Odrębny numer gospodarstwa dla męża i żony
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Odrębny numer gospodarstwa dla męża i żony

30.04.2020autor: dr Aneta Suchoń

Moja przyszła żona i ja otrzymamy w darowiźnie gospodarstwa rolne. Czy jako małżonkowie będziemy mogli posiadać odrębne numery identyfikacyjne nadawane przez ARiMR?

Z artykułu dowiesz się

 • Kiedy można nadać odrębny numer gospodarstwa?
 • Kto może otrzymać odrębny numer identyfikacyjny?
 • Jakie trzeba spełnić wymagania, by otrzymać taki numer?

Odrębny numer gospodarstwa dla małżonków? Czy jest to w ogóle możliwe?

W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się:
 • jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę; do wniosku o wpis do ewidencji producentów dołącza się pisemną zgodę odpowiednio współmałżonka lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego;
 • odrębny numer identyfikacyjny w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego.

Kiedy można nadać odrębny numer gospodarstwa?

Odrębny numer można nadać, jeżeli wnioskodawca jest producentem rolnym i prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać odrębny numer gospodarstwa?

Na stronie internetowej ARiMR wskazano, że w takiej sytuacji do wniosku trzeba dołączyć:
 • oświadczenia,
 • dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające fakt posiadania gruntów rolnych (akty notarialne, umowy dzierżawy, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne i inne),
 • decyzję w sprawie wymiaru podatku rolnego, dowód opłaty podatku rolnego,
 • faktury potwierdzające zakup maszyn rolniczych, środków ochrony roślin, nawozów, nasion,
 • ustanowioną pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkową,
 • zeznania świadków.

Czy istnieją inna okoliczności pozwalające nadawać odrębny numer identyfikacyjny?

r e k l a m a
Po zmianie przepisów, tzn. od 1.10.2019 r., odrębny numer identyfikacyjny jest także możliwy, jeżeli małżonek producenta rolnego czy osoby będącej współposiadaczem gospodarstwa rolnego zamierza uczestniczyć w mechanizmach innych niż wymienione poniżej lub jest posiadaczem zwierzęcia, lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny.

Chodzi o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, płatności ONW oraz dobrostan zwierząt w ramach PROW na lata 2014–2020.

Numeru nie można także wykorzystać do wypłaty pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne z PROW 2007–2013 oraz zalesiania gruntów rolnych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.


fot. Pixabay
autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Przepisy prawne

Pożyczka w gospodarstwie? Spisz umowę!

Pytanie Czytelnika: Moi dziadkowie chcą pożyczyć mi 150 tys. zł na kupno ziemi, abym mógł założyć moje własne gospodarstwo. Powiedzieli, że sam mam rozpoznać sprawę zabezpieczenia tej pożyczki. Czy mam ją przyjąć za pokwitowaniem? Czy muszę zapłacić podatek? – pyta młody rolnik spod Lublina. 

czytaj więcej
Przepisy prawne

Ukraina ostro wdraża unijne przepisy bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt

Ukraina wdrożyła już blisko 80% unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i 45% norm w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt – donosi Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Tym sposobem konkurencja z Ukrainy zmierza do umocnienia swojej pozycji handlowej na rynkach państw unijnych.

czytaj więcej
Przepisy prawne

Uciążliwość zapachowa według lewicy. Rolnicy zareagowali

Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy, który wzbudził wzburzenie wśród rolników. Chodzi o przepisy, które miałby rozwiązać problem uciążliwości zapachowej. Jednak za uciążliwe uznano zapachy… charakterystyczne dla wsi i rolnictwa. „Jesteście nienormalni. NA WSI  PRODUKUJEMY ŻYWNOŚĆ, ŻEBYŚCIE MIELI CO DO GARA WŁOŻYĆ”- napisał na Twitterze Jacek Zarzecki z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.