PROW: Mniej pieniędzy na modernizację gospodarstw rolnych?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

PROW: Mniej pieniędzy na modernizację gospodarstw rolnych?

21.02.2022

Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z planami polskiego rządu ograniczone zostanie m.in. wparcie modernizacji gospodarstw rolnych a zwiększone na inwestycje w obszary Natura 2000 oraz modernizację małych gospodarstw.

Do konsultacji społecznych zostało wysłane rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Mało czasu?

Po co takie zmiany? Otóż realizacja PROW wkroczyła w końcowy etap i należy obecnie dążyć do jak najpełniejszego wykorzystania budżetu poszczególnych instrumentów wsparcia, w tym również realizacji zasady N+3 dla każdej alokacji rocznej. W związku z powyższym MRiRW zaproponowało realokację środków finansowych w celu lepszego dopasowania budżetów poszczególnych instrumentów do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez wnioskodawców. Jednocześnie przesunięcia środków zaproponowano do instrumentów, w których możliwe jest ich wykorzystanie, a alokacje pomniejszono biorąc pod uwagę jeszcze planowane nabory i szacowane zainteresowanie wnioskodawców.

 

r e k l a m a

Mniej na modernizację gospodarstw rolnych

MRiRW proponuje zmniejszenia budżetu przeznaczonego na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” o 150 mln euro. Wynika to z mniejszego niż zakładano zainteresowania w ramach ostatniego naboru wniosków przeprowadzonego od 21.06.2021 r. do 20.09.2021 r. w obszarze A–E. W ramach tego naboru złożono o ponad 20% mniej wniosków niż w ramach naboru przeprowadzonego w 2020 r., który dotyczył operacji tylko z obszaru D. W związku z powyższym, uwzględniając przewidywane oszczędności na etapie rozpatrywania wniosków, w budżecie tego instrumentu pozostaje około 162 mln euro ogółem wolnego limitu środków.

 

Ponadto w ramach wolnego limitu środków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” planowane jest przekazanie dodatkowej kwoty 11,4 mln euro na zwiększenie alokacji instrumentów finansowych (Funduszu Gwarancji Rolnych).

 

Więcej na działania rolno-środowiskowo-klimatyczne

Proponuje się także przesunięcie środków w wysokości 40,86 mln euro na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”, środki te zostaną realokowane z działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” (które nie jest ujęte w przedmiotowym rozporządzeniu).

 

Szacunki płatności w ramach tego działania wskazują, że zmniejszenia alokacji o ok. 41 mln euro można dokonać bez uszczerbku dla beneficjentów działania. A dzięki zwiększeniu alokacji operacji typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” możliwe będzie przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków.

 

Mniej na małe gospodarstwa

W przypadku operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw" proponuje się zwiększenie budżetu ogółem o 233 mln euro. Proponowana realokacja umożliwi zabezpieczenie odpowiedniej puli środków na potrzeby naboru przeprowadzonego w 2021 r. oraz naboru planowanego na 2022 r.

 

Biorąc pod uwagę wysoki poziom odrzuconych wniosków (ponad 90%) z naboru 2020 r. oraz ograniczony zakres naboru w IV kwartale 2021 r. możliwe jest zmniejszenie alokacji operacji typu „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” o kwotę 83 mln euro.

 

Zgoda Brukseli

Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, a następnie zaakceptowanych przez Komisję Europejską 10 lutego 2022 r. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej, to jest z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

ARiMR będzie mogła umorzyć nawet 500 mln złotych rolnikom

Już wkrótce Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może uzyskać możliwość pomocy dla rolników. Chodzi o nowe zasady oddłużenia gospodarstw. ARiMR mogłaby darować część odsetek, a mowa tu obecnie aż o 500 mln złotych. Kto mógłby liczyć na umorzenie?

czytaj więcej
PROW

Rząd przygotował nowe limity wydatków w ramach PROW

Są nowe pieniądze na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, więc rząd przygotował nowe limity wydatków w ramach poszczególnych działań. Szykują się także przesunięcia w niektórych działaniach.

czytaj więcej
PROW

Nowe zasady udzielania dotacji na Modernizację gospodarstw rolnych

Rząd chce zmian w udzielaniu dotacji z programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, co ma związek okresem przejściowym Wspólnej Polityki Rolnej. Ministerstwo rolnictwa chce zmienić kwestie terminów przyznawania dotacji oraz na nowo określić  kolejność przyznawania pomocy.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)