Zapisuję gospodarstwo: czy ciągnik przejdzie na dziecko?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Zapisuję gospodarstwo: czy ciągnik przejdzie na dziecko?

04.05.2020autor: Alicja Moroz

W zeszłym roku przekazaliśmy z żoną synowi gospodarstwo, czyli grunty rolne z zabudowaniami. Mamy zapewnioną służebność mieszkania. Dwa ciągniki i towarzyszące maszyny rolnicze nie były zapisane w akcie notarialnym. Czy pozostały one naszą własnością, czy przeszły na syna? Czy syn miał prawo sprzedać jedną z przyczep?

Z artykułu dowiesz się

  • Czy przeniesienie własności gospodarstwa rolnego obejmuje jego całość?
  • Jakie przepisy mają tu zastosowanie?
  • Co znajduje się pod pojęciem gospodarstwo rolne?

Przeniesienie własności gospodarstwa rolnego na dzieci

Kwestia, czy własność pojazdów rolniczych może być przeniesiona poprzez czynność prawną obejmującą gospodarstwo rolne, jest sporna. Przepisy nie są bowiem jednoznaczne. Zgodnie z art. 55[3] Kodeksu cywilnego, za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Pod pojęciem urządzeń mieszczą się niewątpliwie pojazdy rolnicze. Tak więc są one częścią składową gospodarstwa rolnego.

Czy przeniesienie własności gospodarstwa rolnego obejmuje jego całość?

Nie jest jednak oczywiste, czy przeniesienie własności gospodarstwa rolnego obejmuje jego całość. W odniesieniu do przedsiębiorstwa tak właśnie się dzieje. Stanowi o tym art. 55[2] k.c., w myśl którego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład tego przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Odnośnie do gospodarstwa rolnego takie rozwiązanie nie jest wprost przewidziane w Kodeksie cywilnym. Dlatego część prawników stoi na stanowisku, że gospodarstwo rolne jako całość nie jest przedmiotem prawa i w tym charakterze (jako całość) nie może być przedmiotem czynności prawnej. Przeważa jednak opinia odmienna, w myśl której do gospodarstwa rolnego ma odpowiednie zastosowanie art. 55[2] k.c. dotyczący przedsiębiorstwa.

r e k l a m a
Ponadto, jak stwierdził Sąd Okręgowy w Łomży I w wyroku z 24 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: I Ca 77/14), rzecz ruchoma wchodząca w skład gospodarstwa jest przynależnością w rozumieniu art. 51 k.c. Zgodnie zaś z art. 52 k.c., czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych.

Zapisy dotyczące składników gospodarstwa w akcie notarialnym ma ogromne znaczenie

Wszystko zatem zależy od tego, jak przedmiot darowizny określono w akcie notarialnym. Jeśli jest w nim mowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego, oznacza to, że również maszyny rolnicze (inwentarz martwy) przeszły na własność obdarowanego. Brak wyraźnego postanowienia odnośnie do maszyn, nie oznacza, że pozostały one własnością darczyńcy. Jeśli natomiast przedmiotem umowy są jedynie grunty rolne lub grunty i budynki, własność pojazdów rolniczych pozostaje przy dotychczasowym właścicielu zbywanego gruntu.

Alicja Moroz

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.fot. Pixabay
autor Alicja Moroz

Alicja Moroz

Alicja Moroz, prawnik redakcyjny w Tygodniku Poradniku Rolniczym

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Przekazanie gospodarstwa

Przekazanie gospodarstwa rolnego: jakie podatki, jakie opłaty?

Rodzice chcą przenieść na mnie gospodarstwo rolne. Chcielibyśmy uniknąć płacenia podatków, jak więc to mądrze uczynić? Co z darowizną a sprzedażą gospodarstwa? W Agrarlex pytanie od rolnika spod Wągrowca.

czytaj więcej
Przekazanie gospodarstwa

Umowa dożywocia: czy można ją rozwiązać?

Kilka lat temu zawarłam z córką umowę dożywocia. W zamian za gospodarstwo rolne, córka zobowiązała się mną opiekować. Niestety, ale po jakimś czasie stosunki między nami się popsuły do tego stopnia, że już nie mogę z nią i z jej mężem dłużej mieszkać. Czy można odwołać tą umowę dożywocia? – skarży się rolniczka z południa Wielkopolski. Oto porada w Agrarlex.

czytaj więcej
Przekazanie gospodarstwa

Koszt, dokumenty: przekazanie gospodarstwa

Za rok będę mieć wiek emerytalny, chciałbym przekazać 54 ha – gospodarstwo. Mam 3 dzieci: dwie dziewczęta, które już są mężatkami i wyprowadziły się do miasta. Syn ma wprawdzie 21 lat, ukończył szkołę rolniczą, dotychczas pracował u mnie jako domownik. Jakie formalności mamy wypełnić ja i mój syn, by skutecznie przekazać gospodarstwo? Jaki to koszt? Jakie dokumenty przygotować? Gdzie się udać? Oto porada Agrarlex - prawo bliżej rolnika.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)