Podział działki rolnej pod fotowoltaikę
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Podział działki rolnej pod fotowoltaikę

23.04.2020autor: Alicja Moroz

Chciałbym wydzielić ze swojej nieruchomości rolnej mniejszą działkę o powierzchni około 2 ha, żeby wydzierżawić ją pod budowę farmy fotowoltaicznej. Jak mam to zrobić? Czy potrzebuję do tego decyzji wójta? Kolega, który dzielił swoje grunty na działki budowlane, musiał taką decyzję uzyskać.

Z artykułu dowiesz się

  • Kto zatwierdza podział działki rolnej?
  • Czy zgoda samorządu zawsze jest konieczna?
  • Czym są nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne?

Kto zatwierdza podział działki rolnej?

Prawdopodobnie w Pana przypadku uzyskanie tej decyzji nie będzie konieczne. Zgodnie z art. 96 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział.

Zgoda samorządu nie zawsze jest konieczna. W jakich przypadkach się obędzie bez niej?

Jednak zgodnie z art. 92 wymienionej ustawy, jej przepisów nie stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.

Czym są nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne?

Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione. Są nimi także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pojęcie użytków rolnych ma charakter formalny – grunt jest użytkiem rolnym, gdy figuruje jako taki w ewidencji gruntów, niezależnie od tego, jak faktycznie jest wykorzystywany.

Podział takich nieruchomości dokonywany jest na podstawie przepisów ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Następuje on poprzez sporządzenie przez geodetę operatu podziałowego, który po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we właściwym terytorialnie ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej stanowi podstawę wykazania nowo określonych granic działek ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków.

Alicja Moroz

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.

fot. Pixabay
autor Alicja Moroz

Alicja Moroz

Alicja Moroz, prawnik redakcyjny w Tygodniku Poradniku Rolniczym

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

ARiMR

Wsparcie na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny: wnioski do 24 grudnia br.

Jeszcze do 24 grudnia 2020 r. można składać do ARiMR wnioski o przyznane pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

czytaj więcej
Fotowoltaika

Fotowotaika lub wiatraki na gruncie: analizuj umowę dzierżawy

Agrarlex ostrzega: umowy firm budujących elektrownie wiatrowe czy słoneczne na gruntach rolnych są z reguły bardzo dobrze przygotowane. Pilnują interesów inwestora, nie rolnika.

czytaj więcej
Fotowoltaika

Program Mój Prąd 2021 na nowych zasadach. Kiedy nabór?

NFOŚiGW zapowiada nowy nabór wniosków w programie Mój Prąd 2021. W nowej odsłonie Programu prosumenci będą mogli uzyskać dotacje na panele fotowoltaiczne, ale także na dodatkowe komponenty, które pozwolą konsumować więcej wytworzonej energii.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)