Te ułatwienia w RHD będą ważne dla rolnika!
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Te ułatwienia w RHD będą ważne dla rolnika!

26.07.2021

Będą znaczące ułatwienia w rolniczym handlu detalicznym? Ministerstwo rolnictwa proponuje zwiększenie obszaru, na którym może być wprowadzana na rynek żywność wyprodukowana przez rolników w ramach RHD oraz ułatwienia podatkowe.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego został właśnie wpisany na listę prac legislacyjnych i programowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy wynikają z założeń przyjętych w dokumencie rządowym "Polski Ład", w którym zawarto m. in. inicjatywę "Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD)".

Co dokładnie zmieni się w RHD?

W projekcie ustawy proponuje się przede wszystkim:

  • zwiększenie obszaru, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki - do terytorium całego kraju (obecnie obszar ten, obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem). Jednocześnie sprzedaż konsumentom finalnym w ramach RHD, tak jak dotychczas, będzie mogła odbywać się na terytorium całego kraju, w tym w formie wysyłkowej.

- Rozwiązanie to ma na celu rozszerzenie rynku zbytu dla wyprodukowanej przez rolników żywności, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnych zasad prawa żywnościowego i spełnieniu wymogów z zakresu bezpieczeństwa żywności  - zapewnia resort rolnictwa w uzasadnieniu.

  • zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

– Takie rozwiązanie powinno ułatwić prowadzenie działalności rolnikom, poprzez obniżenie obciążeń administracyjnych związanych z koniecznością dokumentowania tej ilości, a ponadto ma na celu lepsze wykorzystanie przez rolników możliwości wprowadzanych projektowaną ustawą w zakresie zwolnień podatkowych – przekonuje resort rolnictwa.

  • dodatkowe zwolnienia producentów z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. podwyższenie z 40 000 zł do 100 000. zł kwoty przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów zwolnionej z podatku dochodowego.

– Przyjęcie takiego rozwiązania ograniczy liczbę osób zobowiązanych do składania pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, a z drugiej strony umożliwi pozyskiwanie wyższych dochodów przez producentów rolnych pozyskujących przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych – przekonuje resort rolnictwa.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2021 r.

r e k l a m a


Jak działa Rolniczy Handel detaliczny?

Rolniczy handel detaliczny jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017 r. i „dedykowaną” rolnikom. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

W ramach takiego handlu możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym (na terytorium całego kraju), a także lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanego na ograniczonym obszarze kraju. Obecnie obszar ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem.

Z ostatnich danych wynika, że obecnie na rynku jest 12 786 podmiotów działających w ramach RHD.

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Rolnicy będą mogli sprzedać żywność do 100 tys. złotych bez podatku

Rząd szykuje zmiany w sprzedaży produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Procedowane są aktualnie dwa projekty aktów prawnych w tej sprawie. Ustawa dotyczy ułatwień przy prowadzeniu RHD, a rozporządzenie maksymalnej ilości żywności, jaką rolnicy mogą sprzedawać w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny.

czytaj więcej

Ile hodowca zapłaci za otrzymanie świadectwa zdrowia świń?

Robert Telus, przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa, zapowiada, że zostaną wprowadzone zmiany w rozporządzeniu o opłatach za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. Chodzi o opłaty za wydanie świadectwa zdrowia dla trzody chlewnej.  Co ma się zmienić? Ile będzie kosztować?  

czytaj więcej

Nie będzie podatku od sprzedaży środków ochrony roślin!

Nie będzie dodatkowej opłaty od sprzedaży środków ochrony roślin. Ministerstwo rolnictwa wycofało się z propozycji, która pojawiła się przy okazji prac nad ustawą o rolnictwie ekologicznym. Protestowały związki branżowe, które tłumaczyły, że koszty i tak zostaną przerzucone na rolników.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)