Absurd z KRUS: rolnik z koronawirusem podwójnie poszkodowany
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Absurd z KRUS: rolnik z koronawirusem podwójnie poszkodowany

04.02.2021autor: adw. Łukasz Opaliński

Ledwie 15 zł dziennie i tylko przez 10 dni – na tyle z zasiłku  mogą liczyć rolnicy zarażeni koronawirusem. Tymczasem osoby zdrowe, zobowiązane do poddania się kwarantannie, w związku z potencjalnym narażeniem na zakażenie, mogą uzyskać z KRUS większe pieniądze. Ile? Czytaj w Agrarlex.  

Z artykułu dowiesz się

  • Jakie świadczenie z KRUS otrzyma rolnik w razie zachorowania na COVID-19
  • Jakie świadczenie otrzyma rolnik będący na kwarantannie?
  • Dlaczego KRUS wypłaca różne świadczenia w związku z poddaniem się przymusowej izolacji z powodu COVID-19? 

Trudno zrozumieć tak znaczącą różnicę pomiędzy wysokością zasiłków wypłacanych rolnikom z ubezpieczenia społecznego w zależności od tego, czy przebywali na kwarantannie, czy izolacji. 

Wysokość obu świadczeń jest więc nieproporcjonalna. Nie tylko ze względu na sam fakt, że osoby objęte zasiłkiem chorobowym muszą przejść chorobę COVID-19, a więc są bardziej narażone na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia – nie wspominając już o samym dyskomforcie przechodzenia zakażenia, ale przede wszystkim, że skutek obu form odosobnienia jest praktycznie taki sam.

 

Kontrowersyjna regulacja

 

Ustawa z  14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV- 2 wprowadziła nowe brzmienie innej ustawy. Chodzi o ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

To umożliwiło Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznanie rolnikom i domownikom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników, prawa do zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, zwanego dalej zasiłkiem z tytułu objęcia kwarantanną.

r e k l a m a

Dotyczy on okresu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przypadający nie wcześniej niż przed 18 kwietnia 2020 r. 

Do przyznawania i wypłaty zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną stosuje się przepisy ustawy z  25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

 

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi w sytuacji objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od  1 stycznia 2020 r. wynosi 2600 zł. 

Wobec powyższego kwota zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 wynosi ryczałtowo 1300 zł.

 

Nierówne traktowanie przez ustawodawcę

 

Z przytoczonych regulacji wynika, że osoba chora, a więc zmuszona poddać się izolacji, jest wyłączona z możliwości otrzymania zasiłku w kwocie 1300 zł.
Przysługuje jej wyłącznie zasiłek chorobowy z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w kwocie zaledwie 15 zł dziennie, czyli 150 zł przez cały pobyt na 10-dniowej izolacji. 

Jaki był sens rozróżnienia obu świadczeń i tak niesprawiedliwego ich rozdziału?

 

Powyższe rozróżnienie doprowadza do absurdalnych sytuacji. W kilkuosobowej rodzinie rolniczej, mieszkającej razem, w tym samym czasie, kiedy tylko jedna z osób jest chora na COVID-19, a pozostali – zdrowi – muszą przebywać na kwarantannie, chory otrzyma ledwie 150 zł, a zdrowi po 1300 zł. 

Praktycznie rzecz biorąc wszyscy są odizolowani od reszty społeczeństwa, mają nałożone te same rygory, ale otrzymują inne pieniądze.

 

Dolnośląska Izba Rolnicza podjęła interwencję w celu zmiany kontrowersyjnych przepisów poprzez zrównanie obu świadczeń i objęcie zryczałtowanym zasiłkiem w kwocie 1300 zł również osób chorych, przebywających na izolacji.

Agrarlex trzyma kciuki, by ta interwencja się powiodła.

 

Adw. Łukasz Opaliński

Dolnośląska Izba Rolnicza

 

Podstawa prawna: 

*Ustawa z  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

*Ustawa z  14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV- 2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875)

 

 

autor adw. Łukasz Opaliński

adw. Łukasz Opaliński

Łukasz Opaliński, adwokat, prawnik Dolnośląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Covid

Masz powyżej 80 lat? Zarejestruj się na termin szczepienia przeciw COVID-19 już 15 stycznia!

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

czytaj więcej
Covid

Czy rolnik na kwarantannie może się w traktorze przemieszczać przez drogę publiczną?

Rolnicy nie dostali wciąż jasnej odpowiedzi od rządu RP, czy będąc na kwarantannie, mogą wykonywać prace polowe. Wszak rolnik siedząc w kabinie maszyny i do tego na polu – z nikim obcym się nie styka. A robota – nie poczeka. Agrarlex dotarł do ciekawych dokumentów.

czytaj więcej
Covid

Rolnik na kwarantannie: jechać na pole, czy nie?

Czy rolnik na kwarantannie może wykonywać prace polowe? Nawet, jeśli jego pola nie stykają się bezpośrednio z siedliskiem i trzeba do nich dojechać drogą publiczną? Oto pytanie do redakcji Agrarlex od rolnika spod Gołańczy.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)