Rząd przygotował nowe limity wydatków w ramach PROW
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Rząd przygotował nowe limity wydatków w ramach PROW

31.08.2021

Są nowe pieniądze na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, więc rząd przygotował nowe limity wydatków w ramach poszczególnych działań. Szykują się także przesunięcia w niektórych działaniach.

Do konsultacji społecznych przesłano projekt rozporządzenia „w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. To efekt wejścia w życie okresu przejściowego we Wspólnej Polityce Rolnej oraz przeznaczenia dodatkowych środków na rolnictwo i obszary wiejskie.  – Związane jest to z przesunięciem terminu wdrażania Planów Strategicznych WPR z lat 2021–2027 na lata 2023–2027 oraz z utworzeniem Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO) i alokowaniem środków tego instrumentu dla państw członkowskich UE – czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

Rząd planuje kontynuację wdrażania zdecydowanej większości obecnie istniejących działań PROW oraz utworzenie dwóch nowych instrumentów wsparcia. Dłuższy okres wdrażania PROW 2014–2020 wymaga zwiększenia limitów wsparcia tak, aby możliwe było ich przyznawanie i wypłata.

 

r e k l a m a

Nowe działania i limity

Jednocześnie zgodnie z wymogami UE dodatkowe środki z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO) muszą być programowane i monitorowane oddzielnie od wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z PROW. Z tego też powodu w przypadku następujących instrumentów wsparcia z udziałem środków EIO limity zostały wykazane odrębnie:

 • budowa lub modernizacja dróg lokalnych,
 • inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem
 • azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych,
 • rozwój przedsiębiorczości
 • rozwój usług rolniczych

 

Jakie będą zmiany z limitach wydatków?

W następujących działania MRiRW zaproponowało takie zmiany w limitach wydatków:

 • Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - 223 700 158 euro z (EFRROW) oraz 376 352 619 euro z EOI.

 • Współpraca - 30 645 922 euro ze środków publicznych
 • Modernizacja gospodarstw rolnych - 375 975 169 euro ze środków publicznych.
 • Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych -  47 000 000 euro ze środków EIO.
 • Scalanie gruntów - 136 727 959 euro ze środków publicznych.
 • Zarządzanie zasobami wodnymi - 215 307 245 euro ze środków publicznych.
 • Premie dla młodych rolników - 251 192 601 euro ze środków publicznych.
 • Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych - 141 590 150 euro ze środków publicznych oraz 176 990 000 euro ze środków EIO.
 • Inwestycje w działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof - 42 475 248 euro ze środków publicznych.
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw 125 726 858 euro ze środków publicznych.
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 325 318 246 euro ze środków publicznych.
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych - 65 278 956 euro ze środków publicznych.

 

Przesunięcia w ramach działań PROW

Jednocześnie w projektowanym rozporządzeniu zaproponowano zmiany nie związane bezpośrednio ze zmianami PROW 2014–2020:

1) w ramach działania „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” zaproponowano przesunięcie 67 000 000 euro środków publicznych między operacjami typu „Premie dla młodych rolników” (zmniejszenie limitu) a „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (zwiększenie limitu);

 

2) w przypadku działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” zaproponowano połączenie limitów przewidzianych w ramach 5 typów operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”, „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w jeden limit dla powyższych operacji (a więc z wyłączeniem operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”) dla dwóch ostatnich województw: lubelskiego i lubuskiego;

 

3) w przypadku operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000” oraz w ramach poddziałania dotyczącego wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój zaproponowano połączenie wyodrębnionego limitu dla województwa mazowieckiego z limitem dla pozostałych województw;

 

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

PROW

PROW: Mniej pieniędzy na modernizację gospodarstw rolnych?

Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z planami polskiego rządu ograniczone zostanie m.in. wparcie modernizacji gospodarstw rolnych a zwiększone na inwestycje w obszary Natura 2000 oraz modernizację małych gospodarstw.

czytaj więcej
PROW

Nowe zasady udzielania dotacji na Modernizację gospodarstw rolnych

Rząd chce zmian w udzielaniu dotacji z programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, co ma związek okresem przejściowym Wspólnej Polityki Rolnej. Ministerstwo rolnictwa chce zmienić kwestie terminów przyznawania dotacji oraz na nowo określić  kolejność przyznawania pomocy.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)