Zgłaszanie padłych dzików przez system informatyczny
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Zgłaszanie padłych dzików przez system informatyczny

19.01.2022

Myśliwi chcą zgłaszać padłe dziki przez system informatyczny, ale pod warunkiem, że uwolni ich to od obowiązku wypełniania papierowej dokumentacji w punkcie skupu. Polski Związek Łowiecki przypomina także myśliwym, że taki obowiązek jeszcze nie obowiązuje, gdyż jest dopiero planowany.

W rządzie trwają konsultacje w sprawie projektu rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium kraju „Programu monitorowania zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i mający na celu poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

 

Obowiązek zgłaszania

Jednym z jego punktów jest obowiązek zgłaszanie padłych lub odstrzelonych dzików za pośrednictwem systemów informatycznych.  - Każdy znaleziony padły lub odstrzelony, w tym sanitarnie, dzik powinien zostać zgłoszony przez myśliwego, pracownika parku narodowego lub Służb Leśnych do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do tego celu – czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

Takie zgłoszenie, powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

 • datę znalezienia padłego zwierzęcia lub odstrzału zwierzęcia,
 • obszar geograficzny, gdzie znaleziono martwe lub odstrzelone zwierzę,
 • czy zwierzę zostało znalezione padłe czy zostało odstrzelone,
 • wiek i płeć zwierzęcia,
 • w przypadku odstrzału zwierzęcia – typ odstrzału (sanitarny, redukcyjny, inny) oraz informację na temat występowania objawów choroby przed odstrzałem,
 • w przypadku znalezienia martwego zwierzęcia - informację na temat stanu znalezionej tuszy.

 

Powiatowy lekarz weterynarii weryfikuje poprawność przekazywanych zgłoszeń. Jednocześnie w przypadku nie zgłoszenia znalezienia padłego lub odstrzelonego dzika do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do tego celu, kwota przysługująca za znalezienie padłego dzika lub odstrzelonego dzika, przewidziana w obowiązujących przepisach prawa, ulega zmniejszeniu o 20%.

 

r e k l a m a

Zgłaszanie przez system - tak, wypełnianie dokumentacji - nie

W trakcie trwania uzgodnień międzyresortowych projektu, minister klimatu i środowiska zgłosił do niego uwagi. I tak w zakresie planowanego nałożenia na myśliwych dokonujących odstrzałów dzików, w tym również odstrzałów sanitarnych, obowiązku zgłaszania tego faktu za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego, iż przychyla się do tej propozycji z zastrzeżeniem, że dokonanie zgłoszenia w systemie informatycznym zastąpi ciążący na myśliwych.

 

- Jednocześnie informujemy, że projekt w dalszym ciągu jest procedowany, w związku z czym nie ma obowiązku stosowania aplikacji ZIPOD przez myśliwych – czytamy w komunikacie Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Jaka jest populacja dzików?

Zgodnie z danymi Polskiego Związku Łowieckiego oraz Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w roku łowieckim 2020/2021 szacunkowa liczebność populacji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosiła około 66 tys. sztuk. A tak to wygląda w poszczególnych województwach:

 • dolnośląskie: 11 532
 • kujawsko-pomorskie: 2 807
 • lubelskie: 1 061
 • lubuskie: 4 822
 • łódzkie: 2 348
 • małopolskie: 1 953
 • mazowieckie: 3 822
 • opolskie: 2 405
 • podkarpackie: 2 320
 • podlaskie: 1 340
 • pomorskie: 5 922
 • śląskie: 2 462
 • świętokrzyskie: 1 991
 • warmińsko-mazurskie: 2 766
 • wielkopolskie: 7 718
 • zachodniopomorskie: 10 928

 

Z kolei liczba dzików pozyskanych w sezonie łowieckim 2019/2020 w poszczególnych województwach wygląda następująco:

 • dolnośląskie: 41 220
 • kujawsko-pomorskie: 20 784
 • lubelskie: 12 646
 • luskie: 26 992
 • łódzkie: 15 906
 • małopolskie: 13 265
 • mazowieckie: 21 687
 • opolskie: 15 881
 • podkarpackie: 16 926
 • pdlaskie: 7 131
 • pomorskie: 24 890
 • śląskie: 14 625
 • świętokrzyskie: 7 910
 • warmińsko-mazurskie: 22 584
 • wielkopolskie: 45 552
 • zachodniopomorskie: 59 897

 

W sumie zdaniem Polskiego Związku Łowieckiego odstrzelono 367 896 dzików.

 

WK

 

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Obwód łowiecki

Dzierżawa obwodu łowieckiego: Izdebski przeciwny rozdawnictwu

Od kwietnia br. zmieni się mapa rozdziału obwodów łowieckich poszczególnym kołom. To z jednej strony szansa na wykluczenie przez rolników kół, z którymi są w konflikcie. Z drugiej strony ustawowo przewidziane zmiany w zakresie dzierżawy są reliktem komunistycznym — uważa rolniczy OPZZ.

czytaj więcej
Obwód łowiecki

Wyłączenia obszarów z obwodów łowieckich: skutki

W kraju jest ponad 100 przypadków wyłączenia określonych terenów z obwodów łowieckich. Właściciele pól nie chcieli bowiem, by po ich własności buszowali myśliwi z lokalnych kół łowieckich. Większość jednak terenów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich jest wyłączona ustawowo – podaje Agrarlex.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)