Handel w niedzielę dla rolników. I to bez opłat targowych
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Handel w niedzielę dla rolników. I to bez opłat targowych

09.09.2021

Umożliwienie rolnikom sprzedaż bezpośrednią w miastach w weekend oraz zwolnienie ich z opłat targowych - Jarosław Sachajko złożył w Sejmie projekt ustawy, która wyłącza także rolników z zakazu handlu w niedzielę.

W Sejmie została złożona ustawa „o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników”. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniony został poseł Jarosław Sachajko. - Celem inicjatywy jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin soboty i niedzieli jako dnia sprzedaży bezpośredniej. Gmina udostępniałby w sobotę i niedzielę miejsca dla rolników, którzy chcą sprzedawać swoje produkty – czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

Dlatego ustawa do prowadzenia w soboty i w niedziele handlu i wykonywania czynności związanych z handlem przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach, nie będzie stosować się przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni.

 

r e k l a m a

Te rozwiązania mają zwiększyć dochód gospodarstw

Zaproponowane rozwiązania mają przyczynić się do:

  • zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych,
  • upowszechniania produktów lokalnych,
  • skracania i dywersyfikacji kanałów dystrybucji
  • tworzenia miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych.

Zdaniem autorów ustawy stworzenie na weekend miejsc sprzedaży dla rolników produktów rolnych i spożywczych przyczyni się również do pogłębiania powiązań producentów z konsumentami (oferowanie produktów znanego pochodzenia, w odpowiednich ilościach, często po niższych cenach).

 

Sobota i niedziele to idealne dni dla rolników

Jarosław Sachajko wraz z wnioskodawcami podkreśla, że sprzedaż produktów lokalnych w weekend na wyznaczonych miejscach w miastach jest dobrym rozwiązaniem dla producentów rolnych i konsumentów. Sobota, a w szczególności niedziela, dla wielu rolników, z uwagi na charakter pracy w rolnictwie, jest często jedynym dniem w ciągu tygodnia, w którym mogą oni promować i sprzedawać swoje produkty. Natomiast mieszkańcy miast w weekend będą mogli w dzień wolny od pracy zapoznać się z ofertą tradycyjnych, zdrowych, dobrej jakości, polskich produktów.

 

Konsumenci są zainteresowani kupnem bezpośrednio od rolnika

Ponadto polscy konsumenci coraz częściej są zainteresowani możliwością zakupu świeżej żywności, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników, a zapewnione są bliskie relacje producentów i konsumentów. Zatem skupienie handlu w sobotę i niedzielę, w jednym wyznaczonym w tym celu miejscu, na dogodnych dla rolników warunkach, leży w interesie nie tylko rolników, ale ma także wymiar społeczny i zdrowotny. Takie wyznaczone miejsce do sprzedaży polskich produktów rolnych i spożywczych będzie istotnym elementem rozwoju lokalnego i regionalnego.

 

Propozycja zwolnienia z opłat targowych

Aby obniżyć rolnikom i ich domownikom koszty związane z opłatami targowiskowymi w art. 6 projektu ustawy zwalania się ich z opłaty targowej, gdy prowadzą handel w sobotę i niedzielę w miejscach wyznaczonych do tego celu przez radę gmin.

 

- Zwolnieniem z opłaty targowiskowej objęci są wszyscy rolnicy i ich domownicy, którzy będą prowadzić handel na zasadach określonych w projektowanej ustawie. Takie rozwiązanie będzie miało pozytywny wpływ na dochody rolników - producentów produktów rolnych i spożywczych, jak również będzie miało znaczenie dla samych gmin. Zdarzają się przypadki, że koszty inkasowania opłat targowych, przewyższają niekiedy kwoty uzyskiwane z pobranych opłat – podsumowują w uzasadnieniu autorzy projektu.

 

WK

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Niedziele handlowe w 2022 roku dla rolników. Co i gdzie sprzeda gospodarz?

Z Sejmu wyszła ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników. Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku.

czytaj więcej
Kupno/sprzedaż

Czy poszkodowani w wyniku upadłości ROTR Rypin otrzymają pomoc?

Wszystko wskazuje, że taka możliwość będzie jeszcze w tym roku. Rząd przygotowuje właśnie nowe przepisy, które zakładają rozszerzenie obecnego programu odzyskania należności za mleko sprzedane do bankrutujących spółdzielni.

czytaj więcej
Kupno/sprzedaż

Efekt Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Czy produkty mleczarskie podrożeją?

Grożą nam podwyżki cen produktów mleczarskich w sklepach, a co za tym idzie spadek ich sprzedaży. To z kolei uderzy w dochody mleczarni i rolników ostrzegają producenci i przetwórcy mleka. Wszystko za sprawą nowych przepisów o obowiązkowym recyklingu opakowań.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)