Zbiornik na gnojowicę, zbiornik wodny, budowa: lepsza nowelizacja Prawa budowlanego
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Zbiornik na gnojowicę, zbiornik wodny, budowa: lepsza nowelizacja Prawa budowlanego

24.01.2021autor: Andrzej Polaszek

Odpowiedź na pytanie, które roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę, które zgłoszenia do starosty, a które możemy wykonywać bez jakichkolwiek formalności nie zawsze jest prosta. Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r. znacząco upraszcza przepisy w tym zakresie. Agrarlex radzi.

Z artykułu dowiesz się

 • Gdzie szukać odpowiedzi na pytanie, które roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę, które zgłoszenia do starosty, a które możemy wykonywać bez jakichkolwiek formalności?
 • Jakich formalności wymaga budowa zbiorników na gnojówkę, lub gnojowicę, niecek dezynfekcyjnych, silosów na kiszonkę, mikroinstalacji biogazu rolniczego i zbiorników do przechowywania paliw?
O tym, które roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę, które zgłoszenia, a które możemy wykonywać bez jakichkolwiek formalności decydują wielokrotnie nowelizowane przepisy art. 29 i art. 30 ustawy Prawo budowlane.


Prawo budowlane - gąszcz przepisów

W wersji obowiązującej przed ostatnią nowelizacją był to prawdziwy gąszcz odesłań i wyjątków. Przepis, który stanowił, że „Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4 (…) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d i f, pkt 1a-2b. 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b, 28 oraz 30, skutecznie odstraszał większość czytelników bez prawniczego przygotowania.
Znowelizowane Prawo budowlane jest pod tym względem znacznie bardziej przyjazne. Zawiera czytelnie oddzielone od siebie katalogi:
 • obiektów, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 1),
 • obiektów, których budowa nie wymaga ani decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia (art. 29 ust. 2),
 • robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 3),
 • robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga ani decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia (art. 29 ust. 4).
Dzięki temu znacznie łatwiej znaleźć odpowiedź na pytanie, czy w konkretnej sprawie potrzebujemy pozwolenia na budowę, zgłoszenia, czy też nie musimy dopełnić żadnych formalności.
Ustawodawca wprowadził również szereg zmian, które mogą zainteresować rolników:
 • nie wymaga pozwolenia na budowę (wymaga zgłoszenia) oczyszczalnia ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
 • budowa szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę wymaga jedynie zgłoszenia, niezależnie od ich pojemności (dotychczas zbiorniki o pojemności większej niż 25 m3 wymagały pozwolenia na budowę),
 • nie wymaga pozwolenia (wymaga zgłoszenia) budowa niecek dezynfekcyjnych w ramach dostosowywania gospodarstw do zasad bioasekuracji w związku z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), 
 • nie wymaga pozwolenia (wymaga zgłoszenia) budowa silosów na kiszonkę związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,
 • nie wymaga pozwolenia, ani zgłoszenia instalacja naziemnych zbiorników do przechowywania paliw o pojemności do 5 m3,
 • nie wymaga pozwolenia, ani zgłoszenia budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych,
 • zgłoszenia wymaga budowa mikroinstalacji biogazu rolniczego.
Zmiana upraszczająca procedury budowy szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę ma na celu ułatwienie dostosowania się rolników do wymagań rozporządzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. 2018 poz. 1339).
Andrzej Polaszek

r e k l a m a

Podstawa prawna:
ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)
autor Andrzej Polaszek

Andrzej Polaszek

Andrzej Polaszek, radca prawny, Kancelaria Polaszek & Rosada

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Przepisy prawne

Zmiany w Prawie budowlanym. Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Prowadzenie robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, może skutkować koniecznością rozbiórki nielegalnie wzniesionego obiektu budowlanego. Prawo daje jednak możliwość legalizacji samowoli budowlanej. Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r. porządkuje przepisy w tym zakresie.

czytaj więcej
Przepisy prawne

Zmiany w Prawie budowlanym. Sąsiad nie zablokuje decyzji o pozwoleniu na budowę

Rolnicy zamierzający rozbudować obiekty inwentarskie na swych terenach bardzo często skarżyli się na nieprzychylność sąsiadów. Zwłaszcza nowych, którzy z miasta przeprowadzali się na wieś. Agrarlex informuje, jakie zmiany wprowadza nowelizacja Prawa budowlanego. 

czytaj więcej
Przepisy prawne

Sporny dym z komina sąsiada

Pytanie: Na elewacji domu – od strony mojej działki sąsiad wykonał komin pieca, w którym opala drewnem. Dym z komina jest uciążliwy, bowiem najczęściej przenika na naszą działkę. Czy komin ten jest zgodny z prawem?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)