Droga gminna a bałagan w geodezji
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Droga gminna a bałagan w geodezji

12.05.2020autor: adw. Mikołaj Pomin

Pytanie: Przez naszą działkę biegnie droga asfaltowa, natomiast obok jest działka gminna, przez którą ta droga powinna biec. Drogę wybudowano w latach 60. Czy możliwa jest zamiana tych działek z gminą?

Odpowiedź: Przedstawiony problem jest złożony, bowiem dotyczy fragmentu działki zajętego pod pas drogowy oraz możliwości zamiany nieruchomości z jednostką samorządu terytorialnego. Zacząć należy od przepisu art. 73 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Ta trochę już zapomniana ustawa w dość brutalny sposób regulowała prawo własności gruntów zajętych pod drogi. Przepis ten wskazywał, że nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Samo przejście na własność odbywało się z mocy prawa, jednak podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości jest ostateczna decyzja wojewody. Odszkodowanie za nieruchomość winna zapłacić gmina w odniesieniu do dróg, będących w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi, natomiast Skarb Państwa – w odniesieniu do pozostałych dróg.

r e k l a m a
Problem z odszkodowaniem polega jednak na tym, że w myśl ustawy miało być ono ustalane i wypłacane na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa. Z listu wynika, że właściciel działki nie zgłaszał nigdy roszczenia, a właściwy wojewoda nie wydawał w tej sprawie decyzji. Oznacza to, że gdy Czytelnik zwróci się do gminy w sprawie zamiany, gmina wystąpi zapewne do wojewody z wnioskiem o stwierdzenie przejścia na jej rzecz działki zajętej pod drogę.

Oczywiście, Czytelnikowi nie będzie już przysługiwało odszkodowanie. Co do samej zamiany, to jest ona w tej sytuacji uzależniona od zgody gminy. Zaznaczam jednak, że jeśli Czytelnik posiadał samoistnie tę część ziemi, która jest własnością gminy (przez którą rzeczywiście miała przebiegać droga) przez co najmniej 30 lat, winien rozważyć wniosek o jej nabycie w drodze zasiedzenia.

adw. Mikołaj Pomin

Artykuł ukazał się w top agrar Polska.

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.

autor adw. Mikołaj Pomin

adw. Mikołaj Pomin

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Pomin

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Podrzucone śmieci

Kary za podrzucanie śmieci na pole i do lasu

Niejeden rolnik czy właściciel lasu natknął się  na swojej ziemi na podrzucone, mniejsze czy większe góry śmieci. Agrarlex radzi, jak można temu przeciwdziałać.

czytaj więcej
Przepisy prawne

Pożyczka w gospodarstwie? Spisz umowę!

Pytanie Czytelnika: Moi dziadkowie chcą pożyczyć mi 150 tys. zł na kupno ziemi, abym mógł założyć moje własne gospodarstwo. Powiedzieli, że sam mam rozpoznać sprawę zabezpieczenia tej pożyczki. Czy mam ją przyjąć za pokwitowaniem? Czy muszę zapłacić podatek? – pyta młody rolnik spod Lublina. 

czytaj więcej
Fotowoltaika

Fotowotaika lub wiatraki na gruncie: analizuj umowę dzierżawy

Agrarlex ostrzega: umowy firm budujących elektrownie wiatrowe czy słoneczne na gruntach rolnych są z reguły bardzo dobrze przygotowane. Pilnują interesów inwestora, nie rolnika.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.