Nowe zasady udzielania dotacji na Modernizację gospodarstw rolnych
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Nowe zasady udzielania dotacji na Modernizację gospodarstw rolnych

11.04.2021autor: wk

Rząd chce zmian w udzielaniu dotacji z programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, co ma związek okresem przejściowym Wspólnej Polityki Rolnej. Ministerstwo rolnictwa chce zmienić kwestie terminów przyznawania dotacji oraz na nowo określić  kolejność przyznawania pomocy.

Okres przejściowy WPR oznacza dłuższy czas na uzyskanie dotacji na modernizację gospodarstw rolnych

Minister rolnictwa przesłał 8 kwietnia 2021 roku do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczącego warunków i trybu przyznawania dotacji z „Modernizacja gospodarstw rolnych” z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Nowe przepisy mają na celu dostosowanie warunków przyznawania pomocy finansowej w sytuacji wydłużenia okresu realizacji PROW 2014–2020 o 2 lata oraz wprowadzenie zmiany dotyczącej ustalania jednej listy kolejności przysługiwania pomocy. 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, rozliczenie PROW 2014–2020 powinno nastąpić do końca 2023 r., zgodnie z zasadą n+3. Mając jednak na uwadze przepisy UE w zakresie wydłużenia okresu realizacji Programu o 2 lata resort rolnictwa chce, aby zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową będzie możliwe do 30 czerwca 2025 r. 
r e k l a m a

Kto pierwszy w kolejce po pomoc?

Kolejna zmiana proponowana w rozporządzeniu ma na celu ustalenie kolejności przyznawania pomocy.
Rząd zaproponował, aby w pierwszej kolejności pomoc przysługiwała na operacje w obszarze rozwój produkcji prosiąt ze względu na fakt stale diagnozowanego problemu z brakiem dostępu na polskim rynku do dużych, wyrównanych i wysokojakościowych partii prosiąt. Produkcja ta charakteryzuje się dużymi wymaganiami co do dostosowania budynków oraz jest jednym z najtrudniejszych rodzajów produkcji rolnej. Jednocześnie MRiRW przyznało, że dotychczasowe efekty wsparcia są niewystarczające. Do końca zeszłego roku zawarto jedynie 243 umowy w ramach tego obszaru, w tym zrealizowano 158 operacji. 

W następnej kolejności proponuje się wsparcie rozwoju produkcji bydła mięsnego. Tu również powodem jest niewystarczające dotychczasowe efekty wsparcia. Do 31.12.2020 r. zawarto 533 umowy w ramach tego obszaru, w tym zrealizowano 301 operacji). Jest to również ważne dla dotychczasowych producentów trzody chlewnej, którzy na skutek obecności w Polsce ASF poszukują nowych kierunków produkcji. Produkcja bydła mięsnego stanowi taką alternatywę a jej rozwój powinien przełożyć się na wzrost spożycia mięsa wołowego w kraju. 
Trzecie w kolejności będą dotacje na rozwój produkcji mleka krowiego, ponieważ – jak tłumaczy rząd – mamy do czynienia z efektami wdrażania na oczekiwanym  poziomie, dlatego proponuje się, aby obszar ten został wsparty jako ostatni z trzech obszarów wyodrębnionych i ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą. 

Dotacje na zakup maszyn rolniczych będą przyznawane na końcu

Obszar d czyli „racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu” ma bardzo szeroki zakres i mogą być w tym przypadku realizowane różnorodne operacje. Ukierunkowanie pomocy w tym przypadku jest bardzo szerokie, kluczowym aspektem jest wykazanie przez wnioskodawcę, że proponowana operacja wpłynie na poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej o 10% dzięki poprawie ogólnych wyników gospodarstwa. Ze względu na tak duży zbiór potencjalnych beneficjentów i mniej precyzyjne ukierunkowanie pomocy, operacje realizowane w ramach tego obszaru powinny być wsparte po zapewnieniu finansowania dla operacji realizowanych w obszarach (rozwój produkcji prosiąt, rozwoju produkcji bydła mięsnego, rozwój produkcji mleka krowiego), które charakteryzuje bardzo precyzyjne ukierunkowanie wsparcia. 

Połączone limity Mazowsza i innych reginów

Jednocześnie ze względu na końcowy etap realizacji PROW 2014–2020, w celu jak najpełniejszego wykorzystania budżetu poszczególnych instrumentów wsparcia (w tym „Modernizacji gospodarstw rolnych”) i w konsekwencji PROW 2014–2020, planowane jest wprowadzenie rozwiązania polegającego na połączeniu limitów środków dla województwa mazowieckiego i pozostałych województw począwszy od naborów, które odbędą się w 2021 roku.
Do tej pory z programu „Modernizacji gospodarstw rolnych” skorzystało nieco ponad 30 tys. rolników. Budżet na realizację tego działania wynosi ponad 2 mld euro. Budżet ten zostanie zwiększony o alokacje przewidziane dla Polski na lata 2021 i 2022. 
wk

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Ziemia

Ziemia rolnicza drożeje. Ile trzeba zapłacić za 1 ha?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała średnie ceny gruntów rolnych na podstawie danych GUS. Informacje te są ważne m.in. przy uzyskiwaniu przez rolników kredytów. Jakie są ceny ziemi rolnej w poszczególnych województwach?

czytaj więcej

Zasiłek opiekuńczy na dziecko w KRUS wydłużony do 23 maja

Komu i do kiedy przysługuje świadczenie z KRUS z tytułu opieki nad dzieckiem rolnika z powodu zamknięcia szkół w związku z COVID-19?

czytaj więcej

Produkcja mięsa in vitro 7,5-krotnie droższa niż mięsa konwencjonalnego

Holendrzy dowiedli, iż koszty produkcji mięsa z hodowli komórkowych są nadal wielokrotnie wyższe niż koszty produkcji tradycyjnych produktów mięsnych.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)