Droga gminna a bałagan w geodezji
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Droga gminna a bałagan w geodezji

12.05.2020autor: adw. Mikołaj Pomin

Pytanie: Przez naszą działkę biegnie droga asfaltowa, natomiast obok jest działka gminna, przez którą ta droga powinna biec. Drogę wybudowano w latach 60. Czy możliwa jest zamiana tych działek z gminą?

Odpowiedź: Przedstawiony problem jest złożony, bowiem dotyczy fragmentu działki zajętego pod pas drogowy oraz możliwości zamiany nieruchomości z jednostką samorządu terytorialnego. Zacząć należy od przepisu art. 73 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Ta trochę już zapomniana ustawa w dość brutalny sposób regulowała prawo własności gruntów zajętych pod drogi. Przepis ten wskazywał, że nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Samo przejście na własność odbywało się z mocy prawa, jednak podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości jest ostateczna decyzja wojewody. Odszkodowanie za nieruchomość winna zapłacić gmina w odniesieniu do dróg, będących w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi, natomiast Skarb Państwa – w odniesieniu do pozostałych dróg.

r e k l a m a
Problem z odszkodowaniem polega jednak na tym, że w myśl ustawy miało być ono ustalane i wypłacane na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa. Z listu wynika, że właściciel działki nie zgłaszał nigdy roszczenia, a właściwy wojewoda nie wydawał w tej sprawie decyzji. Oznacza to, że gdy Czytelnik zwróci się do gminy w sprawie zamiany, gmina wystąpi zapewne do wojewody z wnioskiem o stwierdzenie przejścia na jej rzecz działki zajętej pod drogę.

Oczywiście, Czytelnikowi nie będzie już przysługiwało odszkodowanie. Co do samej zamiany, to jest ona w tej sytuacji uzależniona od zgody gminy. Zaznaczam jednak, że jeśli Czytelnik posiadał samoistnie tę część ziemi, która jest własnością gminy (przez którą rzeczywiście miała przebiegać droga) przez co najmniej 30 lat, winien rozważyć wniosek o jej nabycie w drodze zasiedzenia.

adw. Mikołaj Pomin

Artykuł ukazał się w top agrar Polska.

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.

autor adw. Mikołaj Pomin

adw. Mikołaj Pomin

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Pomin

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Przepisy prawne

Zmiany w Prawie budowlanym. Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Prowadzenie robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, może skutkować koniecznością rozbiórki nielegalnie wzniesionego obiektu budowlanego. Prawo daje jednak możliwość legalizacji samowoli budowlanej. Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r. porządkuje przepisy w tym zakresie.

czytaj więcej
Przepisy prawne

Zbiornik na gnojowicę, zbiornik wodny, budowa: lepsza nowelizacja Prawa budowlanego

Odpowiedź na pytanie, które roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę, które zgłoszenia do starosty, a które możemy wykonywać bez jakichkolwiek formalności nie zawsze jest prosta. Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r. znacząco upraszcza przepisy w tym zakresie. Agrarlex radzi.

czytaj więcej
Przepisy prawne

Zmiany w Prawie budowlanym. Sąsiad nie zablokuje decyzji o pozwoleniu na budowę

Rolnicy zamierzający rozbudować obiekty inwentarskie na swych terenach bardzo często skarżyli się na nieprzychylność sąsiadów. Zwłaszcza nowych, którzy z miasta przeprowadzali się na wieś. Agrarlex informuje, jakie zmiany wprowadza nowelizacja Prawa budowlanego. 

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)