Odrębny numer gospodarstwa dla męża i żony
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Odrębny numer gospodarstwa dla męża i żony

30.04.2020autor: dr Aneta Suchoń

Moja przyszła żona i ja otrzymamy w darowiźnie gospodarstwa rolne. Czy jako małżonkowie będziemy mogli posiadać odrębne numery identyfikacyjne nadawane przez ARiMR?

Z artykułu dowiesz się

 • Kiedy można nadać odrębny numer gospodarstwa?
 • Kto może otrzymać odrębny numer identyfikacyjny?
 • Jakie trzeba spełnić wymagania, by otrzymać taki numer?

Odrębny numer gospodarstwa dla małżonków? Czy jest to w ogóle możliwe?

W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się:
 • jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę; do wniosku o wpis do ewidencji producentów dołącza się pisemną zgodę odpowiednio współmałżonka lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego;
 • odrębny numer identyfikacyjny w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego.

Kiedy można nadać odrębny numer gospodarstwa?

Odrębny numer można nadać, jeżeli wnioskodawca jest producentem rolnym i prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać odrębny numer gospodarstwa?

Na stronie internetowej ARiMR wskazano, że w takiej sytuacji do wniosku trzeba dołączyć:
 • oświadczenia,
 • dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające fakt posiadania gruntów rolnych (akty notarialne, umowy dzierżawy, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne i inne),
 • decyzję w sprawie wymiaru podatku rolnego, dowód opłaty podatku rolnego,
 • faktury potwierdzające zakup maszyn rolniczych, środków ochrony roślin, nawozów, nasion,
 • ustanowioną pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkową,
 • zeznania świadków.
r e k l a m a

Czy istnieją inna okoliczności pozwalające nadawać odrębny numer identyfikacyjny?

Po zmianie przepisów, tzn. od 1.10.2019 r., odrębny numer identyfikacyjny jest także możliwy, jeżeli małżonek producenta rolnego czy osoby będącej współposiadaczem gospodarstwa rolnego zamierza uczestniczyć w mechanizmach innych niż wymienione poniżej lub jest posiadaczem zwierzęcia, lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny.

Chodzi o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, płatności ONW oraz dobrostan zwierząt w ramach PROW na lata 2014–2020.

Numeru nie można także wykorzystać do wypłaty pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne z PROW 2007–2013 oraz zalesiania gruntów rolnych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.


fot. Pixabay
autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Przepisy prawne

Obowiązkowa od 2023 roku definicja rolnika aktywnego

Od przyszłego roku w życie wejdzie obowiązkowa definicja rolnika aktywnego zawodowo, dzięki której możliwe będzie staranie się o dopłaty bezpośrednie. Rząd wraz z UE dąży w ten sposób do zlikwidowania finansowania dużych podmiotów będących w posiadaniu ziemi, lecz które nie zajmują się produkcją rolną.

czytaj więcej
Przepisy prawne

NGO- co się zmieni w ich funkcjonowaniu?

Zobowiązanie organizacji pozarządowych do podawania do wiadomości informacji dotyczących wsparcia zdobytego z zagranicy to założenie projektu ustawy, którego przygotowaniem obecnie zajmują się posłowie Solidarnej Polski. W sytuacji, gdyby informacje te nie zostały przekazane, kary finansowe będą nałożone na organizacje, a w sytuacji ostatecznej- dany podmiot zostanie zlikwidowany.

czytaj więcej
Przepisy prawne

KE zdecydowała - w 2022 r. można produkować na ugorach!

Rolnicy będą mogli w roku 2022 prowadzić na ugorach produkcję w ramach zazielenienia. Na wniosek Polski i innych państw członkowskich Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji umożliwiającej rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)