Te ułatwienia w RHD będą ważne dla rolnika!
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Te ułatwienia w RHD będą ważne dla rolnika!

26.07.2021

Będą znaczące ułatwienia w rolniczym handlu detalicznym? Ministerstwo rolnictwa proponuje zwiększenie obszaru, na którym może być wprowadzana na rynek żywność wyprodukowana przez rolników w ramach RHD oraz ułatwienia podatkowe.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego został właśnie wpisany na listę prac legislacyjnych i programowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy wynikają z założeń przyjętych w dokumencie rządowym "Polski Ład", w którym zawarto m. in. inicjatywę "Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD)".

Co dokładnie zmieni się w RHD?

W projekcie ustawy proponuje się przede wszystkim:

  • zwiększenie obszaru, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki - do terytorium całego kraju (obecnie obszar ten, obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem). Jednocześnie sprzedaż konsumentom finalnym w ramach RHD, tak jak dotychczas, będzie mogła odbywać się na terytorium całego kraju, w tym w formie wysyłkowej.

- Rozwiązanie to ma na celu rozszerzenie rynku zbytu dla wyprodukowanej przez rolników żywności, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnych zasad prawa żywnościowego i spełnieniu wymogów z zakresu bezpieczeństwa żywności  - zapewnia resort rolnictwa w uzasadnieniu.

r e k l a m a
  • zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

– Takie rozwiązanie powinno ułatwić prowadzenie działalności rolnikom, poprzez obniżenie obciążeń administracyjnych związanych z koniecznością dokumentowania tej ilości, a ponadto ma na celu lepsze wykorzystanie przez rolników możliwości wprowadzanych projektowaną ustawą w zakresie zwolnień podatkowych – przekonuje resort rolnictwa.

  • dodatkowe zwolnienia producentów z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. podwyższenie z 40 000 zł do 100 000. zł kwoty przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów zwolnionej z podatku dochodowego.

– Przyjęcie takiego rozwiązania ograniczy liczbę osób zobowiązanych do składania pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, a z drugiej strony umożliwi pozyskiwanie wyższych dochodów przez producentów rolnych pozyskujących przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych – przekonuje resort rolnictwa.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2021 r.


Jak działa Rolniczy Handel detaliczny?

Rolniczy handel detaliczny jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017 r. i „dedykowaną” rolnikom. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

W ramach takiego handlu możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym (na terytorium całego kraju), a także lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanego na ograniczonym obszarze kraju. Obecnie obszar ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem.

Z ostatnich danych wynika, że obecnie na rynku jest 12 786 podmiotów działających w ramach RHD.

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Rolnicy będą mogli sprzedać żywność do 100 tys. złotych bez podatku

Rząd szykuje zmiany w sprzedaży produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Procedowane są aktualnie dwa projekty aktów prawnych w tej sprawie. Ustawa dotyczy ułatwień przy prowadzeniu RHD, a rozporządzenie maksymalnej ilości żywności, jaką rolnicy mogą sprzedawać w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny.

czytaj więcej
Sprzedaż płodów rolnych

Ustawa rozszerzająca działalność RHD przegłosowana jednomyślnie!

Za przyjęciem ustawy rozszerzającej działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego zagłosował cały Sejm. Ale wcześniej na żądanie Komisji Europejskiej musiał wprowadzić znaczącą dla rolników zmianę.

czytaj więcej
Kupno/sprzedaż

Handel w niedzielę dla rolników. I to bez opłat targowych

Umożliwienie rolnikom sprzedaż bezpośrednią w miastach w weekend oraz zwolnienie ich z opłat targowych - Jarosław Sachajko złożył w Sejmie projekt ustawy, która wyłącza także rolników z zakazu handlu w niedzielę.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.