Podział działki rolnej pod fotowoltaikę
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Podział działki rolnej pod fotowoltaikę

23.04.2020autor: Alicja Moroz

Chciałbym wydzielić ze swojej nieruchomości rolnej mniejszą działkę o powierzchni około 2 ha, żeby wydzierżawić ją pod budowę farmy fotowoltaicznej. Jak mam to zrobić? Czy potrzebuję do tego decyzji wójta? Kolega, który dzielił swoje grunty na działki budowlane, musiał taką decyzję uzyskać.

Z artykułu dowiesz się

  • Kto zatwierdza podział działki rolnej?
  • Czy zgoda samorządu zawsze jest konieczna?
  • Czym są nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne?

Kto zatwierdza podział działki rolnej?

Prawdopodobnie w Pana przypadku uzyskanie tej decyzji nie będzie konieczne. Zgodnie z art. 96 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział.

Zgoda samorządu nie zawsze jest konieczna. W jakich przypadkach się obędzie bez niej?

Jednak zgodnie z art. 92 wymienionej ustawy, jej przepisów nie stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.

Czym są nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne?

Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione. Są nimi także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pojęcie użytków rolnych ma charakter formalny – grunt jest użytkiem rolnym, gdy figuruje jako taki w ewidencji gruntów, niezależnie od tego, jak faktycznie jest wykorzystywany.

Podział takich nieruchomości dokonywany jest na podstawie przepisów ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Następuje on poprzez sporządzenie przez geodetę operatu podziałowego, który po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we właściwym terytorialnie ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej stanowi podstawę wykazania nowo określonych granic działek ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków.

Alicja Moroz

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.

fot. Pixabay
autor Alicja Moroz

Alicja Moroz

Alicja Moroz, prawnik redakcyjny w Tygodniku Poradniku Rolniczym

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

ARiMR

Wsparcie na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny: wnioski do 24 grudnia br.

Jeszcze do 24 grudnia 2020 r. można składać do ARiMR wnioski o przyznane pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

czytaj więcej
Podrzucone śmieci

Kary za podrzucanie śmieci na pole i do lasu

Niejeden rolnik czy właściciel lasu natknął się  na swojej ziemi na podrzucone, mniejsze czy większe góry śmieci. Agrarlex radzi, jak można temu przeciwdziałać.

czytaj więcej
Przepisy prawne

Pożyczka w gospodarstwie? Spisz umowę!

Pytanie Czytelnika: Moi dziadkowie chcą pożyczyć mi 150 tys. zł na kupno ziemi, abym mógł założyć moje własne gospodarstwo. Powiedzieli, że sam mam rozpoznać sprawę zabezpieczenia tej pożyczki. Czy mam ją przyjąć za pokwitowaniem? Czy muszę zapłacić podatek? – pyta młody rolnik spod Lublina. 

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.