy producent rolny może być osobą fizyczną lub prawną?
 • Czy w definicji producenta rolnego liczy się bardziej posiadanie/dzierżawa gospodarstwa rolnego czy praca na roli?
 • Jaka jest definicja rolnika w rozumieniu przepisów Parlamentu Europejskiego?
Producentem rolnym jest osoba, która prowadzi GOSPODARSTWO ROLNE. Nie ma znaczenia, czy:
 •  jest właścicielem gospodarstwa;
 •  jest użytkownikiem wieczystym;
 •  pracuje na dzierżawionym areale.
Uzyskanie statusu producenta rolnego nie wymaga zatem posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego, w którym produkty te mają być wytworzone, wystarczające jest faktyczne dysponowanie środkami i infrastrukturą do produkcji rolnej. 

Kodeks bez definicji producenta rolnego

W przepisach kodeksu cywilnego jest brak definicji producenta rolnego, jednak sądy w razie potrzeby odwołują się do definicji zawartej w art. 3 pkt 3 ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 
Według tego przepisu określenie „producent rolny” oznacza:
 • osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
 • będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego, 
 • posiadaczem zwierzęcia albo 
 • rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 608 ze zm.). 
Producent rolny to ważne określenie prawne, które podkreśla pozycję rolnika. Zwłaszcza w zawieraniu kontraktów, a konkretnie umowy kontraktacji. Przeczytasz o tym – kliknij tutaj.
Adw. Mikołaj Pomin
Podstawa prawna:
 • Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity Dz. U. 2020.1206 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 608 ze zm.).
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor adw. Mikołaj Pomin

adw. Mikołaj Pomin

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Pomin

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Przepisy prawne

Czy na wycięcie drzew potrzebne jest zezwolenie?

Jeden z rolników planuje postawić nowy budynek w swoim gospodarstwie. Z tego względu będzie musiał usunąć z działku kilka drzew i krzewów. Czy musi uzyskać zezwolenie na taką wycinkę i czy będę zwolniony od opłat za ich usunięcie?

czytaj więcej
Przepisy prawne

Pożyczka w gospodarstwie? Spisz umowę!

Pytanie Czytelnika: Moi dziadkowie chcą pożyczyć mi 150 tys. zł na kupno ziemi, abym mógł założyć moje własne gospodarstwo. Powiedzieli, że sam mam rozpoznać sprawę zabezpieczenia tej pożyczki. Czy mam ją przyjąć za pokwitowaniem? Czy muszę zapłacić podatek? – pyta młody rolnik spod Lublina. 

czytaj więcej
Przepisy prawne

Ukraina ostro wdraża unijne przepisy bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt

Ukraina wdrożyła już blisko 80% unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i 45% norm w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt – donosi Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Tym sposobem konkurencja z Ukrainy zmierza do umocnienia swojej pozycji handlowej na rynkach państw unijnych.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.