Dzierżawa obwodu łowieckiego: Izdebski przeciwny rozdawnictwu
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Dzierżawa obwodu łowieckiego: Izdebski przeciwny rozdawnictwu

04.02.2021autor: dr Piotr Łuczak

Od kwietnia br. zmieni się mapa rozdziału obwodów łowieckich poszczególnym kołom. To z jednej strony szansa na wykluczenie przez rolników kół, z którymi są w konflikcie. Z drugiej strony ustawowo przewidziane zmiany w zakresie dzierżawy są reliktem komunistycznym — uważa rolniczy OPZZ.

Sławomir Izdebski, szef Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych pojawił się wczoraj pod kancelarią premiera RP z petycją zatrzymania trwającego procesu przyznawania dzierżawy obwodów łowieckich.
Jak pisaliśmy już w Agrarlex, obecnie trwa przygotowywanie nowych uchwał podziałowych przez sejmiki województw. Stan przejściowy obwodu może trwać do końca marca 2021 r.
Potem wszystkie koła przystąpią na nowych warunkach do swoistego przetargu na nowe dzierżawy, bez prawa pierwszeństwa dla dzierżawców dotychczasowych, bo taki zapis wykreślono z Prawa łowieckiego w 2018 r. 
To naszym zdaniem będzie okazja do weryfikacji kół łowieckich, także pod kątem współpracy z rolnikami.


Zatrzymać rozdawnictwo obwodów

Rolnicze OPZZ uważa jednak, że należy zatrzymać rozdawnictwo obwodów łowieckich.
– Po raz kolejny chcą rozdać obwody łowieckie, nasze lasy, pola i łąki za darmo. Nie ma nigdzie czegoś takiego w Europie. To są nieruchomości rolników. Jakim prawem państwo rozdaje pewnej grupie społecznej, która nawet podatków w Polsce nie płaci, obwody łowieckie za darmo? Należy zatrzymać to rozdawnictwo – mówił Sławomir  Izdebski.

On i reprezentanci rolników złożył wniosek do premiera RP o natychmiastowe wstrzymanie komunistycznego systemu rozdawania za darmo obwodów łowieckich.


Czy będzie Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej?

Izdebski proponuje powołanie Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej, która miałaby przejąć prowadzenie spraw łowiectwa i kompetencje Polskiego Związku Łowieckiego. Agencja zajęłaby się prowadzeniem przetargów na dzierżawę obwodów łowieckich. Wyłoniony w kontrolowanym przez taką agencję dzierżawca, prowadzić miałby gospodarkę łowiecką na podległym terenie, w tym także likwidację szkód wyrządzanych przez zwierzynę, walkę z ASF, utrzymywanie stanu zwierzyny – w tym dzika.
Opr. pł na podst wk
autor dr Piotr Łuczak

dr Piotr Łuczak

<span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: small;" size="2" face="Calibri,sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><span id="OLK_SRC_BODY_SECTION"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: small;" size="2"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: PT Sans, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="background-color: #efefef;">Były red. nacz. magazynu Profi, Tygodnika Rolniczego i portalu agrarlex.pl, były zastępca red. nacz. top agrar Polska, ekonomista, specjalista w zakresie ekonomiki rolnictwa</span></span></span></span></span></span></span>

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Od kiedy będzie obowiązywać nowy podział obwodów łowieckich?

Do końca marca br. sejmiki wojewódzkie miały czas na podjęcie uchwał dotyczących ustanowienia nowych obwodów łowieckich. Nie wszystkie jednak wywiązały się z tego zadania, tłumacząc się głównie trudnościami spowodowanymi pandemią. Urzędy marszałkowskie województw małopolskiego i mazowieckiego zwróciły się więc do ministra klimatu o przedłużenie terminu.

czytaj więcej
Obwód łowiecki

Zgłaszanie padłych dzików przez system informatyczny

Myśliwi chcą zgłaszać padłe dziki przez system informatyczny, ale pod warunkiem, że uwolni ich to od obowiązku wypełniania papierowej dokumentacji w punkcie skupu. Polski Związek Łowiecki przypomina także myśliwym, że taki obowiązek jeszcze nie obowiązuje, gdyż jest dopiero planowany.

czytaj więcej
Obwód łowiecki

Wyłączenia obszarów z obwodów łowieckich: skutki

W kraju jest ponad 100 przypadków wyłączenia określonych terenów z obwodów łowieckich. Właściciele pól nie chcieli bowiem, by po ich własności buszowali myśliwi z lokalnych kół łowieckich. Większość jednak terenów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich jest wyłączona ustawowo – podaje Agrarlex.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)