Odrębny numer gospodarstwa dla męża i żony
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Odrębny numer gospodarstwa dla męża i żony

30.04.2020autor: dr Aneta Suchoń

Moja przyszła żona i ja otrzymamy w darowiźnie gospodarstwa rolne. Czy jako małżonkowie będziemy mogli posiadać odrębne numery identyfikacyjne nadawane przez ARiMR?

Z artykułu dowiesz się

 • Kiedy można nadać odrębny numer gospodarstwa?
 • Kto może otrzymać odrębny numer identyfikacyjny?
 • Jakie trzeba spełnić wymagania, by otrzymać taki numer?

Odrębny numer gospodarstwa dla małżonków? Czy jest to w ogóle możliwe?

W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się:
 • jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę; do wniosku o wpis do ewidencji producentów dołącza się pisemną zgodę odpowiednio współmałżonka lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego;
 • odrębny numer identyfikacyjny w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego.

Kiedy można nadać odrębny numer gospodarstwa?

Odrębny numer można nadać, jeżeli wnioskodawca jest producentem rolnym i prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać odrębny numer gospodarstwa?

Na stronie internetowej ARiMR wskazano, że w takiej sytuacji do wniosku trzeba dołączyć:
 • oświadczenia,
 • dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające fakt posiadania gruntów rolnych (akty notarialne, umowy dzierżawy, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne i inne),
 • decyzję w sprawie wymiaru podatku rolnego, dowód opłaty podatku rolnego,
 • faktury potwierdzające zakup maszyn rolniczych, środków ochrony roślin, nawozów, nasion,
 • ustanowioną pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkową,
 • zeznania świadków.

Czy istnieją inna okoliczności pozwalające nadawać odrębny numer identyfikacyjny?

r e k l a m a
Po zmianie przepisów, tzn. od 1.10.2019 r., odrębny numer identyfikacyjny jest także możliwy, jeżeli małżonek producenta rolnego czy osoby będącej współposiadaczem gospodarstwa rolnego zamierza uczestniczyć w mechanizmach innych niż wymienione poniżej lub jest posiadaczem zwierzęcia, lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny.

Chodzi o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, płatności ONW oraz dobrostan zwierząt w ramach PROW na lata 2014–2020.

Numeru nie można także wykorzystać do wypłaty pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne z PROW 2007–2013 oraz zalesiania gruntów rolnych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.


fot. Pixabay
autor dr Aneta Suchoń

dr Aneta Suchoń

Dr hab. Aneta Suchoń, prof. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji. Blisko współpracuje z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Przepisy prawne

Obowiązkowa od 2023 roku definicja rolnika aktywnego

Od przyszłego roku w życie wejdzie obowiązkowa definicja rolnika aktywnego zawodowo, dzięki której możliwe będzie staranie się o dopłaty bezpośrednie. Rząd wraz z UE dąży w ten sposób do zlikwidowania finansowania dużych podmiotów będących w posiadaniu ziemi, lecz które nie zajmują się produkcją rolną.

czytaj więcej
Przepisy prawne

NGO- co się zmieni w ich funkcjonowaniu?

Zobowiązanie organizacji pozarządowych do podawania do wiadomości informacji dotyczących wsparcia zdobytego z zagranicy to założenie projektu ustawy, którego przygotowaniem obecnie zajmują się posłowie Solidarnej Polski. W sytuacji, gdyby informacje te nie zostały przekazane, kary finansowe będą nałożone na organizacje, a w sytuacji ostatecznej- dany podmiot zostanie zlikwidowany.

czytaj więcej
Przepisy prawne

KE zdecydowała - w 2022 r. można produkować na ugorach!

Rolnicy będą mogli w roku 2022 prowadzić na ugorach produkcję w ramach zazielenienia. Na wniosek Polski i innych państw członkowskich Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji umożliwiającej rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)