Inflacja na rekordowym poziomie i jeszcze będzie rosła!
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Inflacja na rekordowym poziomie i jeszcze będzie rosła!

15.10.2021autor: Aleksandra Galus

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w Polsce zwiększyła się we wrześniu do 5,9% wobec 5,5% w sierpniu, kształtując się powyżej wstępnego szacunku GUS (5,8%) oraz wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (5,5%). Tym samym inflacja kształtuje się na najwyższym poziomie od czerwca 2001 r. i od 6 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

Inflacja rośnie we wszystkich głównych kategoriach

W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała wyższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (4,4% r/r we wrześniu wobec 3,9% w sierpniu), co wynikało przede wszystkim ze wzrostu dynamiki cen owoców i warzyw (efekt na ogół niesprzyjających warunków agrometeorologicznych w tym roku).

Do wzrostu inflacji przyczyniła się również wyższa dynamika cen nośników energii (7,3% r/r we wrześniu wobec 6,6% w sierpniu), będąca skutkiem wyższych cen gazu, energii cieplnej oraz opału. Jedną z przyczyn wzrostu inflacji była również wyższa dynamika cen paliw (28,6% r/r we wrześniu wobec 28,0% w sierpniu), będąca konsekwencją wzrostu światowych cen ropy naftowej.

W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała również wyższa inflacja bazowa, która zwiększyła się we wrześniu do 4,3% r/r wobec 3,9% w sierpniu. Jej wzrost miał szeroki zakres i został odnotowany w kategoriach:

r e k l a m a
  • „łączność” (efekt podwyżek cen usług telekomunikacyjnych), „inne wydatki na towary i usługi” (głównie ze względu na wyższe ceny artykułów do higieny osobistej i kosmetyków), „wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego” (m.in. ze względu na wyższe ceny mebli, artykułów dekoracyjnych, sprzętu oświetleniowego oraz urządzeń gospodarstwa domowego),
  • „transport, z wyłączeniem paliw” (m.in. ze względu na wyższe ceny samochodów osobowych i usług transportowych),
  • „restauracje i hotele”,
  • „odzież i obuwie” (skutek wzrostu cen odzieży),
  • napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe” (efekt wyższych cen napojów alkoholowych)
  • „zdrowie” (m.in. ze względu na rosnące ceny wyrobów farmaceutycznych).


Dalszy wzrost inflacji bazowej ze względu na bariery podażowe

Warto odnotować, że inflacja bazowa rośnie mimo silnych efektów wysokiej bazy związanych z falą podwyżek covidowych w pierwszej fazie pandemii. Podobnie jak w poprzednich miesiącach struktura danych o inflacji bazowej wskazuje, że częściowo wynika to z realizacji odłożonego popytu w zamrożonych w poprzednich miesiącach sektorach gospodarki, którego kumulacja ma proinflacyjny charakter.

Wsparcie dla takiej oceny stanowi utrzymujący się wzrost inflacji w kategorii „restauracje i hotele”. Warto jednak zauważyć, że do przyczyn wzrostu cen dołącza również efekt barier podażowych, który ze względu na mniejszą dostępność niektórych towarów podbija dynamikę cen m.in. w takich kategoriach jak „urządzenia gospodarstwa domowego”, „meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy”, „sprzęt wizualny, fotograficzny i informatyczny” czy też „samochody osobowe”.

Inflacja zbliży się do 7%

Niestety, w najbliższym czasie nie ma co liczyć na to, że inflacja wyhamuje. Kolejne miesiące przyniosą dalszy wzrost inflacji, która na przełomie lat 2021 i 2022 zbliży się do 7%, a średniorocznie wyniesie 4,8% w 2021 r. i 4,9% w 2022 r.

W najbliższych miesiącach w kierunku przyspieszenia wzrostu cen będą oddziaływać wyższe dynamiki cen w kategoriach „żywność i napoje bezalkoholowe”, „nośniki energii”, „paliwa” oraz wyższa inflacja bazowa.

Dostrzegane jest jednak ryzyko w górę dla naszej ścieżki inflacji w 2022 r. ze względu na najnowsze plany rządu dotyczące podniesienia akcyzy na alkohol i papierosy w 2022 r., które nie są uwzględnione w naszej prognozie.

Dzisiejsze dane o inflacji są najprawdopodobniej lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.Oprac. Ag, Źródło: MakroPlus
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Finanse

Szykują się dodatkowe pieniądze na rolnictwo. Dla kogo będą?

120 mln zł dodatkowych pieniędzy na rolnictwo przeznaczył Sejm z rezerw celowych budżetu państwa. Posłowie zgodzili się także na zmiany w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co umożliwi m.in. wypłatę 30 mln zł dla rolników z upadłej spółdzielni Bielmlek.  

czytaj więcej
Finanse

Uzupełniająca płatność obszarowa powraca

Rząd przywraca uzupełniającą płatność obszarową. Na lata 2022-2023 przeznaczy na ten cel 400 mln zł, które mają zmniejszyć różnice w średnim wsparciu bezpośrednim w Polsce i w Unii Europejskiej.

czytaj więcej
Finanse

37,4 mld euro na rolnictwo i rozwój wsi w latach 2023-2027

37,4 mld euro zostanie przeznczone na rolnictwo i rozwój wsi w latach 2023-2027. Ministerstwo rolnictwa zapowiada także kontynuację większości programów pomocowych z budżetu krajowego w przyszłym roku.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.